Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia activului PCRM: “Proiect Moldovenesc”

|versiune pentru tipar||
PCRM / 28 martie 2010 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor apreciază noua situaţie politică din Republica Moldova drept o provocare directă proceselor de consolidare a societăţii moldoveneşti, bazate pe dezvoltarea valorilor democratice, echitatea socială şi armonie interetnică. PCRM consideră că în condiţiile create devine şi mai solicitat un asemenea tip de modernizare a Republicii Moldova, care se bazează pe investiţii în capitalul uman, în dezvoltarea regională şi infrastructura socială. În opina noastră, doar o asemenea cale poate asigura stabilitatea democraţiei moldoveneşti, evoluţia la un nouă calitate a vieţii, libertăţilor şi standardelor europene.

În condiţiile create Partidul Comuniştilor are scopul de a dezvolta dialogul direct, deschis şi continuu cu societatea civilă din Republicii Moldova pentru elaborarea unui program de acţiuni comun, pozitiv, sistemic şi de lungă durată, sub denumirea de “Proiect Moldovenesc”.

“Proiectul Moldovenesc” urmează să devină un instrument de identificare a celor mai diferite iniţiative din domeniul modernizării Republicii Moldova, în egală măsură şi un forum deschis dintre Partidul Comuniştilor şi societatea civilă pentru dialog şi implementare.

În asemenea condiţii, Partidul Comuniştilor îşi ia angajamentul să fie acea forţă politică care doar prin unitate cu societatea moldovenească, sub controlul acesteia şi bazîndu-se pe iniţiativele ei, conştientizează esenţa nu doar a luptei politice, dar şi a schimbărilor social-economice şi culturale în ţară. În realizarea acestor iniţiative, PCRM este deschisă pentru dialog cu toate partidele politice de orientare de stînga şi centru-stînga, cu toţi politicienii şi formaţiunile pentru care consolidarea valorilor echităţii sociale, este indispensabilă de lupta pentru democraţie, drepturile omului, supremaţia legii.

Partidul Comuniştilor este convins că în condiţiile create dezvoltarea noilor iniţiative sociale, politice, economice, culturale pentru asigurarea acţiunii sociale este imposibilă fără o largă susţinere socială, fără crearea unor structuri principial noi, extrapartinice. Anume, din această perspectivă este văzută ideea creării unei largi reţele a organizaţiilor neguvernamentale — “Acţiunea socială — Социальный марш”. Doar asemenea structuri de bază sînt capabile în noile condiţii să devină acea forţă ofensivă, platformă socială extrapartinică capabilă să unească, consolideze şi mobilizeze întreg electoratul de stînga şi centru-stînga. Formarea unei asemenea reţele nu doar că va ridica imunitatea societăţii noastre faţă de diferite manifestări antidemocratice şi autoritare, dar şi va deveni un instrument de lungă durată pentru control social a oricărei guvernări alese în mod democratic.

Partidul Comuniştilor consideră că parteneriatul ce se stabileşte cu reprezentarea cît mai largă a societăţii civile trebuie să capete caracterul unor forumuri comune regulate, deschise, organizate nu mai rar decît o dată în două luni.

“Proiectul Moldovenesc” este o iniţiativă pe termen lung, o cale ce trebuie să introducă în dezvoltarea democraţiei moldoveneşti acel stil nou de confruntare de idei şi propuneri, care trebuie să se bazeze pe constructivism, deschidere şi responsabilitate socială. Aceasta este o cale complicată, dar numai o asemenea abordare va permite Partidului Comuniştilor să vorbească nu doar în numele său, dar în numele tuturor celor care este cu adevărat cointeresat în construirea unei Moldove moderne, europene, echitabile şi integre.

Выступление В.Н.Воронина на открытом партийном активе ПКРМ по презентации социальной инициативы “Молдавский проект”

Дорогие друзья,
Уважаемые соратники,
Уважаемые представители гражданского общества.

Сегодняшний наш форум — в чем-то, конечно же, необычен. И дело не в том, что он абсолютно открыт для СМИ, такое мы уже практикуем, начиная с последнего съезда нашей партии. Наше партийное мероприятие открыто сегодня для самых различных представителей гражданского общества, неправительственных организаций, многие из которых не только не являются нашими сторонниками, но во многих случаях остаются нашими оппонентами и критиками. Более того, мы предлагаем сегодня им выступить, в том числе с этой трибуны, перед вами.

И с этого момента, с этого дня, я уверен, все будущие подобные форумы должны быть построены по этому принципу. Нам нечего прятать, нам нечего стесняться. Если мы действительно считаем себя партией, выражающей прогрессивные интересы всего общества, то мы должны слушать это общество. Слушать, прислушиваться, понимать и делать выводы. Невзирая на критику, невзирая на отсутствие комплиментов и аплодисментов.

Время комплиментов прошло! Наступает время работы, принципиально новой политической работы. И дело не в том, что сегодня мы — коммунисты — в оппозиции. “Политическая зима” — вещь неизбежная для любой партии в демократическом обществе. Но эту смену времен года переживают лишь такие политические организмы, которые не утрачивают связи ни с реальностью, ни с обществом. И если мы говорим, что стремимся не просто к победе своей партии, а к утверждению самых дерзких планов, проектов и идей, к утверждению самых перспективных целей страны, то мы уже сегодня должны подняться на более высокую ступень своей ответственности.

Я не хочу сегодня давать оценки нашим оппонентам, представителям нынешней власти. Эти оценки известны. Но, кроме того, мы не та партия, которая пытается объединить усилия по известному принципу — “против кого будем дружить”. Это не наш принцип. Настоящая политическая борьба — это борьба проектов, конкуренция позитивных предложений, а не одно лишь состязание в злословии. Сейчас, когда уровень взаимной напряженности не снижается, общество ждет именно этого. И меньше всего оно ждет очередных скучных, предвыборных платформ, в которых прописано, как и насколько будет повышена зарплата или — насколько будут снижены налоги. Всего этого было вдоволь за последнее время. И вот он печальный итог: люди, избиратели идут на выборы, не голосуя за свои интересы, а выбирая, как они говорят, “меньшее из зол”. Доигрались, господа политики! Избиратели следят за борьбой политических партий, как футбольные болельщики, чувствуя себя лишь зрителями, а не соучастниками. Если молдавская политика выродится просто в регулярное зрелище, то беда нам всем!

Именно поэтому мы считаем, что сегодня важно не просто выдвигать новые идеи и стратегии, гордо ставя на них свой партийный штамп. Этот подход остается в прошлом. Молдавская демократия нуждается в иных инструментах, иных стимулах, иных гарантиях своей эффективности.

Я считаю, что для любой политической партии сегодня важно быть силой, способной не только выдвигать собственные стратегии, а продвигать общественные инициативы, которые формируются далеко не только в партийных штабах, а в самом обществе, в его глубинах, в его известных и неведомых интеллектуальных лабораториях.

Для нашей партии — это просто императив. За партийными идеями идет лишь малая часть общества, большинство идет за своими собственными чаяниями, надеждами, планами и проектами. И если мы не побоимся пойти по такому пути, если мы наберемся духу и смелости выслушать наше общество, если мы сумеем примирить, казалось бы самые противоположные взгляды в единой стратегии развития, то мы несомненно поможем своей стране подняться на качественно-новый этап развития. Это и будет той самой модернизацией страны, тем новым поколением социальных технологий, которых требует от нас XXI век.

Именно таковым нам видится будущий “Молдавский проект”. Проект, который мы — коммунисты — хотели бы выработать вместе с обществом, путем совместной работы, путем открытых дискуссий, круглых столов. Проект, который мы, как политическая партия, взялись бы отстаивать и внедрять в жизнь. И не как свою предвыборную платформу, а как интегральный “смысл жизни”, как общенациональную идею.

Многие сегодня хотят видеть нашу партию иной. Одни говорят о модернизации, другие о реформировании. Но так или иначе общество почему-то именно от нас ждет большого шага новизны. И в этом контексте я хочу сказать следующее: для настоящей политической партии модернизация происходит не тогда, когда она панически сжигает свои знамена, а когда она выдвигает новую повестку дня. И только это позволяет ей претендовать и на новые бренды, и на новую символику, и на симпатии большинства. Если мы действительно сумеем превратить партнерство с гражданским обществом, с обществом вообще — во всех его многообразных проекциях — в основную политическую технологию, то тогда мы действительно будем иметь право и на любые ребрендинги.

Только так, а не иначе! Только взяв препятствие, а не спасовав перед испытанием, только перейдя в новое, более сильное политическое качество, а не скатившись в болото нескольких поколений предателей.

Иными словами модернизация нашей партии невозможна без новых идей, новых принципов модернизации всей нашей страны. А эти идеи и эти принципы нам видятся только в развитии более честных, более обязательных и более эффективных отношений с гражданином нашей страны.

Такова наша задача!

Sursa: www.pcrm.md

Rezoluţia Congresului V a UTCM privind condamnarea încercărilor actualei guvernări de a rescrie istoria Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere cu E.S. dl Gyorgy Varga, Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova