Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Vladimir Voronin utilizează şi Consiliul Suprem de Securitate pentru uzurparea Puterii

|versiune pentru tipar||
AMN / 16 februarie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”Dle Preşedinte! Doamnelor şi domnilor deputaţi! Onorată asistenţă!

Voi începe, citînd din Articolul 2 al Constituţiei Republicii Moldova, alineatul 2: — “nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu”! Dar oricine poate constata, chiar consultînd pagina oficială a Preşedintelui Vladimir Voronin, cum consilierii dumnealui înlocuiesc Guvernul, iar, pe alocuri, şi Parlamentul.

Stimaţi cetăţeni şi observatori externi — Alianţa “Moldova Noastră” vă îndeamnă să fixaţi această situaţie, pentru că este gravă şi va avea efecte politice şi juridice majore! Şi anume: în Republica Moldova gruparea în frunte cu Preşedintele Voronin comite acte grosolane, pasibile de a fi calificate drept uzurpare a suveranităţii poporului, exercitare a Puterii în nume propriu şi cu dispreţ faţă de Constituţie!

Agenda, cronologia şi deciziile luate la întrunirile prezidate regulat de şeful statului vorbesc de la sine. Într-o societate cu instituţii democratice semi-distruse şi cu o populaţie intimidată prin măsuri represive, liderul comunist nici măcar nu ascunde că ţine totul în mîini de fier şi răspunde pentru toate. Fracţiunea AMN va reveni la acest subiect.

Iar acum vom ataca un caz concret — unul dintre mecanismele de substituire a puterilor, formal separate, din cadrul statului — Consiliul Suprem de Securitate (CSS). Săptămîna trecută noi toţi, stimaţi parlamentari, am primit un document nepublicat pe pagina din INTERNET a Preşedinţiei — Decizia nr. 05/1–03–18 adoptată de acest Consiliu la 22 decembrie, 2006. Pe agendă s-au aflat două chestiuni: prima viza exploatarea subsolului, iar a doua — participarea militarilor moldoveni la acţiunile post-conflict din Irak.

Forma şi conţinutul Deciziei sunt şocante pentru cel mai firav stat de drept. Dar, mai întîi, vom face cîteva precizări utile — Consiliul Suprem de Securitate, potrivit articolului 12 din Legea securităţii statului, este un organ consultativ, ce prezntă, subliniem — recomandări, subliniem — Preşedintelui Republicii! Prevederea în cauză, pentru cine nu prea citeşte legile, e reluată şi în Regulamentul CSS, adoptat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 33/-II din 8 octombrie 1997.

Avînd acest context juridic, constatăm din start că Decizia CSS din 22 decembrie este ilegală, pe simplul motiv că ea încalcă actele invocate mai sus. Avem un act deliberativ-administrativ, prin care un organ consultativ emite dispoziţii imperative, ce vizează direct Guvernul, Ministerul Finanţelor, al Afacerilor Interne, al Ecologiei şi Resurselor Naturale, Autorităţile publice locale şi, vîrf la toate, Academia de Ştiinţe şi Procuratura — instituţii specifice, fiecare în felul său, şi protejate prin statut special. Realmente, Consiliul Superior de Securitate e utilizat de şeful statului ca un tertip pentru a încălca principiul separaţiei puterilor prin specularea unor pretinse raţiuni de securitate naţională, cu care sunt adesea acoperite acţiuni de promovare a intereselor înguste: personale, de grup şi de partid!..

Agenda Consiliului de Securitate de pe 22 decembrie, anul trecut, ilustrează următoarea metodă:

Se ia o temă din gama largă de interese ale grupărilor, ce stau în spatele conducerii de vîrf — cum ar şi exploatarea subsolului.

Mai întîi, desigur, se elaborează schema de satisfacere a acestor interese — de exemplu, identificarea şi eliminarea concurenţilor de tot felul, legali şi ilegali, centrali şi locali — de la mari companii cu capital străin pînă la hoţii mărunţi de lut, furat din carierele micilor localităţi.

Apoi, tema se ridică la rangul de problemă de securitate a statului, chiar dacă e vorba de simple cariere şi afaceri, pe care au pus ochiul capitaliştii comunişti. Tema a fost umflată ca să sune în felul următor — “asigurarea legalităţii, securităţii economice şi ecologice în domeniul exploatării subsolului”.

Iar în final vine partea aplicativă — o decizie abuzivă a CSS pe care o iau sub chipiu fără crîcnire cu toţii: prim-ministru, procuror, primar şi poliţist de sector…

De altfel, fiecare dinte ei are responsabilităţi de a asigura respectarea legii şi ar trebui să pună hîrtia ilegală la fundul sertarului, cu tot cu semnătura lui Voronin. Dar toţi se tem pentru propriul… interes, ca să zicem aşa — şi, prin urmare: schema funcţionează. Se dau indicaţii Guvernului, Academiei, Poliţiei, Procuraturii, Primăriilor şi aşa mai departe, sub egida CSS — un fel de instituţie-fantomă, fără lege proprie de organizare, fără statut şi alte atribuţii, decît cele de a-l sfătui pe Preşedintele ţării. Oare nu-şi dau seama unii membri ai acestui organ, care sunt jurişti şi responsabili prin funcţie de menţinerea ordinii de drept, că devin complici la un act de uzurpare a Puterii?..

Nici nu este de mirare, că în primele două puncte această “ilustră” Decizie poartă caracter de verdict al instanţei şi chiar de sancţionare. Aici Consiliul domnului Voronin substituie sau Parlamentul, sau Justiţia.

Fiţi atenţi: Punctul 1 — “activitatea organelor abilitate… se apreciază ca nesatisfăcătoare”. Şi punctul 2 — “se atenţionează… miniştrii Economiei şi Comerţului, Ecologiei şi Resurselor Naturale, Finanţelor, directorul Serviciului Standardizare şi Metrologie, directorul general al Camerei de licenţiere şi (iarăşi) Procurorul General”. Acestuia din urmă, prin alt punct, i se ordonă: “va efectua controlul,… va realiza măsuri concrete pentru recuperarea prejudicciilor din contul vinovaţilor”. Deci, se indică apriori faptul că există vinovaţi!..

Internele, Camera de Licenţiere şi autorităţile locale au primit indicaţia de a “depista şi a anihila exigent cazurile de extragere a zăcămintelor minerale în lipsa licenţelor, cu ignorarea condiţiilor de licenţiere”. Şi, de parcă aceasta n-ar fi de ajuns, Consiliul Superior de Securitate decretează “să suspende eliberarea de licenţe şi autorizări”.

Bun venit investitori străini în Republica Moldova, unde aveţi un climat atractiv, cum spunea chiar ieri Premierul Tarlev, numai dacă afacerea dumneavoastră nu ţine, desigur, de extragerea nisipului, farmaceutică, transporturi, construcţii, crearea de hipermarkete, telecomunicaţii, bănci, vinificaţie, exporturi agricole, creşterea oilor sau alte domenii ale securităţii naţionale.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” consideră Decizia CSS, la care ne-am referit, drept o mostră de aplicare a cultului personal rău camuflat, care răstoarnă reprezentarea despre sistemul democratic de guvernare. Constituţia şi Legea cu privire la Guvern stipulează că de politica internă şi externă răspunde numai Guvernul. Şi numai în faţa Parlamentului. Iar uzurparea puterii în stat se califică drept cea mai gravă crimă împotriva poporului şi reprezintă adevărata problemă, ce afectează securitatea naţională.

Domnul Vladimir Voronin nu mai are nici timp, nici posibilitatea de a renunţa la mecanismul de control, prin intermediul aghiotanţilor săi, asupra tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice din republică. Iar cu actuala coaliţie majoritară din Parlament este imposibilă şi adoptarea unei legi europene, care să instituie un veritabil, echilibrat şi bine reglementat Consiliu de Securitate Naţională.

Nu ne rămîne decît să demascăm mecanismele prin care în Moldova s-a instaurat un regim evident de autoritate personală! Să apelăm la aprecierea lui exigentă de către forurile şi ţările democratice. Şi să convingem cetăţenii, că acest regim, care le afectează viaţa şi viitorul, trebuie şi va fi condamnat!

Adoptată de Fracţiunea AMN
Prezentată în Parlament de către dl deputat Alexandru LIPCAN

Serviciul de presă al AMN
Puterea comunistă îşi compensează eşecurile majorând preţurile şi tarifele pentru cetăţeni AMN insista ca Guvernul sa-si indeplineasca datoria legala privind salarizarea bugetarilor incepand cu 1 ianuarie 2007