Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM privind concluziile asupra procesului de negocieri în vederea modificării art. 78 din Constituţie şi posibilitatea amendării Legii Supreme prin referendum

|versiune pentru tipar||
PCRM / 20 mai 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova se arată indignat de interpretarea absolut tendenţioasă a poziţiei PCRM privind disponibilitatea găsirii unui compromis privind modificarea art. 78 din Constituţie.

Totodată PCRM condamnă încercările unor lidei politici să implice experţii Consiliului Europei în disputele politice de la Chişinău, mai ales în privinţa posibilităţii modificării Constituţiei prin referendum.

În privinţa procesului de negocieri referitor la găsirea unui compromis în vederea modificării art. 78 din Constituţie reiterăm poziţia PCRM din punct de vedere cronologic.

În decembrie 2009, după eşuarea alegerilor şefului statutului, PCRM avea o poziţie fermă în ceea ce priveşte respectarea necondiţionată a normei constituţionale, dizolvarea Parlamentului şi numirea datei alegerilor anticipate.

După vizita delegaţiei Comisiei de la Veneţia la finele lunii februarie 2010, în vederea încercării de a găsi o soluţie privind depăşirea crizei politice şi a nu admite blocaje instituţionale pe viitor, PCRM a căzut de acord să iniţieze dialogul privind modificarea art. 78 din Constituţie prin micşorarea numărului necesar de voturi pentru alegerea şefului statutului.

Ţinem să menţionăm că în vederea spulberării argumentelor guvernării precum că PCRM nu doreşte votarea proiectului de modificare a art. 78 în actualul legislativ, Preşedintele PCRM a declarat oficial că în cazul în care se va găsi un numitor comun, se va stabili clar data dizolvării Parlamentului şi alegerilor parlamentare anticipate, va fi semnat un angajament politic cu garanţii europene, acest proiect de lege poate fi modificat în actualul legislativ.

Mai mult ca atît, pentru găsirea unui consens maxim, PCRM este disponibil chiar şi să modifice proiectul său de modificare a art. 78 cu păstrarea conceptului de bază.

Astfel, constatăm că din decembrie 2009 pînă în luna mai 2010 PCRM a fost unica forţă politică care a făcut cele mai mari concesii şi a cedat mult din poziţiile anterioare cu scopul de a debloca situaţia şi a depăşi criza politică.

Cu părere de rău, poziţia constructivă a PCRM a fost ignorată în totalitate de actuala majoritate parlamentară care, neavînd, o poziţie consolidată asupra acestei probleme nu pare să dorească depăşirea crizei politice ci menţinerea cu orice preţ la putere şi agonisirea de capital politic.

În aceste circumstanţe PCRM concluzionează ferm că forţa care blochează consensul politic privind această problemă este AIE care dezinformează premeditat experţii Consiliului Europei.

În privinţa posibilităţii amendării Legii Supreme prin referendum atragem atenţia asupra numărului mare de dezinformări şi interpretări tendenţioase ale cadrului juridic în vigoare care se fac în scop exclusiv politic.

Reiterăm că modificarea Constituţiei doar prin referendum nu este posibilă.

Reieşind din prevederile art. 141–143 din Constituţie revizuirea Legii Supreme se efectuează doar prin Parlament cu votul a două treimi din deputaţii aleşi. Prin referendum se aprobă legile constituţionale privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statutului.

Această concluzie a fost confirmată prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 57 din 3 noiembrie 1999 privind intepretarea art. 75m art. 141 şi 143 din Constituţie. Curtea constituţională a constatat că modificarea unor dispoziţii ale Constituţiei eludînd prevederile art. 141–143 din Constituţie, ar constitui o încălcare gravă a legii Supreme. Curtea constituţională a reţinut că dispoziţiile art. 75 alin. (2) din Constituţie, conform cărora hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă nu afectează procedura de revizuire a Constituţiei, stabilită de art. 141–143 din Constituţie, şi nu prevăd posibilitatea modificării unor dipoziţii ale Constituţiei aprobate de Parlament prin orice altă modalitate decît cea prevăzută de aceste articole.

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 14 din 5 mai 2010 s-a refuzat interpretarea articolelor 141–143 din Constituţie la sesizarea unui grup de deputaţi, făcîndu-se referire la aceeaşi hotărîre a Curţii din 1999, reiterîndu-se aceleaşi concluzii — Constituţia poate fi revizuită doar cu respectarea prevederilor art. 141–143 din Legea Supremă.

Toate interepretările abuzive precum că Curtea Constituţională a permis amendarea Constituţiei prin referendum nu corespund adevărului şi au doar scopul de tensiona situaţia în ajunul datei de 16 iunie 2010 şi în vederea influenţării experţilor Consiliului Europei pentru a obţine un aviz favorabil actualei guvernări în scopuri exclusiv politice.

PCRM reiterează, încă odată că este unica forţă politică care a făcut concesii foarte serioase în vederea găsirii compromisului în privinţa modificării art. 78 din Constituţie şi depăşirii crizei politice. Poziţia AIE este una distructivă, care are drept scop nu găsirea compromisului ci discreditarea PCRM în ajunul alegerilor parlamentare anticipate.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova vine cu un îndemn către oponenţii politici să lase ambiţiile politice şi să înceapă a gîndi în termeni democratici şi în interesul societăţii.

Pînă la 16 iunie PCRM mai este disponibil de a semna un angajament politic în acest sens. În cazul în care acest compromis nu va fi găsit, principalul vinovat va fi AIE iar parlamentul se va afla într-o stare de legitimitate redusă. Orice încercări de a tergiversa procesul de numire a datei alegerilor parlamentare anticipate şi amendarea Constituţiei prin referendum vor fi absolut anticonstituţionale şi vor fi catalogate ca tentativă de uzurpare a puterii în stat cu toate consecinţele de rigoare.

Sursa: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a avut o nouă întrevedere cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia Preşedintele comisiei parlamentare pentru drepturile omului cere anchetarea de urgenţă a cazului de interogare a copiilor la Bălţi