Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Congresul de unificare a formaţiunilor social-democrate

|versiune pentru tipar||
PDSMPSD / 21 ianuarie 2008

La 22 decembrie 2007 la Chişinău a avut loc Congresul de unificare a Partidului Democraţiei Sociale şi Partidului Social Democrat din Moldova, ca etapă finală a procesului de unificare început după alegerile locale generale din anul trecut.

La congresele celor două formaţiuni — Congresul II al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, la care au participat 271 de delegaţi aleşi în cadrul conferinţelor raionale, şi Congresul X al Partidului Social Democrat din Moldova, la care au participat 263 de delegaţi au fost prezentate rapoartele Consiliilor Naţionale privind activitatea Partidelor în perioada dintre congrese, au fost aprobate principiile de fuziune, precum şi contractul de fuziune semnat de preşedinţii formaţiunilor.

În cadrul luărilor de cuvânt în deschiderea congreselor respective ale formaţiunilor pe care le conduc, expunând motivaţia iniţierii procesului de fuzionare, Dumitru Braghiş, Preşedintele Partidului Democraţiei Sociale şi Eduard Muşuc, Preşedintele Partidului Social Democrat din Moldova, au declarat că după alegerile locale generale partidul de guvernământ şi structurile statutului, controlate de acesta, au declanşat un adevărat război împotriva administraţiilor locale democratice, dar şi împotriva partidelor din opoziţie. În condiţiile în care susţinerea pentru partidul de guvernământ este în permanenţă scădere, guvernarea se comportă mult mai agresiv şi nu mai ţine cont de normele democratice sau de prevederile legislaţiei. Valul de represiuni declanşate împotriva reprezentanţilor partidelor democratice sugerează că în asemenea situaţie este imperios necesar de a consolida poziţiile, de a forma un front comun împotriva fărădelegilor şi abuzurilor guvernării.

După cum au menţionat Liderii PDS şi PSD necesitatea fuzionării partidelor este un răspuns la aşteptările şi doleanţele cetăţenilor privind reducerea numărului partidelor şi simplificarea spectrului politic moldovenesc. Experienţa alianţelor şi a blocurilor electorale anterioare, unde partidele se uneau pentru realizarea unor scopuri de moment, dar se destrămau fie că după realizarea scopului, fie în caz de eşec, ne demonstrează că unificarea poate fi durabilă dacă se face pe baze doctrinare, în jurul unor valori şi idei comune. Anume aceste principii sunt puse la baza fuzionării Partidului Democraţiei Sociale şi Partidului Social Democrat din Moldova, au declarat Braghiş şi Muşuc.

În cadrul Congresului de unificare delegaţii au aprobat Statului Partidului Social Democrat în redacţie nouă şi Manifestul (Programul politic) Partidului Social Democrat. De asemenea Congresul a aprobat culorile electorale ale PSD — culorile tradiţionale ale social-democraţiei europene — alb şi roşu, precum şi simbolul electoral, care reprezintă doi trandafiri stilizaţi uniţi cu un for împletit, în partea superioară în forma semnului infinitului. Simbolul electoral semnifică unitatea formaţiunilor social democrate şi dăinuirea valorilor social democrate în timp.

Congresul a stabilit drept fundament pentru poticile promovate de Partidul Social Democrat principiile şi valorile social-democraţiei europene şi conceptul “MOLDOVA SOCIALĂ” — ca viziune strategică asupra viitorului Republicii Moldova. “MOLDOVA SOCIALĂ” va reprezenta un program concret şi complex de restructurare şi modernizare a tuturor sferelor vieţii politice, economice şi sociale.

Cu majoritatea absolută de voturi ale delegaţilor, prin vot secret, Preşedinte al Partidului Social Democrat unificat a fost ales Dumitru Braghiş şi Secretar General al Partidului Social Democrat dl Eduard Muşuc.

Congresul Partidului Social Democrat a ales componenţa Consiliului Naţional, a Comisiei de Revizie şi Control şi Comisiei de Etică şi Arbitraj.

Imediat după Congres a avut loc prima şedinţă a Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat, care a ales-o în calitate de Preşedinte al Consiliului Naţional pe d-na Loretta Handrabura. Consiliul Naţional a ales şi Biroul Politic al Partidului în componenţă a 24 de membri inclusiv şase vicepreşedinţi şi şase secretari executivi ai Partidului Social Democrat.

La 19 ianuarie s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat, care a adoptat decizia despre convocarea la 19 aprilie 2008 a Congresului XI al PSD, în cadrul căruia vor fi adoptate Platforma şi Oferta electorală a Partidului Social Democrat. Congresul va aproba şi o nouă componenţă a Consiliului Naţional, după procesul de unificarea a structurilor teritoriale ale PSD, început deja în toate raioanele şi localităţile republicii.

Consiliul Naţional a aprobat de asemenea, în conformitate cu decizia Congresului, Programul definitivat al PSD — MOLDOVA SOCIALĂ, în care sunt formulate viziunile social-democraţilor asupra problemelor de bază ale societăţii moldoveneşti.

În programul PSD se menţionează că pentru depăşirea situaţiei de criză din societatea moldovenească este necesar ca la guvernare să vină o forţă politică responsabilă, competentă şi patriotică, capabilă să propună soluţii reale pentru problemele stringente ale societăţii. O forţă politică care să reprezinte idealurile şi interesele cetăţenilor, să redea acestora încrederea într-un viitor demn într-o ţară democratică şi prosperă.

Partidul Social Democrat vine cu un program care va reuni cetăţenii ţării în jurul ideii naţionale — de edificare a MOLDOVEI SOCIALE — stat bazat pe valorile social-democraţiei moderne — libertate, egalitate, solidaritate, dreptate.

MOLDOVĂ SOCIALĂ este o Moldovă în care solidaritatea funcţionează pentru a da şanse egale tuturor cetăţenilor, în care progresul economic conduce la creşterea bunăstării oamenilor. O Moldovă cu o economie competitivă, cu standarde înalte de producţie şi consum. O Moldovă în care dreptatea socială este o valoare principală şi incontestabilă. O Moldovă cu un înalt nivel de educaţie, cultură şi ocrotire a sănătăţii, unde toţi copiii au acces la studii, iar bătrânii duc un trai decent. O Moldovă cu politicieni responsabili, care să ofere ţării direcţie şi viziune. O Moldovă puternică şi responsabilă în plan extern. O Moldovă care îşi recâştigă încrederea în sine şi îşi regăseşte locul meritat printre ţările civilizate.

Partidul Social Democrat declară capacitatea şi responsabilitatea de a realiza acest program ambiţios de schimbare a relaţiilor dintre cetăţean, comunitate şi stat, de dezvoltare a unei societăţi echitabile şi solidare, cu un nivel înalt de trai. Partidul Social Democrat este pregătit de a elabora şi aplica în practică politici competente, coerente şi eficiente pentru lichidarea sărăciei, eliminarea corupţiei, edificarea unei economii competitive şi generatoare de bunăstare pentru fiecare cetăţean, crearea unui sistem eficient de asigurare medicală, garantarea unei protecţii sociale adecvate, astfel încât fiecare să aibă o şansă şi nimeni să nu fie abandonat.

Programul PSD MOLDOVA SOCIALĂ conţine trei compartimente de bază:

Democraţiei Suverană, care în viziune social-democraţilor semnifică edificarea statului de drept independent economic şi politic, liber în adoptarea deciziilor, unde suveranitatea aparţine poporului, unde voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Democraţia Suverană înseamnă că orice politici se bazează nu pe voinţa unor grupuri de interese interne sau externe, ci pe interesele naţionale ale Statului Republica Moldova, exprimate prin voinţa poporului.

Economie Competitivă. PSD consideră dezvoltarea economiei drept o prioritate a activităţii sale, fără care este imposibilă asigurarea unui nivel înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. O economie competitivă, modernă, dinamică constituie un factor indispensabil pentru promovarea de către stat a politicilor sociale active — scopul de bază al social-democraţilor. Sarcina primordială constă în revizuirea cardinală a bazelor politicii economice, reorientarea ei spre satisfacerea intereselor maselor largi ale populaţiei prin stimularea creşterii economice accelerate. Modelul economic, implementat în ultimii ani de guvernare, bazat pe consumul intern şi transferurile cetăţenilor noştri de peste hotare este unul depăşit şi inuman sub aspect social.

Stat Social. Partidul Social Democrat consideră că menirea statului este în a face realizarea dreptului incontestabil al fiecărui cetăţean la viaţă, libertate şi aspiraţie spre fericire accesibil pentru toţi, prin acordarea locurilor de muncă cu o remunerare demnă, a spaţiului locativ, asigurarea securităţii personale. Totodată, considerăm că şi societatea civilă, businessul, comunitatea, trebuie să participe cu mijloace proprii la protejarea celor nevoiaşi. PSD va milita pentru onorarea obligaţiunilor directe ale statului: majorarea salariilor, burselor şi pensiilor, extinderea bazei de beneficiari de indemnizaţii sociale.

La 21 ianuarie 2008 Partidul Social Democrat a prezentat la Ministerul Justiţiei materialele necesare pentru înregistrarea rezultatelor Congresului de unificare.

Centrul de presă PSD
Comunicat de presă despre decizia Consiliului Politic al PDM şi a Biroului Permanent al PSL privind fuziunea celor două formaţiuni Declaraţia Fracţiunii PDM pe marginea situaţiei de la Consiliul Coordonator al audiovizualului şi Consiliul de Observatori al Companiei “Teleradio-Moldova”