Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Republica Moldova trebuie să-şi mobilizeze efortul de aderare la Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 februarie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”Domnule Preşedinte al Parlamentului!
Stimaţi colegi şi dragi cetăţeni ai Republicii Moldova!

S-au împlinit doi ani de la semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană şi tot doi vor fi, în scurt timp, de la adoptarea Declaraţiei de parteneriat pro-european în Parlament.

Din păcate, aprecierea Guvernului nostru asupra implementării planului este confuză şi duce la incapacitatea lui de a propune soluţii practice pentru a accelera integrarea în spaţiul comunitar. Preşedintele ţării acum câteva săptămâni a recunoscut deficienţele acestui proces şi insuccesul Guvernului. Ministrul de externe a anunţat recent că intrăm pe ultima sută de metri, încercând să creeze impresia unei reuşite. Experţii societăţii civile fixează şi paşi pozitivi, dar şi lacune sau greşeli comise de conducerea ţării. Opinia publică, însă, este alimentată cu informaţii despre succesele Moldovei. Succese, pe care nu le prea simt nici oamenii în viaţa lor de zi cu zi, dar nici Comisia Europeană.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră”, având în vedere aceste confuzii, create intenţionat de conducere pentru a ascunde problemele reale, declară că examenul integrării europene este dat de întreaga clasă politică moldovenească, aşa cum ne-am angajat acum doi ani! Iar singurele aprecieri, care contează, sunt:

În acest context, amintim că la 4 decembrie 2006 la Brussels a fost prezentat Raportul experţilor europeni privind îndeplinirea Planului de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană, care informează Comisia şi Parlamentul European despre realizările slabe ale autorităţilor de la Chişinău.

Alianţa “Moldova Noastră” este mirată de lipsa unor măsuri concrete, în afara propagandei chioare, măsuri, care ar urma să fie aplicate operativ de actuala guvernare pentru remedierea greşelilor şi impulsionarea implementării calitative a Planului de Acţiuni şi a Politicii de Vecinătate.

Am votat Declaraţia cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene nu ca pe un document declarativ. Şi atragem atenţia că acest vector extern reprezintă colacul de salvare pentru ţara noastră sărăcită şi semi-izolată în Sud-Estul Europei — principala resursă a creşterii economice, a bunăstării sociale, a refacerii culturale şi a dezvoltării democratice.

Experienţa tuturor pretendenţilor la aderare în Uniunea Europeană arată că rezultatele lor s-au îmbunătăţit în funcţie de seriozitatea angajamentului pro-european. Chiar din colaborarea ultimilor ani dintre Chişinău şi Brussels se întrevăd perspective noi şi în soluţionarea problemei transnistrene, şi în funcţionarea instituţiilor democratice, şi în garantarea drepturilor omului. Atunci, de ce frânăm? Întreb la modul direct, de ce întârziem în angajarea plenară şi fără rezerve pe vectorul aderării la UE?

Mai mult decât atât. De ce este refuzată cooperarea responsabilă a Puterii cu Opoziţia în problemele de interes naţional strategic, sau în probleme ce vizează şi electoratul care nu a votat comuniştii, dar el formează cea mai mare parte a cetăţenilor ţării? De ce continuă reprimarea celor care critică coaliţia majoritară din Parlament — mă refer mai ales la politicienii li funcţionarii aleşi de nivel local… De ce sunt eliminate garanţiile dezvoltării libere a mijloacelor de informare în masă? De ce continuă împărţirea prin metode absolut necivilizate a sferelor de influenţă în bussines şi în societatea civilă? Dar de ce se promovează o politică neprietenească la adresa ţărilor vecine şi partenere? Oare asemenea politici, bazate pe interese înguste şi rătăciri personale, nu vor sacrifica şansele întregului popor, pe care le oferă angajamentul pro-european? Este o întrebare îngrijorătoare!..

Noi avem dispute interne, concurenţă politică, chiar divergenţe — şi aceasta este firesc. Dar Alianţa “Moldova Noastră” refuză orice compromisuri cu bunul simţ şi cu angajamentele strategice ale ţării, care trebuie să readucă cetăţenii Republicii Moldova în spaţiul european de valori şi de bunăstare!

Toate statele, care au avut Planuri şi Acorduri individuale cu Uniunea Europeană, le-au finalizat cu depunerea cererilor oficiale de aderare şi cu iniţierea negocierilor respective. AMN pune de pe acum această problemă în ce priveşte Republica Moldova anume pentru că performanţele conducerii ne îngrijorează şi sunt de natură să compromită viitorul proces de aderare efectivă.

Noi punem problema, pentru că în ultimul an, care mai rămâne pentru îndeplinirea Planului comun de acţiuni, Moldova trebuie să facă un salt pentru toţi cei trei ani. Iar aceasta cere, repet, angajament sincer şi deplin, semnale oficiale ireversibile, decizii privind structurile şi resursele implicate.

Iată de ce Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” a venit cu o iniţiativă în Parlament, pe care o consideră de-asupra oricăror ambiţii de partid, care poate fi perfectată de corpul legislativ, dar care ar marca mobilizarea efortului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Iniţiativa presupune, după acelaşi concept, asumarea angajamentului intern de către Guvern şi Apelul către ţările comunităţii europene pentru informarea lor şi obţinerea sprijinului extern în cadrul comunităţii.

În acest scop, să arătăm că avem nevoie de mecanisme asistate mai activ de Uniunea Europeana, cum sunt Instrumentele de Pre-aderare. Că înţelegem suspendarea procesului de extindere, dar că dorim să fim printre ţările care se pregătesc de aderare: candidaţii — Croaţia, Macedonia, Turcia; sau, pentru început, în rândul candidaţilor potenţiali — Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia. Republica Moldova este un caz distinct şi ar putea pretinde la ceva mai mult decât statutul de vecin al UE, dacă va aborda direct obiectivul de integrare europeană, pe baza experienţei proprii şi a resurselor integraţioniste accesibile din ţările noi-membri ai UE, în primul rând, din România ;i Bulgaria. Dacă vrem facilităţi, în privinţa comerţului, a circulaţiei cetăţenilor, sau în alte domenii, trebuie sa asigurăm un mecanism stabil de racordare a ţării la cerinţele comunitare. În actuala situaţie aşa ceva e greu de realizat.

Alianţa “Moldova Noastră” a considerat, indiferent de cine este la Putere şi care e atitudinea noastră faţă de coaliţia majoritară, că direcţia integrării europene trebuie să fie concentrată într-un minister special cu atribuţii de diriginte în cadrul Guvernului.

De asemenea, în Parlament ar urma să funcţioneze o Comisie permanentă de integrare europeană. Într-o formă sau alta trebuie să fie instituţionalizate şi specializate mecanismele de ajustare a legislaţiei, de luare, implementare şi control asupra deciziilor ce vizează racordarea Republicii Moldova la standardele europene. În unele ţări acestea au fost comitete interministeriale cu grupuri de asistenţă ale experţilor şi societăţii civile.

Sunt sigur că Republica Moldova, fie şi împotriva voinţei actualei ei conduceri, va ajunge să aplice propunerile Alianţei “Moldova Noastră” pentru că ele reproduc soluţii care au funcţionat eficient în alte ţări.Declaraţia Fracţiunii AMN are scopul de a impulsiona luarea unor decizii fundamentale la nivel de stat, care să anunţe un nou nivel al angajamentului nostru european, dar — cel mai important — să creeze mecanisme funcţionale de mobilizare a eforului Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană.

Serafim URECHEAN
Presedinte al Fractiuni AMN in Parlamentul Republicii Moldova

AMN insista ca Guvernul sa-si indeplineasca datoria legala privind salarizarea bugetarilor incepand cu 1 ianuarie 2007 Declaraţie a Fracţiunii AMN cu privire la comemorarea a 15 ani de la începerea conflictului armat de pe Nistru