Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Partidului “Alianţa «Moldova Noastră»” privind declaraţiile antistatale ale Puterii comuniste

|versiune pentru tipar||
AMN / 15 decembrie 2005
Alianţa “Moldova Noastră”Articolul “«Mîna Moscovei» nu a primit de la Rusia nici un ajutor”, dat ca răspuns lui Dmitri Kozak, autorul unui plan rusesc de reglementare transnistreană, propus în anul 2003, a “beneficiat” de un răspuns aproape oficial din partea Preşedinţiei, întocmit de un consilier pe nume Mark Tkaciuk. Dezvăluirile şocante despre sforile, comploturile şi cîrdăşiile, puse la cale de Preşedinţia comunistă, denotă că aceasta acceptase, practic, Memorandumul Kozak, document ce afecta total suveranitatea şi independenţa statului nostru. Răspunsul cuprinde, însă, şi declaraţii mai speciale, privind Pactul Molotov-Ribbentrop.

Cunoaştem insinuările şi învinuirile de antistatalism, vehiculate de comunişti şi de premergătorii lor, agrarienii, contra partidelor democratice şi naţionale. “Apărarea statalităţii” a devenit o demagogie menită a servi grupările totalitare în a-şi elimina oponenţii şi a capta voturile populaţiei înşelate şi sărăcite. Acelaşi scop l-au urmărit învinuirile de “nevotare a Constituţiei” de către democraţii, care au pledat pentru denumirea de “limba română”. Timpul a arătat că suveranitatea, independenţa statală şi teritorială, precum şi Constituţia Republicii Moldova au fost apărate mereu tocmai de partidele democratice, fapt ce a modificat, începînd cu 2003, şi comportamentul antieuropean al comuniştilor — sperăm, nu doar la nivel declarativ.

Deşi statul nostru dispune de instrumente fundamentale pentru a-şi apăra interesele naţionale şi a deveni — prin reforme continue şi ireversibile — membru al familiei europene, persoane ce se pretind formatori de politici externe şi de poziţii “prezidenţiale”, fac declaraţii hazardate despre Pactul Molotov Ribbentrop. Declaraţii ce reprezintă — să înţelegem — şi poziţia Preşedintelui Voronin, călcînd cu uşurinţă în picioare Declaraţia de Independenţă, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27 august 1991.

Amintim: în Declaraţia de Independenţă, se spune, în partea ce fundamentează decizia cardinală pentru destinul populaţiei noastre: “Luînd act de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio, şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţională «Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia» prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991”.

Sensibilizăm opinia publică asupra caracterului sfidător al declaraţiilor făcute aproape în numele statului de către indivizi care, necunoscîndu-ne limba şi adevărata istorie, fiind produsul intereselor de clan şi al îndoctrinării grave de teorii imperialiste şi sovietice, încearcă să acrediteze, fără nici un succes, ideile că:

Captivii unor aberante teorii antropologice antinaţionale, ce nu au nimic în comun cu istoria şi cu suferinţele noastre, încălcă suveranitatea poporului, perorînd aprecieri ce contravin flagrant şi poziţiilor ţărilor civilizate, care cunosc o altă istorie decît cea politizată şi sovietizată. Amintim că Pactul Molotov-Ribbentrop a fost declarat nul şi condamnat inclusiv de Sovietul Suprem al deputaţilor din fosta URSS.

Noi nu pledăm astăzi pentru schimbarea frontierelor, însă nu uităm evenimentele tragice din anul 1812. Nici din 1940 şi 1944, cînd Protocolul adiţional secret la Pactul Molotov-Ribbentrop ne-a mutilat destinul. Şi dacă pentru Preşedinţia comunistă aceasta nu contează doar pentru că are în Parlament ceva mai mulţi deputaţi decît toate celelalte partide, pentru noi contează. Noi dorim să mergem în Europa cu adevărul istoric, nu cu istorii integrate şi concepţii ştiinţifico-ideologice gen “De la Istoria Românilor la Istoria Moldovei” sau cu Strategii de atragere a istoricilor în realizarea concepţiilor gen Consecutivitatea propusă a acţiunilor pentru înfăptuirea proiectului de înlocuire a disciplinei şcolare “Istoria Românilor” cu disciplina “Istoria Moldovei”, strategii care sînt metode kaghebiste de denigrare a acestor istorici ai noştri.

Îi amintim Preşedintelui Vladimir Voronin, care îi serveşte cu vin pe fraţii români la Bucureşti, că noi am decis să ne întîlnim cu toţii în Europa, fără, a ne uita, însă, nedreptăţile istorice şi croirea stalinisto-hitleristă a teritoriilor, ca şi mutilarea destinelor omeneşti.

Comuniştii cred că istoria noastră începe în 2001 şi că anul 1991, de demnitate naţională, poate fi neglijat. Sau poate nu convine istoria noastră recentă? Pentru noi ea este sfîntă. Iar dacă nu convine echipei prezidenţiale şi unor parlamentari, nu aveţi decît să abdicaţi public la Declaraţia de Independenţă, la Constituţie, de care pera tîrziu v-aţi amintit, ca şi la obiectivul de integrare europeană, pe care îl folosiţi doar ca paravan pentru acapararea ilegală a bunurilor de către unele clanuri. Clanuri ce privesc şi problema transnistreană din punctul de vedere al extinderii ariei pentru acapararea de proprietăţi, nu din punctul de vedere al reintegrării teritoriale şi statale.

Îi cerem lui Vladimir Voronin ca, împreună cu toţi cei care îl înconjoară prin voia întîmplării, să pună capăt declaraţiilor antistatale şi să-i demită pe cei ce denigrează istoria şi Declaraţia de Independenţă. Îi cerem Preşedintelui Voronin să-şi facă publică poziţia clară privind declaraţiile antistatale vizate aici, în caz contrar, vom avea cu toţii un argument în plus pentru procedura anunţată de noi, de impeachment. Ne rezervăm dreptul, în acest caz, să procedăm şi la alte acţiuni pentru apărarea Declaraţiei de Independenţă în faţa unei conduceri antinaţionale şi antistatale.

Vladimir Voronin sfidează obligaţiile constituţionale de şef al statului Criza gazelor dovedeşte iresponsabilitatea guvernării comuniste faţă de interesele populaţiei şi faţă de securitatea şi suveranitatea naţională a Republicii Moldova