Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră” cu privire la situaţia din agricultură

|versiune pentru tipar||
AMN / 19 iulie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”

Fracţiunea parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” continuă şirul de demersuri, prin care încearcă să atragă atenţia asupra distrugerii micului întreprinzător agricol. Primele declaraţii în acest sens le-am făcut încă în vara lui 2005. Şi în acest an am revenit la subiect înainte de începerea campaniei agricole de primăvară, când era normal de aplicat măsuri, care ar fi stimulat şi protejat activitatea fermierilor mari şi mici. Însă, în aceşti peste şase ani guvernarea comunistă rămâne surdă la rugăminţile oamenilor de la sate şi la propunerile noastre. Spre regret, condiţiile climaterice nefaste amplifică dezastrul din sectorul agro-alimentar, ceea ce are efecte asupra securităţii alimentare a statului. În rezultatul întâlnirilor cu cetăţenii din toate teritoriile ţării trebuie să anunţăm că populaţia începe să fie cuprinsă de panică, mai ales ştiind că este lipsită de un sprijin efectiv din partea autorităţilor de stat. Prin această declaraţie parlamentarii AMN au scopul:

Am acuzat în repetate rânduri lipsa unui program de stat special de dezvoltare a sectorului agro-alimentar. Şi astăzi constatăm că lipsesc în continuare investiţiile, tehnologiile moderne, ceea ce limitează capacitatea de acces a producătorilor agricoli la resursele financiare şi la pieţele externe de desfacere. Majoritatea absolută a ţăranilor muncesc prim metode vechi, în pagubă, şi vând marfa la preţuri de nimic. În schimb plătesc preţuri fabuloase monopoliştilor în vânzări de seminţe şi chimicale. Numai costul carburanţilor în ultimii doi ani s-a dublat şi tinde să se tripleze. Politica fiscală a guvernării actuale a impus ţăranii să achite impozite nejustificate economic. Adăogaţi aici şi majorarea la cota de 20% a TVA pentru producţia fitotehniei şi a horticulturii, pentru importul de fertilizanţi, substanţe chimice, tehnică agricolă şi piese de schimb!

Indicatorii economici vorbesc despre rezultatele acestei politici. Avem un deficit catastrofal al balanţei comerciale externe — în primele cinci luni ale anului el a atins 825 milioane de dolari SUA (cu 46.8% mai mult decât anul trecut). În perioada de referinţă importurile de produse alimentare s-au majorat cu 120%. Şi aceasta într-o ţara în care agricultura şi industria agroalimentară forma circa 60% din exporturi — în 2007 cota lor în exporturile moldoveneşti a căzut la 35 de procente.

La implementarea Legii privind asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură a fost selectată o singură companie, MOLDASIG, pentru că face parte din clientela comunistă şi aplică politicile acesteia. Iată de ce au fost puse bariere în calea încheierii contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură: s-au eliminat cazurile de distrugere sau scădere a recoltei culturilor multianuale ca efect al secetei excesive, furtunii, temperaturilor scăzute, al inundaţiei. În rezultat în anul 2006 au fost utilizate doar 7 milioane lei din cele 15 milioane alocate, iar în şase luni ale anului curent sunt valorificate doar 4,5 milioane pentru subvenţionarea asigurării riscurilor în agricultură. Vă daţi seama de impactul acestor politici în condiţiile de anul acesta, în care se estimează pierderi nete de 1500 lei/ha la porumb, 1060 lei/ha la floarea soarelui, 750 lei/ha la orz, circa 2000 lei/ha la mazăre. Pierderile totale, raportate la suprafeţele cultivate, vor constitui 1,65 mlrd lei.

Viticultorii sunt şi mai nemulţumiţi. Politica guvernării comuniste îi lasă fără soluţii, în situaţia în care datoriile întreprinderilor vinicole pentru strugurii colectaţi, faţă de gospodăriile ţărăneşti din viticultură, sunt de circa 200 milioane lei pentru anul 2006. În 2007 se aşteaptă o producţie globală de struguri de 560 mii tone, ceea ce este mai mult decât în anul trecut.

Dar întreprinderile vinicole nu mai semnează contracte de achiziţii a strugurilor acoperite cu resurse financiare. Iar guvernarea face totul ca ţăranii să nu-şi poată vinde strugurii, sau nu face nimic pentru a-i ajuta, ceea ce este echivalent. Pierderile medii estimate ale fiecărui cultivator de viţă-de-vie vor fi în 2007 de cel puţin 5000 lei şi vor creşte odată cu creşterea preţurilor la carburanţi, sau a altor costuri de producţie, până la recoltare.

Interzicerea exportului de vin în vrac, abuzivă, fără nici un temei legal sau economic, rămâne unul dintre procedeele guvernării comuniste de sugrumare a producătorilor viti-vinicoli din Republica Moldova. Interesul evident este de a-i forţa să cedeze afacerile, sau de a le trece sub controlul centralizat al clanurilor aflate la Putere. Iată de ce Guvernul, în loc să promoveze concurenţa loială şi transparentă, mandatează cu drepturi de monopolist la exportul vinului în vrac întreprinderea mixtă “MOLDBELVIN” S.R.L., înregistrată la 19.03.2007 cu un capital social de 5400 lei.

Alianţa Moldova Noastră insistă să fie ridicate orice blocaje la exporturile agro-alimentare, care conduc la dictarea unor preţuri de nimic pentru ţărani, pe a căror muncă exportatorii monopolişti fac apoi venituri fabuloase.

Lipsa reacţiilor adecvate din partea statului determină deja pe unii investitori să-şi reamplaseze afacerile în afara ţării, în loc să atragem investiţii, iar pe agricultori îi impune să ia drumul pribegiei. Şi este destul de verosimilă aprecierea că acesta este scopul guvernării comuniste — distrugerea ţăranilor şi depopularea Republicii Moldova, transformarea satelor noastre în rezervaţii pentru aborigeni. Ţăranii refuză să mai lucreze pământul şi nici nu au cum face acest lucru în condiţiile descrise mai sus. Ei sunt impuşi să-l cedeze la preţuri derizorii,, între 3000 şi 9000 lei hectarul. În schimb, avem deja în Moldova latifundiari comunişti ce concentrează terenuri, depăşind suprafaţa municipiului Chişinău. Sunt persoane fizice care deţin în proprietate 20.000 ha şi firme cu 38.000 ha! Iată pe cine favorizează politicile guvernării comuniste şi populaţia ţării trebuie să ştie acest lucru.

Alianţa “Moldova Noastră” consideră că trebuie stimulaţi şi ajutaţi, în primul rând, întreprinzătorii agricoli mici şi mijlocii, care constituie absoluta majoritate şi formează talpa ţării — populaţia satelor noastre. Am solicitat includerea în ordinea de zi a Parlamentului a două iniţiative legislative importante pentru soarta ţăranilor în acest an secetos — 2007: a) proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 şi b) proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.

Ele prevăd alocarea a 300 milioane lei autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru subvenţionarea lucrărilor agricole şi a achitării impozitului funciar, care este o povară grea şi injustă pe umerii micilor agricultori.

Se impun şi alte măsuri urgente:

Sunt şi alte măsuri, ce se impun. Fracţiunea AMN consideră că Parlamentul este obligat să intervină prin instrumentele sale până la încheierea actualei sesiuni, pentru a impune Guvernul să adopte şi să întreprindă acţiuni urgente pentru salvarea agriculturii şi a satului moldovenesc.

Serviciul de presă al AMN
Declaraţie a Fracţiunii AMN în Parlamentul RM Poziţia AMN în legătură cu rezultatele alegerilor generale locale 2007 şi ale constituirii noilor administraţii raionale şi municipale din Republica Moldova