Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră”

|versiune pentru tipar||
AMN / 21 noiembrie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu situaţia creată în asigurarea populaţiei cu produse alimentare de prima necesitate, situaţie ce poate periclita securitatea alimentară a statului.

Apreciind situaţia menţionată drept una excepţională, fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” a cerut Parlamentului Republicii Moldova formarea unei Comisii speciale parlamentare, care să examineze situaţia dificilă cauzată de majorarea preţurilor la pîine, lapte şi alte produse alimentare şi să elaboreze propuneri privind asigurarea securităţii alimentare a statului.

Refuzul fracţiunii majoritare comuniste de a examina problema asigurării populaţiei cu pîine şi alte produse alimentare de primă necesitate denotă faptul că partidul de guvernămînt este regizorul unui joc murdar de pe urma căruia vor avea de suferit păturile social-vulnerabile ale populaţiei.

O atare stare de lucruri putea fi evitată, dacă atît fracţiunea majoritară comunistă, cît şi Guvernul Republicii Moldova reacţionau la propunerile lansate de fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” încă în primăvara anului curent, privind eliminarea riscurilor de declanşare a unei eventuale crize alimentare în urma calamităţilor naturale din anul trecut şi anul curent.

Constatăm repetat că Guvernul Republicii Moldova nu a fost capabil să reacţioneze adecvat la situaţia din sectorul agricol în urma calamităţilor naturale şi nu a propus un program viabil de dezvoltare a sectorului agricol pentru a evita situaţia de criză a pîinii. Lipsa de responsabilitate a Guvernului în asigurarea securităţii alimentare a statului ne demonstrează, o dată în plus, incompetenţa managerială a actualului cabinet de miniştri. Iar declaraţia prim-ministrului precum că “a fost mirat de majorarea preţurilor la pîine” este o batjocoră la adresa populaţiei.

Refuzurile permanente ale conducerii Parlamentului Republicii Moldova şi a fracţiunii majoritare comuniste de a include în ordinea de zi examinarea problemelor stringente ale societăţii ne demonstrează lipsa de responsabilitate a deputaţilor comunişti, care se eschivează de la îndeplinirea funcţiilor atribuite prin mandatul de deputat şi de la rolul forului legislativ în republica parlamentară.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” consideră că iniţiativele Preşedintelui Republicii Moldova menite să aplaneze situaţia de criză în aprovizionarea cu pîine a populaţiei, comportă o atitudine cinică şi este o farsă menită să asigure capital politic şefului statului. Despre acest fapt ne vorbesc şi indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldova privind micşorarea tarifelor la gazele naturale, care de facto au rămas majorate cu peste 200 de lei pentru 1000 metri cubi, majorarea tarifelor la energia electrică — care la fel nu au fost aduse la nivelul iniţial. În acelaşi timp, propunerile Preşedintelui nu sînt pe măsură să soluţioneze definitiv problema asigurării securităţii alimentare a statului. Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” insistă asupra identificării, în cadrul Legislativului, a unor soluţii de ordin economic concrete pentru anihilarea impactului nefast pe care îl are majorarea preţului la produsele de primă necesitate asupra populaţiei, inclusiv prin stabilirea unor compensaţii nominative pentru păturile social-vulnerabile.

Serviciul de presă al PAMN
Liderii opoziţiei îşi continuă vizita în Marea Britanie Declaraţia AMN privind încălcările grave ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a UTA Gagauz-Yeri în alegerile UTAG din 16 noiembrie 2003