Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM cu privire la votul de neîncredere Preşedintelui Parlamentului, Mihai Ghimpu

|versiune pentru tipar||
PCRM / 2 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Deja prima lună de guvernare a noii majorităţi parlamentare în Republica Moldova este însoţită nu doar de un atac de proporţii asupra drepturilor sociale ale cetăţenilor ţării noastre, ci şi de o violare grosolană a instituţiilor democratice, cea mai importantă fiind Parlamentul Republicii Moldova. Sub paravana falsă a valorilor europene, sub camuflajul retoricii democratice, noua majoritate parlamentară, în frunte cu Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, în zile numărate s-a pornit pe calea lichidării vădite a celor mai importante standarde democratice şi principii constituţionale.

Potrivit cunoscutelor norme constituţionale (art. 60 din Constituţia Republicii Moldova), Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului. Conform art. 68 din Legea Supremă, în exerciţiul mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului. În aceleaşi timp, Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, precum şi adepţii acestuia — deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidelor Liberal Democrat, Liberal, Democrat şi Alianţa “Moldova Noastră” — nu conştientizează esenţa şi conţinutul acestor prevederi de importanţă majoră. Începînd cu şedinţa de constituire a Parlamentului de legislatura a XVIII-a, noua majoritate parlamentară, în special speakerul Mihai Ghimpu, a ignorat în totalitate drepturile de bază ale deputatului prevăzute de Legea despre statutul deputatului în Parlament, în special următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie ales în organele Parlamentului.

  La şedinţa de constituire a Parlamentului nou ales din 28 august 2009, contrar pevederilor Regulamentului Parlamentului şi sfidînd principiile generale prevăzute de Constituţie, noua majoritate parlamentară a ales Preşedintele Parlamentului fără a lua în calcul interesele celei mai mari fracţiuni din Parlament — PCRM. Menţionăm faptul că nici Curtea Constituţională nu s-a putut expune pe acest fapt, dat fiind că din cauza înregistrării parităţii de voturi procesul a fost sistat. În acelaşi timp, în spatele acestei încălcări procedurale, se află ignorarea voinţei aproximativ a jumătate din alegători, votul cărora a şi format în Parlamentul Republicii Moldova cea mai mare fracţiune.

 2. să-şi exprime liber părerea asupra componenţei nominale a organelor formate de Parlament şi asupra candidaturilor persoanelor oficiale în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Parlament. Dat fiind caracterul autoritar şi antidemocratic al poziţiei Preşedintelui Parlamentului, în cadrul şedinţelor Parlamentului, inclusiv şi şedinţa din 25 septembrie 2009 (şedinţa de aprobare a Guvernului Republicii Moldova) deputaţii din fracţiunea PCRM nu au avut posibilitate să se expună în deplină măsură asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi.

 3. să facă propuneri şi observaţii asupra ordinii de zi a şedinţei, asupra esenţei problemelor puse în discuţie şi modului lor de examinare.

  Practic la fiecare şedinţă, Preşedintele Parlamentului, prin închiderea microfoanelor şi întrerupînd în mod abuziv deputaţii din PCRM, încalcă drepturile deputaţilor exclusiv din această fracţiune de a face propuneri şi obiecţii la ordinea de zi (de ex. referitor la propunerile privind declararea vacanţei funcţiei de deputat, aprobarea declaraţiilor privind principiile politicii anticriză şi stabilizarea situaţiei social-politice, privind soluţionarea problemei transnistrene, problema transmisiunii în direct a şedinelor Parlamentului, privind delegaţia permanentă la APCE şi altele, circa — 30 cazuri).

 4. să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri (practic la fiecare şedinţă în problemele expuse mai sus, în special, la dezbaterea programului şi componenţei nominale a noului Guvern, în şedinţa din 25 septembrie 2009, circa — 20 cazuri).

 5. să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative şi altele (practic la fiecare şedinţă, prin închiderea microfoanelor, neacordarea cuvîntului în problemele expuse mai sus, circa — 30 cazuri).

Totodată, conducerea Parlamentului încalcă atribuţiile sale funcţionale şi nu asigură respectarea Regulamentului Parlamentului, precum:

Mai jos, PCRM subliniază cîteva exemple concrete de sfidare a normelor constituţionale şi legale de încălcare nu numai a drepturilor deputaţilor ci şi a cetăţenilor Republicii Moldova.

 1. Prin acţiunile ilegale ale conducerii Parlamentului, compania publică Teleradio-Moldova a fost privată de dreptul său legal de a transmite în direct şedinţa din 25 septembrie 2009 în cadrul căreia era învestit Guvernul.
 2. În şedinţa din 25 septembrie 2009, deputaţilor din fracţiunea PCRM care s-au înscris regulamentar pentru luare de cuvînt în chestiunea acordării votului de încredere a Guvernului, cu încălcarea flagrantă a art. 105 şi 106 din Regulament, nu li s-a dat cuvîntul.
 3. Contrar prevederilor constituţionale şi altor norme de drept privind incompatibilitatea funcţiei de deputat, majoritatea parlamentară, deliberat, a tegriversat declararea vacanţei funcţiei deputatului Dorin Chirtoacă care a renunţat la mandat. Este evident că participarea lui Dorin Chirtoacă în şedinţele Parlamentului s-a făcut în scopul asigurării numărului necesar de voturi coaliţiei de guvernămînt. Însă această justificare nu poate fi considerată un exemplu de normă democratică, fiind mai curînd un caz inadmisibil de sfidare a standardelor democratice în numele oportunităţii politice.
 4. Un caz ieşit din comun este încălcarea procedurii de desemnare a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi falsificarea hotărîrii Parlamentului la acest subiect. Potrivit Hotărîrii Parlamentului din 25 septembrie 2009 la sesiunea APCE (28 septembrie — 2 octombrie 2009) urma să participe o delegaţie compusă din 6 persoane, pe cînd, potrivit scrisorii oficiale semnate de Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, delegaţia este compusă din 5 membri şi unul supleant. În plus, contrar deciziei Parlamentului, a fost desemnat şi conducătorul delegaţiei. Prin nihilismul său juridic, acesta constituie un caz inedit în istoria şi practica parlamentară din Republica Moldova, care a cauzat un prejudiciu incontestabil imaginii Republicii Moldova în una din cele mai prestigioase organizaţii pan-europene, precum şi a pus la îndoială capacitatea actualului Preşedinte al Parlamentului de conştientiza limitele propriilor competenţe.

PCRM constată, cu îngrijorare, acest caz de falsificare a deciziei forului legislativ suprem, reprezintă o acţiune care fără îndoială se încadrează în componenta de infracţiune prevăzută de art. 332 din Codul penal — falsul în acte publice.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova consideră că în condiţiile acumulării continue a unei practici antidemocratice atît de evidente, agravării zilnie în deformarea normelor constituţionale şi a principiilor legale ale statului nostru de către Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, sîntem martori ai neglijării grosolane vădite a art. 2 alin. (2) din Constituţie. Anume acest articol prevede în mod explicit şi univoc că nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Uzurparea puterii de stat este de fapt anume aceea ce constituie, astăzi, esenţa practicii politice a actualei majorităţi parlamentare şi a Preşedintelui acesteia, Mihai Ghimpu. Anume reieşind din ansamblul tuturor acestor împrejurări, PCRM cere demisia actualului Preşedinte al Parlamentului şi cere ca toate încălcările depistate să-şi regăsească o apreciere adecvată din partea tuturor adepţilor sinceri ai dezvoltării democratice a ţării noastre.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia făcută în plenul Parlamentului de către deputatul PCRM, Galina Balmoş, cu privire la politica antisocială promovată de noua guvernare Uniunea Tineretului Comunist din Moldova îndeamnă veteranii, pensionarii, studenţii, elevii să boicoteze noul sistem de tarife în transportul public din mun. Chişinău