Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia cu privire la nerespectarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în faţa Consiliului Europei

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 martie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” constată că statul nostru, condus de Partidul Comuniştilor, nu se conformează, în continuare, angajamentelor asumate la admiterea în Consiliului Europei. Din această cauză, Adunarea Parlamentară a forului european se vede nevoită să monitorizeze — o perioadă atît de îndelungată — funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova. Preluarea conducerii ţării de către PCRM a redus la zero realizările democratice obţinute de societate pe calea avansării spre familia europeană.

AMN atrage atenţia opiniei publice că, după anul 2001, guvernarea actuală a uzurpat Puterea în stat, a instaurat dictatura şi frica în societate. Partidul de guvernămînt, deşi a venit la Putere pe cale democratică, nu îşi onorează angajamentele de reformare a sistemului politic, a sectorului public, a administraţiei si autonomiei locale, a audiovizualului, a justiţiei si a Procuraturii. Aceasta pentru că transformările respective contravin însăşi esenţei regimului comunist. Ca urmare, Partidul Comuniştilor, în loc să stimuleze reformele europene, se transformă continuu în frîna pregătirii ţării pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Drept dovadă a faptului că PCRM nu doreşte un autentic stat de drept, o justiţie independentă, un Audiovizual cu adevărat public, o administraţie publică în serviciul cetăţeanului, condiţii pentru libertatea de expresie, presă liberă stau Rezoluţiile APCE din anii guvernării comuniste referitoare la Republica Moldova. Prin Rezoluţii şi prin recomandările coraportorilor, care au vizitat recent ţara noastră, s-a constatat, practic, lipsa de eforturi şi de acţiuni concrete care să demonstreze voinţa politică univocă de înaintare pe calea integrări europene.

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova, prevăzut pentru perioada 2005–2008, reprezintă, poate, ultima ofertă din partea comunităţii europene statului nostru, pentru a-şi recăpăta credibilitatea şi a fi admis în spaţiul european unic. Cu alte cuvinte, acest Plan de Acţiuni este un document generat de lipsa de reforme prevăzute în angajamentele statului nostru ca membru al Consiliul Europei şi în Acordul de Parteneriat şi Cooperare, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Urmare a acestor constatări, trebuie să ne întrebăm, cu toţii, de ce Republica Moldova — conform şi spuselor coraportorilor — stă pe loc? Să nu uităm că răspunderea pentru baterea pasului pe loc revine majorităţii comuniste. În asemenea condiţii, Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” pune la îndoială sinceritatea votării, de către comunişti, a Declaraţiei de Parteneriat politic în scopul realizării obiectivelor de integrare europeană.

Noi înţelegem perfect care e cauza neonorării angajamentelor R.Moldova faţă de Consiliul Europei — partidul de guvernămînt nu vrea să facă reforme democratice, deoarece ele l-ar lipsi de mecanismele de menţinere la Putere. Informarea obiectivă a cetăţenilor, existenţa unui sistem judecătoresc imparţial, o administraţie publică eficientă vor conduce la schimbarea inevitabilă, pe cale democratică, a Puterii.

Guvernanţii invocă factorul stabilităţii politice. Noi credem, însă, că Republica Moldova nu are nevoie de o stabilitate care se învecinează cu inactivitatea şi doar cu mimarea pregătirii pentru UE. Ce ştie populaţia despre obiectivul şi riscurile, eforturile şi costurile de pregătire, pentru a deveni eligibili în perspectivă europeană? Nimic, pentru că nu se doresc discuţii publice cu oameni politici, politologi, oameni de rînd asupra priorităţilor societăţii. Uitaţi-vă cum se mişcă lucrurile în ţările vecine!

AMN a propus, de un an, un pachet de legi privind Audiovizualul, pe care majoritatea comunistă nu le-a supus pînă în prezent examinării, deşi sînt expertizate de Consiliul Europei. În loc să descentralizeze puterea locală şi să asigure autonomia financiară a administraţiei publice locale, comuniştii mai creează un minister, mai exact — un staff electoral.

Deşi a votat Programul calendaristic care include acţiunile de ajustare legislativă la Rezoluţiile şi Recomandările APCE, realizarea acestui document întîrzie în mod grav, deoarece majoritatea comunistă e preocupată să voteze legi ce promovează interesele clanurilor mafiote şi ale monopoliştilor, ale celor ce doresc să distrugă agricultura, să lege mîinile judecătorilor. În loc să respecte moratoriul, recomandat prin Rezoluţiile APCE , în probleme sensibile pentru societatea noastră — de istorie şi de limbă -, guvernanţii impun istoria integrată şi îi persecută pe cei care se opun predării acestei discipline, reduc, în programele şcolare, numărul orelor de limba română.

Pe fundalul retoricii europene, comuniştii distrug metodic realizările democratice şi naţionale, obţinute din 1989: promovează cenzura, îi persecută pe cei cu un alt mod de a gîndi, deznaţionalizează populaţia şi operează epurări — la încadrarea în serviciu îi întreabă pe oameni dacă nu au rude deportate. Ce facem cu aceste politici bolşevice şi antieuropene? Ce fel de membru al Consiliului Europei este Republica Moldova, condusă de comunişti? Ce fel de membru al UE poate fi o Moldova comunista?

AMN a avertizat mereu că partidul de guvernămînt se limitează doar la declaraţii de integrare europeană, neînsoţindu-le de acţiuni concrete şi palpabile. Reprezentanţii Consiliului Europei au avertizat în legătură cu pericolul ratării, de către Republica Moldova, a trenului sud-est european. Este ultimul tren spre Europa, după ce Republica Moldova a ratat urcarea în vagonul României şi al Bulgariei din anul 2003, în care ne-a îndemnat să urcăm exact coraportoarea Josette Durrieu.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” solicită o şedinţă specială a Parlamentului, cu participarea şefului statului, a primului-ministru şi a membrilor Guvernului, pentru a se discuta mersul reformelor şi respectarea angajamentelor asumate în faţa Consiliului Europei. E timpul să limpeziţi lucrurile şi să vă asumaţi public obiectivele declarate.

Declaraţia Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţia Alianţei “Moldova Noastră”