Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM referitor la proiectul de lege privind modificarea Articolului 21 din Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

|versiune pentru tipar||
PCRM / 27 februarie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi deputaţi!
Stimaţi reprezentanţi ai corpului Diplomatic!
Onorată asistenţă!

Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a examinat proiectul de lege privind modificarea Articolului 21 din Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

După analiza atît sub aspect juridic cît şi sub aspect economic a acestui proiect, prezentat Parlamentului de actuala guvernare liberal-democrată, putem să constatăm, că actul propus spre aprobare vine să abiliteze Guvernul cu împuterniciri excesive în ceea ce priveşte gestionarea finanţelor publice şi, în special, contractarea împrumuturilor externe şi va dezechilibra în mod corespunzător rolul constituţional al Parlamentului în domeniul respectiv, transformîndu-l într-un statist, care post-factum şi în final nu va avea de ales decît să accepte deciziile Guvernului.

Noi foarte bine înţelegem cine şi ce stă în spatele unei asemenea iniţiative, care urmează:

  1. Să fortifice poziţia Guvernului în detrimentul împuternicirilor Parlamentului consfinţite de Constituţie, şi, în particular, prin Articolele 66 şi 129 din Constituţia Republicii Moldova, în ceea ce priveşte încheierea acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat externe şi utilizarea acestora.
  2. Să submineze transparenţa procesului de atragere a împrumuturilor şi creditelor externe prin excluderea aleşilor poporului şi limitarea accesului acestora la informaţie la etapa negocierilor cu creditorii, şi, în special, FMI, astfel cum aceasta a avut loc pe parcursul negocierilor cu FMI în ultimul trimestru al anului 2009.
  3. Să ascundă incapacitatea Guvernului de a proteja şi promova interesele ţării la negocieri printr-o poziţie principială şi bine pregătită şi, de ce nu, dură, care nu ar fi pusă la îndoială sub nici un aspect de către misiunile de negociere ale creditorilor. Această ar permite evitarea accelerării procesului de negociere de dragul alegerilor parlamentare sau altor evenimente ale politicii curente, de care, prin definiţie, nu poate să depindă angajamentele financiare ale ţării noastre, mai cu seamă angajamentele care implică bunăstarea cîtorva generaţii de cetăţeni ai Moldovei. Apropos, anticipînd eventualele replici, vreau sa Va amintesc ca Memorandumul cu FMI din 2006, care a fost negociat de Doamna Zinaida Greceanaia, în calitatea sa de Prim-viceprim-ministru la momentul respectiv, de fapt, nu a atras după sine careva angajamente din partea bugetului de stat, şi, mai mult ca atît, a fost elaborat de Guvernul Republicii Moldova şi Banca Naţională şi, în esenţă, a fost acceptat ca atare de FMI, dar nu invers cum a avut loc în cazul Guvernului Filat.

Onoraţi colegi! Fără metafore sofisticate, această situaţie ar putea fi uşor comparată cu o situaţie fantastică pentru sectorul privat, cînd un administrator al unei întreprinderi îşi asumă datorii din numele acestei întreprinderi pentru a realiza un anumit proiect fără a consulta opinia reprezentantului proprietarului pe parcurs şi solicitîndu-i doar la sfîrşit, cu un zîmbet plin de dispreţ, aprobarea necondiţionată a datoriei asumate de-facto şi de-jure.

Stimaţi leaderi ai Alianţei pentru Integrare Europeană, Dl. Ghimpu, Dl. Urecheanu, Dl. Diacov, Dl. Lupu şi, actualmente, Dl. Untilă, pe Dvs. Vă cunoaşte toată ţara şi Vă urmăreşte cu atenţie. Întrebarea este următoarea. Cît timp Dvs. intenţionaţi să toleraţi să fiţi folosiţi şi vehemente manipualţi în jocurile mărunte ale cetăţeanului Vladimir Filat.

Străduiţi-vă şi în continuare să nu uitaţi de demnitatea de bărbat şi mîndria de moldovean!

GÎNDIŢI-VĂ!

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM referitor la proiectul de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internaţional (FMI) Declaraţia PCRM privind audierea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie în Parlament