Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii PCRM privind proiectul bugetului de stat pentru anul 2010

|versiune pentru tipar||
PCRM / 17 decembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Onorat Parlament,
Stimaţi colegi,

Întreaga societate a aşteptat cu nelinişte prezentarea de către actuala guvernare a principalei legi, care determină veniturile şi în special direcţiile de cheltuieli ale statului pentru anul 2010. Acest document include în sine poziţia, atitudinea guvernării vis-a-vis de populaţia Republicii Moldova, de angajamentele sale electorale, de perspectivele şi durabilitatea dezvoltării economice a ţării.

A răspuns actuala guvernare aşteptărilor societăţii şi promisiunilor sale electorale sau nu?

Din numele fracţiunii PCRM aş dori să sensibilizez colegii deputaţi şi întreaga societate asupra următoarelor aspecte:

Una din sarcinile primare ale statului este crearea condiţiilor, inclusiv privind politica fiscală.

Atitudinea statului în ceea ce ţine de transferurile în economie:

Dumneavoastră colegi din AIE aţi promis pentru susţinerea sectorului real cetăţenilor care v-au votat:

PLDM — reducerea TVA de la 20% la 18%; cotă unică a impozitului pe venit a persoanelor fizice; stabilirea în legislaţie a noţiunii de “zonă defavorizată”.

PL — monedă naţională stabilă; reducerea cotei impozitului pe profit; oferirea de către stat a creditelor pentru agricultură.

PD — dezvoltarea durabilă a zonei rurale prin acordarea de subvenţii pentru irigare şi alte componente.

AMN — anularea TVA la importul de utilaj tehnologic; 300 lei pentru un hectar de teren arabil şi fondul de subvenţionare a agriculturii de 1 mlrd lei pentru 2010; acordarea a cîte 8000 Euro pentru fiecare afacere nouă în mediul rural; cotă unică a impozitului pe venit persoanelor fizice de 7%.

Însă ca rezultat în proiectul de buget prezentat de Guvernul Filat:

Programe sociale:

Dumneavoastră, colegi din AIE aţi promis pentru susţinerea sectorului real cetăţenilor care v-au votat:

PLDM — creşterea salariilor în sectorul bugetar; lărgirea pachetului de servicii medicale; elaborarea programelor unice de sprijin familial.

PL — stoparea abandonării de către profesori a activităţii pedagogice prin remunerare adecvată; renovarea căminelor şi asigurarea studenţilor cu cămin; un sistem de creditare a tinerilor.

PD — lărgirea pachetului de servicii medicale acordate de programul unic de asistenţă medicală obligatorie.

AMN — 600 mln. lei pentru reparaţia şi dotarea instituţiilor medico-sanitare; sporirea finanţării bugetare a învăţămîntului de la 8–10% din PIB; dreptul de a închiria locuinţe pe 10 ani la naşterea primului copil.

Rezultat, reflectat în proiectul de buget, prezentat de Guvernul Filat:

Deficitul bugetar:

Stimaţi colegi, în premieră pentru ultimii ani, cu excepţia anului 2009, deficitul bugetar va constitui 7% din PIB sau 4,5 mlrd. lei. În anii 2001–2008 deficitul bugetar a fost de 1–1,5% din PIB.

De asemenea în premieră, ca surse principale de acoperire a deficitului sînt sursele externe, ceea ce nu este altceva decît, că împrumutăm bani pe care urmează să-i rambursăm împreună cu dobînzi, pentru acoperirea consumului curent.

Poziţia fermă a guvernării anilor 2001–2009 — împrumuturi externe doar pentru infrastructură şi susţinerea sectorului real al economiei.

Ca rezultat al acestei abordări nechibzuite a actualei guvernări practic se va dubla nivelul datoriei de stat în PIB pînă la 32%, redusă de la circa 70% în 2001 pînă la 18,5% în 2008.

În final, stimaţi membri ai AIE, ceea ce veţi vota astăzi, ca si multe alte proiecte votate pînă în prezent, nu numai că nu corespund promisiunilor şi angajamentelor dumneavoastră electorale, dar în cea mai mare măsură contravin acestora.

Vă sugerăm să conştientizaţi că în curînd în cadrul unei noi campanii electorale veţi fi nevoiţi să explicaţi societăţii, electoratului său de ce aţi compromis aşteptările şi promisiunile lansate doar cîteva luni în urmă.

Onorată asistenţă, doamnelor şi domnilor, fracţiunea PCRM nu va susţine acest proiect de buget, calificîndu-l ca antisocial şi nestimulatoriu pentru afaceri.

Sursa: www.pcrm.md

Preşedintele PCRM Vladimir Voronin s-a întîlnit cu Dl. Nikolaus Graf Lambsdorff, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Poliţiei