Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM privind audierea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie în Parlament

|versiune pentru tipar||
PCRM / 2 martie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Astăzi continuă şirul fărădelegilor şi batjocoririi legii Supreme în Stat de către majoritatrea parlamentară.

Chestiunea inclusă în ordinea de zi privind audierea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie în faţa Parlamentului reprezintă o sfidare gravă a tuturor principiilor democratice şi încălcarea flagrantă a Constituţiei RM.

Potrivit art. 6 din Legea Supremă, în RM puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin. Conform art. 116 din Constituţie, judecătorii sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili. Nici o imixtiune în activitatea judecătorească nu poate fi admisă.

Menţionăm că prerogativa Parlamentului în relaţia cu Curtea Supremă de Justiţie, potrivit aceleeaşi norme constituţionale este doar procedura formală de numire în funcţie a judecătorilor, viceptrşedinţilor şi preşedintelui CSJ la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Aici, competenţa Parlamentului încetează. Parlamentul nu este în drept să cheme reprezentanţii justiţiei să dea explicaţii de orice gen în faţa sa, deoarece forul legislativ nu este organul care supreveghează activitatea justiţiei. Doar Consiliul Superior al Magistraturii are acest drept.

Reieşind din cele expuse, considerăm că audierea şi tentativa de eliberare din funcţie a Preşedintelui CSJ constituie o imixtiune gravă în activitatea sistemului judecătoresc, atentează flagrant la independenţa justiţiei şi vine în contradicţie directă atît cu normele constituţionale cît şi internaţionale.

În ceea ce priveşte proiectul de demisie al Preşedintelui CSJ ţinem să menţionăm că acesta este un act absolut anticonstituţional. Mandatul Preşedintelui CSJ este de 4 ani şi este imperativ. Parlamentul nu are dreptul să demită Preşedintele CSJ, în caz contrar va substitui puterea judecătorească, fapt inadmisibil.

Consituţia şi legislaţia nu prevăd posibilitatea de destituire înainte de termen a Preşedintelui CSJ iar destituirea arbitrară a acestuia va reprezenta încă o dată o încălcare gravă a Constituţiei şi practic, aceasta va însemna supunerea puterii judecătoreşti faţă de puterea legislativă, caz absolut ieşit din comun care va transforma RM într-o anarhie totală.

În cazul adoptării unei astfel de hotărîri, recomandăm d-lui Muruianu să refuze executarea acesteia şi să respecte doar prevederile Constituţiei deoarece nici un act legislativ care contravine Constituţiei nu are forţă juridică (Art. 7).

Venim cu îndemnul faţă de majoritatea parlamentară să înceteze această bătaie de joc faţă de Legea Supremă în Stat. Aceste grave încălcări vor fi sancţionate dur, poporul va da aprecierea cuvenită acestor acţiunin ilegale.

În semn de protest, fracţiunea PCRM părăseşte sala de şedinţe.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM referitor la proiectul de lege privind modificarea Articolului 21 din Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat Adresarea D-lui V. Voronin, deputat în Parlament şi ex-Preşedinte al RM către structurile europene şi misiunile diplomatice acreditate în RM