Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Alianţei “Moldova Noastră”

|versiune pentru tipar||
AMN / 15 martie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”
Consiliul de Observatori al IPNA CTRM
Iurie Tăbîrţă, Preşedintele CO al IPNA
Dle Preşedinte! Stimaţi membri ai Consiliului de Observatori!

Prin prezentul, invocînd art. 14, alin d) şi e), art.18, alin. 1) ale Legii Republicii Moldova nr. 1320 din 26 iulie 2002, vă sesizez referitor la acumularea unei mase critice de cazuri şi dovezi, care atestă încălcarea sistematică, insistentă şi conştientă de către conducerea “Teleradio-Moldova” şi a subdiviziunilor sale a drepturilor omului, a prevederilor legale, a normelor interne şi a principiilor profesionale, inclusiv a celor adoptate de Consiliul de Observatori, aplicîndu-se deschis partizanatul politic şi cenzura.

Caracterul prezentului demers îl determină necesitatea de a rectifica cît se poate de operativ prezentarea tendenţioasă a mitingului AMN din 12.03.2006, respectînd dreptul participanţilor la imagine şi dreptul cetăţenilor la informare corectă, de a dezminţi, în special, afirmaţia prin care editorul-coordonator al emisiunii “Ştirile Serii” (varianta rusă de la 19:00), dna Violeta Epureanu, a substituit sensul mesajului paşnic de protest, mediatizînd prin falsificare la nivel naţional o chemare violentă de “răsturnare a puterii legal alese” — fapt condamnat de AMN şi culpabil, conform legii. Tergiversarea corectării unor încălcări atît de grave denotă rea-credinţa responsabililor şi amplifică toate efectele negative, expunînd instituţia şi factorii ei de decizie în faţa publicului şi a legii. Am depus o solicitare de rectificare (intrată cu nr. 89 pe 13.03.2006), dar reacţia dlui Ilie Teleşco lipseşte pînă în acest moment.

De altfel, concludentă este comparaţia acestei atitudini cu fidelitatea exemplară, cu care “Teleradio-Moldova” a relatat adresarea din 14 martie a PCRM către alte partide comuniste din spaţiul ex-sovietic. În aceste condiţii, CO este ultima instanţă internă, ce urmează să-şi asume responsabilitatea de a cere aplicarea legii.

Stimaţi membri ai Consiliului de Observatori!

Epizodul de gravă iresponsabilitate, descris mai sus, este completat şi de alte dovezi recente, inclusiv decizii definitive ale Justiţiei, ce arată că cenzura şi partizanatul politic, în favoarea partidului de guvernămînt, sunt o realitate la “Teleradio-Moldova”. Dumneavoastră deţineţi datele despre funcţionarea instituţiei. Totuşi, îmi permit să anexez doar o informaţie despre procesul din Curtea de Apel, pierdut de Companie în faţa monitorilor de la CIJ şi CIVIS şi mărturiile dnei Violeta Gorgos, cunoscut producător TV, publicate în “Timpul de Dimineaţă” din 10 martie 2006, unde, între altele se arată, deschis şi clar cenzura, citez: “…s-a cerut să elimin … prezentarea scriitorilor, … — pe S. Urecheanu şi cîntecul «Basarabia»”. Pentru a facilita lucrul dumneavoastră, vă mai prezint copii ale solicitării subsemnatului, adresată dlui Ilie Teleşco, şi ale unor extrase din legile cu incidenţă directă asupra IPNA.

Avînd în vedere misiunea CO al IPNA, precum şi importanţa eliminării grabnice a barierelor care fac din audiovizualul public o problemă în monitorizarea Moldovei de către Consiliul Europei, accentuez că, în corespundere cu statutul autonom şi independent pe care vi-l garantează legea, rămîne la latitudinea dumneavoastră examinarea întrebărilor, pe care eu am datoria să le pun, ca lider al partidului afectat de reportaje tendenţioase, ca deputat şi ca cetăţean.

Cu profund respect,

Serafim Urechean
Preşedinte al Partidului Alianţa “Moldova Noastră”
Preşedinte al Fracţiunii parlamentare a AMN

Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţia cu privire la nerespectarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în faţa Consiliului Europei