Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM în legătură cu creşterea cazurilor de crime grave care au loc în ţară şi cu represiunile puterii împotriva colaboratorilor organelor de drept din Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 6 aprilie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din RM este îngrijorat de creşterea fără de precedent a criminalităţii, inclusiv asupra seriei de omoruri de cruzime extremă care au avut loc în ţara noastră în ultimul timp.

În noaptea de 31 martie spre 1 aprilie în apropiere de Durleşti au fost omorîţi cu cruzime o tînără de 15 ani şi un tînăr de 18 ani. Vă amintim că pe 10 septembrie 2010 pe trasa Chişinău-Ialoveni a avut loc un omor analog dublu — o tînără de 18 ani şi un bărbat de 31 ani.

În ultimele zile ale lunii martie în apropiere de satul Zerneşti, raionul Cahul, după ce au fost batjocorite două zile, au fost omorîte două fetiţe — de 14 şi de 16 ani, locuitoare a satului Chircani.

Aceste crime îngrozitoare este doar o parte a valului de violenţă şi “samavolnicie” criminală pe care nu s-au dovedit a fi capabile să le preîntîmpine organele de drept din Republica Moldova.

Numai în nouă luni ale anului trecut numărul crimelor grave din Moldova a crescut cu 36%. A celor deosebit de grave — cu 70%! A omorurilor — cu 14%! A jafurilor — cu 27%! A furturilor de locuinţe — cu 70%! A furtului de maşini — cu 26%! A cazurilor de huliganism — cu 37%! A crimelor săvîrşite de către minori — cu 16%!

Partidul Comuniştilor atrage atenţia asupra faptului că sporirea catastrofală a criminalităţii este legată direct de politica denaturată, distrugătoare promovată de putere faţă de colaboratorii organelor sistemului de drept din Moldova.

Esenţa acestei politici la care recurge conducerea superioară a ţării a ieşit clar în evidenţă în timpul campaniei de denigrare şi înjosire a poliţiştilor care onest şi cu bărbăţie şi-au îndeplinit datoria, ridicîndu-se în apărarea ordinii la 7 aprilie 2009. Represiunile în masă, declanşate de către conducerea liberală a MAI împotriva apărătorilor parlamentului şi preşedinţiei, au creat în structurile poliţiei o atmosferă de frică şi de descurajare.

În perioada de guvernare a “Alianţei” colaboratorii poliţiei oneşti şi profesionişti au fost alungaţi din serviciu din motive politice sau din cauza lipsei de slugărnicie faţă de noii “stăpîni ai vieţii”. Drept rezultat, deja la sfîrşitul anului 2009 peste 4 000 de colaboratori MAI au prezentat cereri de eliberare din serviciu.

În acelaşi timp, puterea îi ridică la rangul de “eroi” pe pogromiştii activi care pe 7 aprilie 2009 i-au bătut cu cruzime pe poliţişti, le-au aplicat traume grave sau le-au distrus ireversibil sănătatea. Acestor “eroi” ai puterii li se înmînează distincţii pentru “fapte eroice”, ei sînt onoraţi şi glorificaţi, astfel creîndu-se în rîndul tineretului o atmosferă de nepedepsire şi atotpermisiune.

Pe lîngă toate acestea, guvernarea Moldovei necruţător şi nechibzuit a distrus toate garanţiile sociale pentru colaboratorii organelor de menţinere a ordinii de drept. În 2009–2010 poliţiştii au fost lipsiţi practic de toate înlesnirile, care li se cuvin după lege.

Privarea de înlesniri sociale a oamenilor care îşi riscă zilnic sănătatea şi viaţa, pentru binele societăţii a provocat un nou val de eliberări din serviciu. Doar într-o singură zi, pe 26 martie 2011, din informaţia sindicatului de profil, din structurile MAI s-au eliberat peste 200(!) de colaboratori.

Distrugerea sistemului de drept din Moldova are loc pe fundalul neglijării strigătoare la cer de care dă dovadă puterea faţă de Constituţia RM, croirii legilor, declanşate în interesul conjuncturii politice, distrugerii întregului sistem al legislaţiei moldoveneşti. În parlament cu mandatul de deputat stau în şedinţe oameni legaţi direct de lumea criminală. Amploarea contrabandei şi a operaţiunilor financiare criminale bate recordurile. Regimul de la guvernare demonstrează întregii societăţi moldoveneşti un nivel extrem de mare de nihilism. Cum poate să lupte cu fărădelegile acei care le generează?

Reieşind din cele sus-menţionate, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova se adresează liderilor “Alianţei pentru Integrare Europeană”, guvernului Republicii Moldova şi conducerii MAI cu cerinţa:

  1. Să înceteze totalmente represiunile sociale şi politice împotriva poliţiştilor;
  2. Să restabilească la serviciu colaboratorii MAI concediaţi iegal;
  3. Neîntîrziat şi necondiţionat să li se restituie colaboratorilor organelor de drept înlesnirile şi indemnizaţiile care li s-au luat;
  4. Neîntîrziat să se înceapă elaborarea măsurilor de restabilire a sistemului distrus de menţinere a ordinii de drept şi a legii în Republica Moldova.

Sursa: comunist.md

2 aprilie 2011, a avut loc a XXIII-a Plenară a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Discursul Presedintelui PCRM, dl.Vladimir VORONIN, in cadrul briefingului sustinut in contextul implinirii a 2 ani de la tragicele evenimente din 7 aprile 2009