Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Poziţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu privire la depăşirea crizei politice

|versiune pentru tipar||
PCRM / 2 februarie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Criza politică în Republica Moldova continuă din iunie 2009. Anume atunci forţele politice de dreapta care au trecut în Parlament, au refuzat să participe la alegerea şefului statului, fapt ce a dus la alegeri parlamentare anticipate.

Amintim că boicotarea alegerii şefului statului de către ei a fost însoţită de publicarea în mass media moldovenească a declaraţiei unei oarecare organizaţii “Ciclon”, care preîntîmpina în mod deschis deputaţii partidelor liberale că participarea la “votare împreună cu comuniştii este echivalentă cu trădarea, iar trădătorii trebuie să fie pedepsiţi cu moartea pentru o asemenea crimă gravă”. Asemenea forme de teroare şi presiune informaţională asupra corpului de deputaţi au fost o continuare directă a logicii de pogrom a organizatorilor evenimentelor din 7 aprilie, care tindeau pe această cale să destabilizeze situaţia politică în Moldova, să trezească neîncredere faţă de instituţiile democratice din ţară, supremaţia legii şi a statalităţii moldoveneşti.

Toate acţiunile politice ulterioare ale noii guvernări, instaurate după 29 iulie 2009, demonstrau în mod evident: alianţa creată nu intenţionează să găsească limbă comună cu majoritatea societăţii moldoveneşti, nu tinde spre consolidarea eforturilor în numele depăşirii crizei sociale şi a catastrofei economice evidente. Pe parcursul întregii perioade de guvernare nu a fost adoptată nici o iniţiativă legislativă în domeniul protecţiei sociale, nici o decizie îndreptată spre modernizarea economică a ţării, nici o lege în domeniul integrării europene.

Refuzul de a examina în Parlament toate iniţiativele şi proiectele pozivive, fără excepţie, inaintate de către PCRM, a scos în evidenţă şi mai mult autoizolarea regimului, incapacitatea lui de a înainta şi implementa o ordine de zi constructivă pentru Republica Moldova. Întreaga activitate a guvernării a fost consacrată în mod exclusiv luptei contra comuniştilor şi mijloacelor de informare în masă independente, precum şi lichidării consecvente a sistemului democratic previzibil în Republica Moldova. Refuzul laş de a organiza alegeri anticipate, tentativa de anulare a Constituţiei în vigoare, teroarea poliţienească, aventura cu referendumul constituţional, schimbarea completă a legislaţiei electorale, coruperea alegătorilor şi falsificarea obraznică a alegerilor parlamentare, formarea perfidă a noii Alianţe criminal-oligarhice construite pe demonstrarea deschisă a principiilor răspunderii colective şi în cele din urmă, capitularea deplină în administrarea practică a ţării. Şi iată rezultatul: saltul extraordinar al preţurilor la toate mărfurile, creşterea distrugătoare a tarifelor, securitatea alimentară subminată, sistemul bancar în agonie, precum şi delitantismul demonstrativ şi indiferenţă a guvernanţilor. Insdiscutabil, nou creata alianţă doar în cîteva luni îşi va finaliza programul neanunţat de distrugere totală a Republicii Moldova. Pentru aceasta Alianţa de guvernare are nevoie doar să obţină întreaga putere: să-şi aleagă propriul Preşedinte şi să instaleze în fotoliul de presedinte al Parlamentului pe Mihai Ghimpu.

În situaţia creată, Partidul Comuniştilor, care reprezintă interesele a jumătate din alegătorii Republicii Moldova, înaintează trei iniţiative menite să preîntîmpine scenariul de lichidare a statalităţii moldoveneşti, a democraţiei şi întregului sistem social-economic al ţării.

În primul rînd, Partidul Comuniştilor consideră că atît guvernarea, cît şi opoziţia trebuie să instituie un dialog privind principiile de bază ale modernizării Republicii Moldova, a modalităţilor concrete privind depăşirea crizei social-economice, elaborarea unei strategii de acţiuni clare în problematica integrării europene, precum şi redarea unui conţinut nou pricipiilor de parteneriat strategic cu Federaţia Rusă. Controlul preţurilor, micşorarea tarifelor, asigurarea securităţii alimentare şi energetice, propunerea unui program concret de investiţii sociale — răspunsuri la aceste probleme prioritare aşteaptă întreaga societate. Partidul Comuniştilor cere de la guvernare să renunţe la sectarism şi trufia exagerată, să-şi asume un nivel nou de responsabilitate, să demonstreze o cointeresare cel puţin în realizarea propriilor promisiuni electorale.

În al doilea rînd, Partidul Comuniştilor îşi retrage iniţiativa cu privire la modificarea articolului 78 al Constituţiei, care a apărut ca reacţie la tentativa Alianţei de guvernare de a renunţa la republica parlamentară şi alegeri parlamentare anticipate. Societatea moldovenească a apărat parlamentarismul printr-o altă metodă mult mai eficientă, acordînd vot de neîncredere guvernării şi experimentelor ei în cadrul aşa numitului referendum din 5 septembrie 2010. În condiţiile create, Partidul Comuniştilor consideră că principiile şi sarcinile consolidării naţionale trebuie să fie asigurate prin înaintarea şi alegerea în comun de către guvernare şi opoziţie la funcţia de şef al statului al unui reprezentant al societăţii civile cu autoritate, fără apartenenţă politică. Doar o asemenea abordare va trezi încrederea societăţii moldoveneşti, va oferi speranţă că timpul confruntărilor şi conflictelor primitive a rămas în trecut. Anume din aceste considerente, Partidul Comuniştilor insistă asupra necesităţii alegerii unui nou şef al statului prin votul majorităţii absolute a deputaţilor, fapt ce va simboliza o nouă etapă constructivă în dezvoltarea politică a ţării.

În al treilea rînd, Partidul Comuniştilor cere demisia imediată a întregului bloc social-economic din cadrul guvernului în exerciţiu, precum şi a Guvernatorului Băncii Naţionale. Incapacitatea tuturor persoanelor care sînt repsonsabili de activitatea acestei direcţii a puterii executive de a face faţă provocărilor actuale este evidentă pentru toată lumea. Aflarea lor în continuare la guvernare va duce la aprofundarea crizei şi degradarea irecuperabilă a economiei moldoveneşti, precum şi a sistemului protecţiei sociale. Partidul Comuniştilor consideră că a venit timpul pentru crearea unui guvern al unităţii populare, capabil nu doar să reprezinte interesele majorităţii absolute, dar şi să-şi asume întreaga responsabilitate pentru situaţia din Republica Moldova, capabil să soluţioneze în scrut timp criza şi să direcţioneze ţară pe calea modernizării eficiente.

Partidul Comuniştilor speră că reprezentanţii Alianţei de guvernare conştientizează că doar această cale reprezintă unica variantă de revenire pe făgaşul dezvoltării stabile, că doar o asemenea abordare va permite evitarea unui conflict fără compromis dintre societate şi guvernare.

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Preşedintele PCRM, Dl. Vladimir VORONIN a avut o întervedere cu Mevlut Cavusoglo, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei