Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii PCRM în Parlament la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (referitor la salarizarea în sectorul bugetar)

|versiune pentru tipar||
PCRM / 12 noiembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Onorat Parlament!

A început activ implementarea Programului de guvernare al actualei Coaliţii liberal-democrate care de altfel e mult prea diferit de cel electoral al actorilor din Coaliţie.

Sub pretextul convenabil de măsuri anticriză astăzi a fost prezentat şi aprobat proiectul de modificare a Legii nr. 355 din 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, proiect care îşi are drept scop scoaterea ţării din criză. Calea aleasă nu necesită mari eforturi intelectuale: anularea garanţiilor sociale, în acest caz a majorărilor salariilor angajaţilor din sistemul bugetar şi îndepărtarea în timp a posibilelor majorări.

Această transferare a termenelor de majorare a salariilor pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului, pentru funcţionari publici, parţial pentru pedagogi nu este altceva decît nedorinţa guvernării de a depune eforturi, de a identifica surse pentru a soluţiona aceste probleme vitale.

Pot fi acceptate şi înţelese orice alte modificări care ar aduce nişte economii, surse bugetare şi dumneavoastră pe parcursul anilor trecuţi aţi înaintat mai multe iniţiative privind majorarea salariilor şi pensiilor, alocaţiilor sociale, iniţiative care sunt încă în cancelaria Parlamentului, şi care prevăd majorări considerabile de mii de lei lunar pentru o persoană (de exemplu, un proiect de stabilire a pensiilor militarilor în mărime de 4 mii de lei). În notele explicative dumneavoastră scriaţi în noiembrie 2008 “adoptarea proiectului în cauza va contribui la respectarea dezideratelor constituţionale ce garantează fiecărui om un nivel de trai decent, precum şi îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate de RM conform art. 1 şi 2 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale ce stabilesc că orice politică trebuie să urmărească în primul rînd bunăstarea şi dezvoltarea populaţiei, iar îmbunătăţirea nivelului de trai va fi considerată ca obiectivul principal de dezvoltare economică” (nr. 2611 din 04.09.2008).

Cum rămîne domnilor guvernanţi, autori ai acestor declaraţii convingătoare, cu respectarea dezideratelor constituţionale şi a normelor, angajamentelor internaţionale? Ori una e să fii în opoziţie şi să faci iniţiative populiste şi frumos răsunătoare şi alta e să guvernezi şi să încerci a aduna impozite, venituri, a distribui foarte chibzuit şi eficient sursele adunate cu atîta trudă.

Nu vrem să facem critică de dragul criticii, nici să turnăm gaz pe foc, înţelegem că situaţia nu este foarte fericită, dar dacă v-aţi asumat responsabilităţile atunci încercaţi cel puţin să nu avansaţi cu astfel de proiecte antisociale.

În pofida tuturor criticilor şi greutăţilor trăite guvernarea precedentă a majorat consecvent salariile bugetarilor. Numai în 2008 au fost majorate salariile de bază cu 18% celor peste 118 mii de angajaţi, cu retribuţie mică inclusiv 23 mii cadre didactice, a pus în aplicare indicele de prioritate 1,25, majorarea constituind 20% pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.

Apropo, de ce anume aceştia din urmă a II oară în decurs de o lună sunt discriminaţi: prin transferarea majorărilor salariale pentru 3 ani şi prin proiectul care omite dreptul la locuinţă, la îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

Se pare că anume cei care stau la apărarea ţării sunt incomozi şi că guvernarea liberală nu-şi doreşte nici fortificarea şi poate nici existenţa Armatei Naţionale.

Tot în 2008 au fost majorate salariile medicilor, personalului medical al centrelor de transfuzie a sîngelui, a medicilor veterinari, epidemiologi, sporul pentru vechime în muncă funcţionarilor publici. În decembrie 2008 s-a stabilit salariul tarifar pentru categoria 1 de salariu la 600–800 lei (faţă de 400–500), precum şi alte modificări conceptuale care au dat posibilitatea angajatorului să asigure salarizarea atît prin aplicarea sistemului tarifar cît şi a sistemelor netarifare.

Se vede că aceste au fost ultimele majorări, stimaţi concetăţeni, pentru că în conformitate cu acest proiect următoarele majorări ar fi posibile peste 2–3 ani. Cine va întreprinde aceste majorări? Altă guvernare? Interesante angajamente politice.

Funcţionarii publici de asemenea vor aştepta 3 ani următoarea majorare, conform proiectului, mai ales că au fost anunţate şi următoarele disponibilizări — reduceri de personal în acest sistem, care vor fi urmate şi de alte iniţiative prin care vor fi omise facilităţile şi garanţiile obţinute anterior.

Dar cea mai uimitoare prevedere este cea de diminuare a salariului pedagogilor care nu prestează activitate de dirigenţie cu 150 lei. De fapt legea prevede anumite sporuri pentru dirigenţie şi este cert şi logic că celor care nu prestează acest tip de activitate nu se calculează sporul respectiv.

Aici însă se ascunde un grăunte de logică a măsurilor anticriză: pedagogii care sunt şi diriginte primesc în dependenţă de salariul de funcţie, vechime în muncă şi acest spor este diferit — poate şi 70 lei, şi 100 lei, dar dacă nu este diriginte — se diminuează salariul cu 150 de lei: economie mare!

Şi p. 2 din anexa 11 se reformulează transferînd indexarea salariilor cadrelor didactice cu începere din 2012.

A fost introdus şi indicele de regres mai mic de 1, ceea ce înseamnă, de fapt o diminuare a majorărilor propuse.

Nu cred că acest proiect a găsit o susţinere a sindicatelor, dar dacă da, atunci care este rolul sindicatului?

Sau poate aceste modificări vin să răspundă la întrebarea care sunt tăinuitele clauze ale acordului cu FMI.

Stimaţi deputaţi din alianţa de guvernare, fracţiunea PCRM nu va susţine acest proiect de lege şi vă îndemnăm să nu vă grăbiţi nici dumneavoastră, să mai meditaţi, să mai analizaţi pentru că fiecare angajat din republica noastră are de fapt o singură sursă de existenţă — salariul care nu este deloc pe potriva necesităţilor, şi orice majorare, oricît de nesemnificativă la prima vedere, lasă aprinsă o speranţă că guvernanţii îşi amintesc permanent şi încearcă să-i înţeleagă, să fie aproape de ei, nu formal sau declarativ, ci cu toată responsabilitatea şi atitudinea umană de care pot da dovadă.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova Declaraţia PCRM privind secretizarea procesului de semnare a Convenţiei cu privire la micul trafic la frontieră dintre Republica Moldova şi România