Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 10 noiembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Instaurarea în urma alegerilor parlamentare din 29 iulie a noii guvernări în formă de aşa-numită Alianţă pentru Integrare Europeană duce Republica Moldova pe calea unei vertiginoase degradări social-economice, democratice şi de drept.

Politica celor patru partide care fac parte din Alianţă (Liberal, Liberal-Democrat, Democrat şi Alianţa “Moldova Noastră”), în pofida tuturor divergenţelor existente între ele, se bazează pe o unitate incontestabilă — atît în activitatea sa legislativă, cît şi în politica concretă promovată de puterea executivă.

În cel mai elocvent mod, această unitate se manifestă în următoarele direcţii:

Unu, renunţarea la prioritatea unei politici sociale active, capitularea în faţa manifestărilor consecinţelor crizei economice în Republica Moldova, sistarea unor programe strategice de susţinere a populaţiei în domeniile educaţiei, tineretului, sănătăţii, asigurării sociale, în particular, a pensionarilor. Toate cele patru partide care au format aşa-numită Alianţă pentru Integrare Europeană, într-o perioadă foarte scurtă, au dat dovadă de incompetenţă totală în înţelegerea principiilor şi modalităţilor de a guverna statul, a mecanismelor de luare a unor decizii responsabile în condiţiile celor mai diverse provocări: criza economică, instabilitatea politică, epidemia bolilor infecţioase, explozia criminalităţii, pregătirea către sezonul de încălzire, reglementarea transnistreană.

Doi, renunţarea la standardele unanim acceptate ale activităţii parlamentare. Întreaga activitate legislativă a partidelor Alianţei de guvernămînt se distinge prin încălcări sistematice grave ale Constituţiei, ale Regulamentului Parlamentului şi ale angajamentelor pe care Republica Moldova şi le-a asumat în faţa Consiliului Europei, precum şi ale normelor de activitate legislativă stipulate în cadrul Planului de Acţiuni “Republica Moldova — Uniunea Europeană”. Falsificarea hotărîrilor Parlamentului şi ale comisiilor parlamentare, confundarea împuternicirilor puterii legislative şi celei executive, modificarea legislaţiei cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova în perioada înseşi a alegerii Preşedintelui, limitarea continuă a drepturilor deputaţilor din partea fracţiunii PCRM la libera expresie în cadrul şedinţelor plenare ale organului legislativ — reprezintă o mărturie incontestabilă a celei mai grave crime — uzurparea puterii în stat.

Trei, dezmăţul în politica de cadre, demiteri pe motive politice, amploarea presiunilor asupra mass-media, sistarea activităţii unui şir de programe în limba rusă, intimidarea jurnaliştilor incomozi, instituirea cenzurii asupra politicii redacţionale mai multor posturi de televiziune înclusiv audiovizualul public (cazurile “Teleradio-Moldova”, “NIT”, “N4”, “TOP NEWS”, “ANTENA-C”, ziarele “Moldova Suverana” “Независимая Молдова” şi “Час Пик”), promovarea unei politici ignorînd polietnia Republicii Moldova — toate acestea caracterizeză guvernarea Alianţei drept regim antieuropean, antidemocratic care nu este capabil să se dezvolte în condiţiile pluralismului de opinii şi libertăţii civice.

Fracţiunea PCRM, prognozînd în mod deschis o asemenea politică a noii puteri, a îndemnat de mai multe ori partidele din cadrul Alianţei să înceteze această politică, să readucă viaţa politică din ţară într-o albie civilizată, democratică.

Fracţiunea PCRM a propus de nenumărate ori partidelor care-şi declară ataşamentul faţă de valorile dreptăţii sociale, independenţei statului moldovenesc şi neutralităţii sale să examineze posibilitatea creării unei majorităţi parlamentare de centru-stînga.

Anume în cadrul unei asemenea coaliţii de centru-stînga ar fi fost posibilă continuarea implementării unor măsuri anticriză sistemice, responsabile şi bine gîndite, precum şi posibilitatea de a readuce stabilitatea socială şi politică în Republica Moldova, de a obţine consolidarea tuturor forţelor constructive ale societăţii moldoveneşti.

Însă, după cum se ştie, iniţiativele în cauză nu doar că nu au fost deloc examinate, ci, dimpotrivă, toate partidele din cadrul Alianţei şi-au intensificat presiunile asupra fracţiunii PCRM în Parlamentul ţării, amplificîndu-şi totodată atacul asupra tuturor realizărilor practice indiscutabile ale acestuia, care au fost obţinute pe parcursul ultimelor opt ani de zile.

În asemenea condiţii critice, înaintarea la postul de Preşedinte al Republicii Moldova a unui singur candidat, consolidat, din partea Alianţei pentru Integrare Europeană este privită, în mod absolut întemeiat, de către PCRM drept o tentativă de instaurare definitivă în Republica Moldova a unui regim de dictatură antisocială şi antieuropeană de dreapta.

Ţinînd cont de toate cele expuse, la fel luînd în consideraţie multiplele adresări din partea alegătorilor, fracţiunea PCRM consideră posibilitatea alegerii candidatului Alianţei pentru Integrare Europeană în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova drept factor de destabilizare socială şi politică în Republica Moldova, de înfrîngere socială, economică şi politică ireversibilă a întregei societăţi moldoveneşti, a statalităţii şi dezvoltării sale democratice de perspectivă.

În această ordine de idei Fracţiunea parlamentară a PCRM decrlară că nu va participa la această farsă antidemocratică — votarea pentru alegerea la postul de Preşedinte al Republicii Moldova a candidatului din partea Alianţei pentru Integrare Europeană.

Sursa: www.pcrm.md

Fracţiunea PCRM în Consiliul Municipal Chişinău solicită demisia Primarului General al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă Declaraţia fracţiunii PCRM în Parlament la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (referitor la salarizarea în sectorul bugetar)