Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Consiliului Politic al AMN cu privire la perspectivele reglementării conflictului transnistrean

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 septembrie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Alianţa “Moldova Noastră” constată că, în ultimul timp, a sporit atenţia acordată problemei raioanelor de est ale Republicii Moldova de către influenţi factori internaţionali, printre care Uniunea Europeana şi Statele Unite ale Americii. În aceste circumstanţe, se creează noi posibilităţi pentru reglementarea eficientă şi rapidă a conflictului transnistrean. Pentru aceasta este însă deosebit de important ca întreaga clasă politică să se implice în procesul respectiv, beneficiind, în interesul Republicii Moldova, de conjunctura politică internaţionala favorabilă. Totodată, o serie de indici denotă însă că Puterea nu conştientizează, întru totul, importanţa momentului. Problema reglementării conflictului transnistrean, fiind una de importanţă vitală pentru tînărul nostru stat, devine, deseori, obiectul aranjamentelor politice, fiind utilizată în interese înguste de partid sau, şi mai rau, în interese pur ideologice. Dacă această tendinţă va persista, Republica Moldova riscă să rămînă încă mult timp o ţară dezmembrată sau chiar să dispară ca stat.

Republica Moldova nu dispune de întreg potenţialul necesar pentru reglementarea definitivă a conflictului din zona de est. Sub presiunea forţelor politice de opoziţie şi a societăţii civile, actuala guvernare a fost nevoită, totuşi, să reclame necesitatea invitării UE în procesul de reglementare transnistreană. Cu toate că, în ultimii ani, guvernarea comunistă a făcut mai multe afirmaţii de acest gen, ele au rămas, însă, la nivelul declaraţiilor. De asemenea, aceasta nu este capabilă să aprecieze obiectiv funcţionarea actualului mecanism de intermediere internaţională, care nu poate crea toate condiţiile pentru restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Pentru Alianţa “Moldova Noastră” devine, astfel, un imperativ incontestabil atragerea, în procesul de reglementare politică, a unor factori externi importanţi, prin a cărora contribuţie s-ar depăşi inerţia din procesul de negocieri, inclusiv prin mecanisme de impunere a reglementării. UE şi SUA dispun, fără îndoială, de un asemenea potenţial, iar Republica Moldova este obligată să folosească toate posibilităţile pentru a solicita participarea acestor factori de mare influenţă în reglementarea conflictului transnistrean.

Totodată, o reglementare definitivă şi ireversibilă este posibilă doar cu condiţia demilitarizării integrale a ambelor maluri ale Nistrului, a respectării stricte a normelor şi a principiilor democratice, a decriminalizării zonei de conflict. Toţi cetăţenii Republicii Moldova aşteaptă garanţii sigure că reglementarea conflictului va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, la stabilitate şi siguranţă. În acest scop, propunem asigurarea securităţii şi sporirea încrederii în zona de conflict, prin introducerea forţelor de consolidare a păcii, a căror componenţă să fie stabilită în cadrul mecanismului internaţional renovat UE — Rusia — SUA. După demilitarizarea completă, forţele de pace vor fi înlocuite cu un contingent internaţional de poliţie, pînă la depăşirea tuturor consecinţelor conflictului. În acest context, Alianţa “Moldova Noastră” consideră oportună perfecţionarea actualului mecanism internaţional de negocieri, conform schemei: UE — Rusia — SUA, cu participarea OSCE şi a vecinilor nemijlociţi Ucraina şi România. În cadrul formatului internaţional renovat al negocierilor se va elabora, împreună cu reprezentanţii autorităţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, un plan complex, incluzînd aplicarea, în caz de necesitate, a mecanismului de impunere a reglementării. După care ar fi oportună crearea unui fond financiar internaţional pentru stimularea reglementării definitive a conflictului, pentru refacerea social-economică postconflict şi pentru realizarea practică a unui plan special de integrare în Uniunea Europeană (mini-plan MARSCHALL pentru Republica Moldova).

Este imperios necesar ca soluţionarea politică a conflictului să fie însoţită de relansarea şi ameliorarea radicală a relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale, în primul rînd cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Banca Mondială, obiectiv care nu este pe puterea guvernării comuniste. Astfel, declaraţiile recente ale Preşedinţiei — precum că Republica Moldova nu are nevoie de suport financiar internaţional — condamnă, în continuare, sute de mii de cetăţeni la sărăcie. Şi aceasta în condiţiile cînd practicile altor ţări care traversează cu succes perioada de tranziţie, au arătat că fără sprijinul substanţial din partea organismelor financiar-creditare internaţionale, fără atragerea investiţiilor străine directe este imposibilă depăşirea crizei social-economice, asigurarea unei dezvoltări durabile a statului nostru — condiţii indispensabile reglementării transnistrene şi integrării europene.

Alianţa “Moldova Noastră” este convinsă că realizarea practică a acestor propuneri va permite restabilirea eficientă şi rapidă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, depăşirea crizei social-economice acute şi va contribui la dezvoltarea dinamică a unui stat european, în baza unui contract social între toţi cetăţenii.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia fracţiunii parlamentare “Alianţa Social-Democrată” în legătură cu situaţia critică din sectorul agricol Declaraţia Consiliului Politic Central al AMN în legătură cu recentele învinuiri lansate de Puterea comunistă la adresa României