Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

OPOZIŢIA combativă din Parlamentul RM a provocat PUTEREA la adoptarea în regim dictatorial a Bugetului de Stat pentru anul 2008

|versiune pentru tipar||
AMN / 23 noiembrie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”— Imediat după deschiderea şedinţei Parlamentului din 23 noiembrie 2007, la dezbaterea ORDINEI DE ZI, care prevedea o singură chestiune — adoptarea în lectură finală a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2008, Preşedintele Fracţiunii Alianţa “Moldova Noastră”, Serafim Urechean, s-a adresat plenului cu următoarea propunere:

"Domnule Preşedinte al Parlamentului!

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră”, la fel ca şi alte grupuri ale Opoziţiei parlamentare, a întreprins toate acţiunile prevăzute de Regulament, pentru a normaliza procedura de adoptare şi conţinutul Bugetului de Stat pentru 2008. Dar, cu părere de rău, sinteza Comisiei Buget şi Finanţe o dată în plus ne dovedeşte că Fracţiunea comunistă, la comanda Preşedintelui PCRM şi al Republicii, Vladimir Voronin, foloseşte legea Bugetului pentru 2008 în interese de partid.

Completamente, sunt respinse propunerile tuturor deputaţilor din Opoziţie, absolut neglijate necesităţile autorităţilor locale, ale agricultorilor, ale celor mai săraci şi nevoiaşi dintre cetăţenii moldoveni. Toate acestea într-un regim de secretomanie. Declar rezultatele expuse în sinteza pentru lectura a 3-a a proiectului Bugetului de stat inacceptabile! Această situaţie demonstrează că Parlamentul nu este gata astăzi să examineze obiectiv şi echitabil proiectul Bugetului pe 2008.

Propun şi insist, ca examinarea proiectului să fie imediat suspendată şi amânată, cu îndeplinirea condiţiilor de bază ale Opoziţiei: crearea unei comisii speciale pe Buget, consultarea autorităţilor locale, a societăţii civile şi a experţilor independenţi, organizarea dezbaterilor publice la posturile publice de radio şi televiziune şi transmisiunea în direct a şedinţelor plenare la tema bugetului de stat, şi, evident — acceptarea de către Putere a amendamentelor majore ale Opoziţiei! Vă rog să supuneţi votului această propunere!"

— Speakerul M. Lupu a cerut imediat votul plenului Parlamentului în privinţa “pachetului” de propuneri ale Preşedintelui Fracţiunii AMN, iar Fracţiunea majoritară a PCRM le-a respins.

— Deputatul neafiliat D. Braghiş a intervenit declarând o farsă examinarea bugetului în lectura a 3-a şi faptul că parlamentarii, membri ai PDS abandonează şedinţa Parlamentului.

— Serafim Urechean a cerut o pauză în şedinţa plenară a Parlamentului, uzând de dreptul regulamentar al Fracţiunii, pentru consultări. La ele s-au alăturat şi câţiva deputaţi neafiliaţi. Revenind deputaţii în sala de şedinţe, Serafim Urechean a mers spre tribuna centrală pentru a anunţa rezultatul consultărilor, drept pe care speakerul M. Lupu l-a respins catagoric.

— Între timp, Preşedintele Fracţiunii PD, D. Diacov, a intervenit, accentuând că reprezintă o forţă moderată şi constructivă, dar că şi amendamentele grupului său au fost respinse de comunişti, iar deputaţii PD vor urmări din birouri evoluţiile din plenul Parlamentului.

— Preşedintele Parlamentului l-a chemat lângă el în prezidiu, l-a microfonul liber din cauza absenţei vicespekerului Iurie Roşca, pe comunistul Nicolae Bondarciuc, şeful Comisiei permanente pentru Politică Economică, Buget şi Finanţe, să prezinte raportul pentru lectura a 3-a a rpoiectului Legii Bugetului de Stat penru anul 2008, ceea ce a şi urmat.

— În aceste condiţii, în care deputaţii membri ai PDS, PD, PSL, PPCD şi alţii lipseau din sală, parlamentarii AMN împreună cu deputaţii neafiliaţi V. Pavlicenco, A. Ţăranu şi V. Cuşnir, au blocat tribuna centală şi prezidiul Parlamentului, făcându-i invizibili pe ocupanţii lui şi flancându-l S. Urechean, care, fără să fie incluse microfoanele, a făcut următoarea declaraţie:

“Deoarece reprezentanţii PCRM încalcă brutal drepturile Opoziţiei parlamentare şi ale cetăţenilor ţării pe care ea îi reprezintă de a lua parte efectiv la elaborarea Bugetului de Stat pentru 2008, metodele regulamentare devin inutile într-un legislativ în care domneşte dictatura de partid!

Chem toţi deputaţii Opoziţiei să blocheze examinarea legii în Parlament până la momentul în care va fi restabilită de către majoritate procedura legislativă democratică!

Accentuăm pentru actualul regim din Republica Moldova, dar atragem şi atenţia opiniei publice, a ţărilor-partenere şi a organismelor internaţionale — banii Bugetului de Stat sunt publici. Ei aparţin nu statului, ci întregului popor, tuturor cetăţenilor care contribuie, căci pe spatele lor se acumulează Bugetul.

Iar Opoziţia reprezintă în Parlament circa jumătate din populaţia ţării, ceea ce îi dă dreptul să determine orientarea unor cote semnificative ale Bugetului. Deoarece Puterea comunistă a centralizat absolut finanţele de stat, strangulând autorităţile şi autonomia locală, Opoziţia rămâne unicul apărător al comunităţilor locale, indiferent de culoarea politică a administraţiei lor.

Am folosit toate metodele normale pentru a apăra interesele cetăţenilor şi ale comunităţilor locale, dar şi principiile democratice de discuţie parlamentară. Însă, Partidul Comuniştilor, dirijat de Preşedintele Voronin, ia în calcul doar propriile interese. Majoritatea parlamentară a înlocuit discuţiile democratice, principiile echitabile de distribuire a finanţelor publice, prin impunerea forţată a intereselor politice şi economice ale găştii, care s-a cocoţat în fruntea statului.

Comportamentul ignorant, abuziv, antiparlamentar şi hapsân, dacă vreţi, al majorităţii comuniste lasă, de fapt, o singură soluţie: ne împinge la blocarea examinării Bugetului de stat în Parlament. Şi chem încă o dată toţi deputaţii din Opoziţie să fie solidari şi fermi pentru a corecta comportamentul comuniştilor şi pentru a echilibra Bugetul ţării!

Şi anume:

Noi apărăm hotărât aceste cerinţe şi sper că toţi deputaţii Opoziţiei vor susţine protestul, până când comuniştii vor accepta cerinţele exprimate de reprezentanţii cetăţenilor în Parlament!”

— În paralel, fără a fi desluşit din cauza bruiajului sonor al rpotestatarilor, N. Bondarciuc citea raportul său de la spatele deputaţilor din Opoziţie, după care M. Lupu, a propus să se treacă peste partea de dezbateri în plen şi majoritatea comunistă a aprobat prin vot Bugetul de Stat.

Parlamentul Republicii Moldova

Sumar consemnat de secretariatul Fracţiunii AMN
Declaraţia Fracţiunii AMN pe marginea proiectului Bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2008, prezentată de dl Serafim URECHEAN în şedinţa plenară a Parlamentului din 22 noiembrie, 2007 Integrarea Europeană — Prioritate Naţională