Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPAS

Comunicat de presă cu privire la Concesionarea Aeroportului

|versiune pentru tipar||
PAS / 11 august 2016
Partidul Acţiune şi Solidaritate

Partidul Acţiune şi Solidaritate este nedumerit de faptul că guvernarea, dar şi organele de drept, nu întreprind nicio acţiune pentru a investiga modalitatea în care a fost concesionat Aeroportul Internaţional Chişinău, în situaţia în care există dovezi serioase că contractul de concesionare a fost semnat cu încălcarea legislaţiei.

În opinia noastră, contractul nr. 4/03 de concesiune a activelor Î. S. Aeroportul Internaţional Chişinău şi a terenului aferent acestora, semnat la 30 august 2013, între Agenţia Proprietăţii Publice şi SRL “Avia Invest” este contrar intereselor statului Republica Moldova şi cetăţenilor acestuia.

Contractul a fost semnat cu încălcarea prevederilor art. 18 alin (9) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public privat, art. 15 alin (3) al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi art. 12 alin (1) din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.

În timp ce cîştigătoare a concursului a fost desemnată Asociaţia persoanelor juridice “Avia-Invest”, în care au intrat Aeroportul Habarovsk, S.A. Kolomensky Zavod şi S.R.L. “Avia-Invest”, contractul de concesionare a fost semnat cu altă persoană juridică — S.R.L. “Avia-Invest”, care nu a demonstrat că satisface criteriile care trebuiau să stea la baza atribuirii contractului de concesiune (inclusiv capital social de 30 de milioane Euro şi experienţă de cel puţin 2 ani în prestarea serviciilor în domeniul aviaţiei civile). Această încălcare este suficientă pentru a declara nulitatea contractului.

De asemenea, contractul nu conţine prevederi cu privire la modificarea lui, în pofida faptului că Legea cu privire la concesiuni, prin art.13, prevede în mod imperativ obligaţia includerii acestor prevederi. Altă problemă majoră ţine de art.24 din contract, care prevede că Statul va putea rezilia contractul doar dacă investitorul nu îşi va îndeplini obligaţiile după expirarea a 36 de luni de la momentul încălcării contractului. Altfel spus, dacă se constată că investitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale, statul trebuie să aştepte 3 ani fără să poată rezilia contractul.

Contractul presupune şi păstrarea “taxei de modernizare a aeroportului” de 9 euro pe care o achită la plecare fiecare persoană care ajunge în sala de aşteptare a aeroportului. Includerea în contract a acestei taxe este abuzivă, iar prevederea din hotărîrea guvernului prin care Guvernul se obligă s-o menţină pentru 49 de ani este ilegală, deoarece Legea aviaţiei civile spune că Ministerul Transporturilor, la propunerea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobă taxa, şi nu Guvernul la propunerea Ministerului Economiei (cum este indicat în hotărîrea Guvernului).

Mai mult decît atît, din contul acestei taxe, concesionarul va colecta în total 784 mil euro, ceea ce depăşeşte suma de 540 mil euro, care reprezintă angajamentul investitorului pentru întreaga perioadă. Nu este clară logica acestei tranzacţii din perspectiva intereselor Statului.

Partidul Acţiune şi Solidaritate a făcut o scrisoare în adresa primului ministru şi a ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor prin care cere să se întreprindă acţiuni în vederea aducerii în legalitate a chestiunii cu privire la taxa pentru modernizarea aeroportului, percepută abuziv şi ilegal de la cetăţenii Republicii Moldova.

De asemenea, PAS a expediat o scrisoare în adresa Procuraturii Generale şi Centrului Naţional Anticorupţie în care cere să se examineze, sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii, acţiunile şi/sau inacţiunile persoanelor care au participat la încheierea şi semnarea contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora nr.4/03 din 30 august 2013.

Sursa: unpaspentru.md

Scrisoare deschisă către Fondul Monetar Internaţional Situaţia din sistemul de pensii