Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Discursul deputatului fracţiunii PCRM Victor Mîndru pe marginea bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

|versiune pentru tipar||
PCRM / 19 octombrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi deputaţi!
Onorată asistenţa!

Bugetul anual al Asigurărilor Sociale, fără nici un fel de exagerare, poate fi considerat un nerv viu al economiei ţării. Nerv care reacţionează direct la situaţia acestei econonii, la nivelul ei de influenţă asupra bunăstării cetăţenilor noştri, la consolidarea suveranităţii şi securităţii statului.

Şi, judecînd după proiectul prezentat nouă, acest nerv reacţionează tăios, reflectînd eşecul politicii actualei guvernări care, dacă a şi obţinut ceva în ultimii 3 ani, a obţinut doar regres economic, degradare socială evidentă.

După cum vedem, Guvernul nu-şi schimbă stilul represiv şi abuziv, menţinîndu-şi tactica ce-l caracterizează de a reduce garanţii sociale ori a le transfera spre realizare pentru un viitor mai îndepărtat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat nu reflectă nici o dorinţă de a îmbunătăţi situaţia angajaţilor, patronilor sau a pensionarilor. Prognozele demografice nefericite, pe care le tot lansează Ministerul Protecţiei Sociale împreună cu diferiţi sateliţi ai săi, nu au marcat politicile sociale, nu găsim în ele măsuri de încurajare a natalităţii decît cele care se implementează de mai bine de 8–10 ani, nici de motivare a asigurării sociale obligatorii, nici de majorare a pensiilor; în schimb, este sporită presiunea fiscală. Redistribuirea tarifului contribuţiei de asigurări sociale sporeşte povara fiscală asupra salariaţilor. Redistribuirea care se propune — majorarea tarifului contribuţiei datorate de către salariat cu un punct procentual, adică va fi 7% din contul micşorării contribuţiei angajatorului (22%), va conduce la diminuarea veniturilor salariaţilor cu peste 250 milioane lei.

Dar aceasta nu înseamnă că presiunea fiscală asupra patronului se va micşora, nicidecum, pentru că patronul va achita indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă deja pentru 5 zile.

Am mai spus că aceste măsuri vor avea efecte nefaste atît pentru salariaţi, cît şi pentru întreaga economie. În loc sa scoatem bussinesul din zona economiei tenebre, dumneavoastră îl împingeţi în această zonă, astfel urmînd diminuarea încasărilor bugetare.

Aţi obosit lumea cu proiecte care mai de care de majorare, indexare după o nouă formulă a pensiilor. Şi ce propuneţi? 8%! Aceasta este mulţumita?

Dumneavoastră aţi declarat că acele compensaţii nominative pe care le primeau peste 350 de mii de cetăţeni erau o batjocură şi le-aţi anulat. Atunci indexarea cu 7–8 procente a pensiilor 3 ani la rînd trebuie să fie o mare fericire? Tot le amintiţi cu regularitate pensionarilor că sunt prea mulţi la număr, că trăiesc prea mult şi ar trebui să majoraţi vîrsta de pensionare. Persoanele în etate deja au înţeles că au devenit o povară a bugetului, a Guvernului, a persoanelor apte de muncă, care trebuie să-i întreţină, a tinerilor care nu-şi găsesc loc de muncă, a sistemului de asigurări în medicină, pentru că prea des se tratează şi consumă banii publici, a sistemului de educaţie, care nu mai are nevoie de ei.

În continuă scădere sunt cheltuielile pentru ajutorul de şomaj, cetăţenii apţi de muncă nu mai speră că vor găsi un loc de lucru şi pleacă. De ce nu spuneţi că numai în acest an au plecat din ţară în jur de 300 de mii de concetăţeni şi mai mult de 80 la sută din cei intervievaţi sunt gata să plece din ţară?

Citesc în nota explicativă la proiect: “La aprecierea transferurilor de la bugetul de stat pentru anii 2014–2015 s-a ţinut cont de următoarele politici: majorarea, începînd cu 01.01.2014, a alocaţiilor sociale pensionarilor de invaliditate, copiilor invalizi şi invalizilor din copilărie cu 50 de lei”. Iată aceasta e o adevărată politică socială, o adevărată susţinere a respectivelor categorii, dar şi acea din 2014, mai aproape de alegeri.

Sunt încă foarte vii în memorie promisiunile electorale ale celor de la guvernare de majorare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului la 5 mii, 300 dolari ţăranului la hectar, 100 euro pensia, salarii europene, dar majorarea cu 50 de lei a alocaţiei sociale nu se regăseşte printre promisiuni, deci, este o reuşită convingătoare şi deloc ofensatoare…

Tot mai mici sunt sumele alocate pentru tratamentul balneo-sanitar, iar conducerea Ministerului Protecţiei Sociale a remarcat că această cheltuială este una nejustificată, un atavism sovietic, de care trebuie cît mai curînd să ne dezicem. Încă un domeniu de unde puteţi face economii!

Aş vrea să mai recunosc o reuşită a Guvernului, care reiese din proiectul bugetului asigurărilor sociale: majorarea cu 100 pentru persoanele asigurate şi 200 de lei pentru persoanele neasigurate a ajutorului de deces. În contextul tuturor politicilor sociale promovate în ultimii 3 ani, această măsură seamănă mai mult cu o aluzie.

Cîţiva ani la rînd, Curtea de Conturi scoate în vileag o serie de carenţe, disfuncţionalităţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale: acumularea insuficientă a veniturilor, tergiversarea stabilirii drepturilor de pensie, utilizarea necorespunzătoare şi raportarea neadecvată a unor cheltuieli de întreţinere a Casei, chiar şi neexecutarea recomandărilor Curţii de Conturi, dar din proiectul bugetului pentru anul viitor este cert că lucrurile nu se vor schimba. În schimb, sunt în creştere destul de vizibilă cheltuielile pentru întreţinerea CNAS, deplasări, mărfuri, construcţii etc.

Ca exemplu: procurarea mijloacelor fixe se planifica să fie majorate cu 1.313 mii lei ( 38,8%), reparaţii curente — cu 1.279 mii lei, informatica — cu 3.763 mii lei ( 89.2%), rechizitele de birou se majorează cu 431% (554 mii lei).

Cum credeţi, este corect să achităm din fondul de pensii, în condiţii de austeritate bugetară, asemenea plăţi?

Într-un cuvînt, toată această retorică sonoră, însă totalmente goală a actualului regim liberal-democrat nu poate ascunde esenţa sa jefuitoare — tendinţa permanentă de a supravieţui pe contul populaţiei simple.

Şi actualul proiect al BASS pentru anul 2013 este încă o confirmare elocventă. Nu există îndoială că anume astfel va fi apreciat acest proiect.

Fracţiunea PCRM respinge categoric un asemenea document antipopular ţi antidemocratic şi nu-l va susţine!

Va mulţumesc!

Sursa: comunist.md

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin s-a întîlnit cu activele studenţeşti a instituţiilor superioare de învăţămînt din ţară Preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin a participat la inaugurarea monumentului luptătorilor internaţionali din or. Ocniţa