Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM referitor la proiectul de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internaţional (FMI)

|versiune pentru tipar||
PCRM / 27 februarie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi deputaţi!
Stimaţi reprezentanţi ai corpului Diplomatic!
Onorată asistenţă!

Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a examinat proiectul de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internaţional şi ţine să Vă comunice că nu va susţine acest proiect din următoarele considerente.

  1. Felul în care a fost negociat Memorandumul subminează principiul transparenţei procesului de atragere a împrumuturilor şi creditelor externe prin excluderea aleşilor poporului şi limitarea accesului acestora la informaţie la etapa negocierilor cu creditorul, deşi, împrumutul în cauză din partea FMI, în premieră, implică angajamente financiare directe asupra bugetului de stat.
  2. Precondinţiile şi repercusiunile încheierii Memorandumului cu FMI, drept urmare a aprobării de către Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internaţional pe 29 ianuarie 2010, în mod direct şi foarte negativ afectează bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova atît în perspectiva de scurtă durată cît şi în cea de durată medie şi lungă.

Aşi dori să Vă reamintesc doar cîteva din precondiţiile şi consecinţele multiple la care în repetate rînduri s-a referit Partidul Comuniştilor din Republica Moldova:

2.1. Reducerea de două ori a investiţiilor în educaţie şi ştiinţă. Reducerea de două ori a majorărilor salariale cadrelor pedagogice şi didactice. Reducerea cheltuielilor aferente burselor şi compensaţiilor pentru locuirea în căminele studenţeşti. Reducerea locurilor bugetare pentru studenţi în instituţiile de învăţămînt superior. Reducerea personalului pedagogic cu cel puţin 6000 de unităţi. Închiderea a mai bine de 130 de şcoli.

2.2. Reducerea investiţiilor în ocrotirea sănătăţii, ce va atrage după sine închiderea unui şir de spitale şi centre de sănătate.

2.3. Reduceri masive de cadre în sistemul bugetar.

2.4. Îngheţarea pensiilor şi compensaţiilor nominative, precum şi blocarea accesului noilor beneficiari la sistemul de compensaţii nominative. Abrogarea îndemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor de la 3 pînă la 16 ani.

2.5. Majorarea vîrstei şi condiţiilor de pensionare pentru unele categorii de funcţionari publici.

2.6. Reducerea de două ori a subvenţiilor în agricultură şi implementarea TVA de 8% la producţia agricolă, ce va stimula procesatorii la aplicarea diferitor scheme tenebre şi va face şi mai vulnerabilă poziţia economico-financiară a agricultorilor.

2.7. Destabilizarea climatului investiţional prin abrogarea cotei “0” a impozitului pe venitul reinvestit, ce a fost un “atu-u” important atît pentru investitorii autohtoni cît şi pentru cei străini şi un instrument eficient de reducere a ponderii economiei tenebre.

Şi multe, multe alte.

Onoraţi colegi! În aşa condiţii PCRM consideră amorală şi ruşinoasă acceptarea împrumutului în asemenea condiţii.

Sursa: www.pcrm.md

Opiniile PCRM şi Comisiei de la Veneţia cu privire la eventuala modificare a Constituţiei şi evoluţia sistemului politic din Repubilca Moldova în linii mari coincid Declaraţia PCRM referitor la proiectul de lege privind modificarea Articolului 21 din Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat