Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Sergiu Stati: Infantilismul instituţiilor europene ca premiză pentru mafiotizarea Moldovei

|versiune pentru tipar||
PCRM / 12 noiembrie 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Discursul al deputatului în Parlament Sergiu Stati la conferinta “Republica Moldova — stat capturat”

Stimaţi colegi,

Sînt recunoscător antivorbitorilor mei, care cu lux de amănunte au analizat starea de lucruri în Republica Moldova.

Era şi de aşteptat, că concluziile majoriţăţii participanţilor la actuala conferinţă vor fi nefaste pentru noi — locuitorii acestui stat, care ne-am pomenit la un moment dat ostatici în propria ţară ale manipulărilor ilegale şi iresponsabile a actualei guvernari.

Dacă să analizăm calm şi echidistant situaţia din Republica Moldova — realitatea va apărea şi mai dezastruoasă. Cînd începem să conştientizăm, că manipulările sistemice întreprinse de criminali pentru acapararea şi menţinerea la putere, soldate cu distrugerea consecventă a instituţiilor statului, au adus la aceea, că Alianţa pe parcursul ultimilor trei ani de aflare la cîrmă, practic a lichidat normele elementare de moralitate şi responsabilitate a celor ce guvernează faţă de cetăţenii ţării, în rezultat s-a obţinut diminuarea considerabilă a încrederii cetăţenilor în viabilitatea acestui stat.

Începînd din aprilie 2009 prin vandalizarea sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei, continuînd prin partajarea funcţiilor, nepermise într-un stat democratic, modificarea legislaţiei după bunul plac şi interese politice de moment, epurarea cadrelor neloiale şi teroarea împotriva celor care nu împătrăşesc viziunile acestor tipi, Alianţa a adus în 2012 la momentul cînd pentru nimeni nu mai prezintă un secret că Republica Moldova este trădată şi dată pradă criminalilor, ce urmăresc scopuri personale sau de clan pentru jefuirea acestui popor necăjit şi distrugerea acestei ţări.

Paradoxal, dar toate aceste lucruri ce se desfăşoară în ochii întregii lumi pe parcursul ultimilor trei ani se întîmplă sub tutelă externă şi lozinci nobile de integrare în Uniunea Europeană. În toată ziua în cronicile oficiale ale guvernanţilor, de la televiziuni, radiouri şi ziare controlate tot de ei auzim poveşti nesfîrşite despre realizarea cu succes a cursului european, apropierea cu viteză cosmică de Uniunea Europeană, şi reunificarea în scurt timp a moldovenilor în familia unită şi prosperă a popoarelor Europei.

Dacă ne distanţăm de la tonalitatea acestor discursuri ale liderilor Alianţei, care repetă ca papagalii că mîine vom trăi mai bine şi “Запад нам поможет”, ne rămîne în rest un singur lucru pe care îl conştientizăm şi care ne îngrozeşte prin cinismul celor ce realizează acest curs.

Concluzia în aceste circumstanţe poate fi una foarte simplă — sau Occidentul nu vede sau nu vrea să vadă lucrurile reale ce se petrec în Republica Moldova sau noi cu Dumneavoastră sîntem jertfe ale unui joc diabolic organizat de mafioţii noştri locali şi cercurile cointeresate din Europa, îndreptate spre distrugerea statalităţii ţării şi înglobarea ei în componenţa unei alte ţări, reieşind din interese de a face bani pe de o parte şi geopolitice pe de altă parte.

Această concluzie amară o tragem nu din motive că am fi isterici, sau neobiectivi vizavi de poziţia promovată de instituţiile europene faţă de ţara noastră. Am ajuns la acest numitor prin analiza unor situaţii clare în care au fost implicate atît autorităţile actuale ale Republicii Moldova, cît şi unii birocraţi europeni cu funcţii de decizie în aceste organisme.

Dacă o luăm de la un capăt am putea menţiona aici tăcerea enigmatică a Comisiei europene în mai multe cazuri, atunci cînd tăcerea era mai degrabă o încurajare a fărădelegilor săvîrşite de Alianţă. Face să amintim aici modificarea principiului de formare a componenţelor Comisiei electorale centrale, Consiliului coordonator al audiovizualului, Curţii de conturi, Consiliului de observatori ai Companiei “Teleradio Moldova”, care pînă în 2009 la insistenţa aceloraşi instituţii europene au fost reformate în astfel de mod, ca opoziţia parlamentară să obţină posibilitatea de a avea majoritate în aceste instituţii.

Noi, cei de la guvernarea anterioară, naiv presupunînd, că europenii promovează aceleaşi valori democratice în arice condiţii am rămas niţel frustraţi cînd mafioţii noştri în trei mişcări au lichidat acest drept al opoziţiei, iar reprezentanţii aşa numitelor instituţii europene au luat apă în gură, şi au preferat să nu observe această încălcare flagrantă a normelor europene de drept.

Aici aş spune, că nu este vorba neapărat despre PCRM sau despre alte partide politice, care au fost ieri la putere şi astăzi sînt în opoziţie. Este vorba despre dreptul opoziţiei de a controla activitatea guvernării şi a menţine o contrabalanţă pentru cei ce dispun de posibilităţi administrative şi pentru a contracara încălcările puterii. Dar, Occidentul a preferat să treacă cu tăcerea încălcarea acestui principiu fundamental de funcţionare a unui stat democratic.

La fel s-a întîmplat şi atunci cînd Filat, Lupu şi Ghimpu s-au adunat în tradiţiile cele mai frumoase ale filmelor criminale pentru a împărţi averea statului, partajînd ţara în dependenţă de valoarea şi ponderea “pahanului” partidului. Au fost partajate nu numai ministerele şi departamentele, dar şi Procuratura, Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, CCCEC, SIS şi alte organe de stat, care conform cutumei internaţionale şi normelor democratice urmează să fie independente şi depolitizate. Atunci credeam, că de data aceasta Comisia Europeană vor fi extrem de iritată şi va bate cu pumnii în masă pentru ai pune la respect pe cei din Republica Moldova ce nu respectă principiile şi valorile europene. Dar, din nou am auzit doar tăcere.

Instituţiile europene nu au reacţionat atunci cînd au fost încălcate toate normele legale de alegere a şefului statului, — termenul de alegere, profanarea procedurii de vorate prin demonstrarea buletinelor de vot celui care cel mai mult a rîvnit să fie preşedinte în această ţară şi care prin obsesia sa a adus la malul prăpastiei o ţară întregă, întreruperea procedurii de alegere a şefului statului după primul tur nereuşit. Şi, culmea principialităţii birocraţilor europeni a fost atinsă pe 16 martie, cînd Reprezentantul Comisiei Europene la Chişinău, dl Schubel şi Ambasadorul României, dl Lazurcă defilau printre deputaţi în vîltoarea convingerii acestora de necesitatea încălcării Constituţiei Republicii Moldova.

Au urmat multe alte cazuri de demonstrare a principiilor standardelor duble şi a tratării diferite, în dependenţă de necesitate, a normelor şi standardelor europene. Cum ar fi, spre exemplu, organizarea de către Alianţă a referendumului nelegitim, modificarea Codului electoral pe parcursul campaniiei electorale, modificarea legislaţiei ce ţine de administraţia locală în dependenţă de rezultatele alegerilor în organelele administraţiei locale, şi aşa mai departe. Cu regret nu dispun de timp pentru a le înşira pe toate, dar vă asigur, că sînt multe.

Dar, nu este vorba numai de legislaţie, ci şi de implementarea legislaţiei. Spre exemplu, în raportul Comitetului de cooperare înterparlamentară Republica Moldova — Uniunea Europeană se vorbeşte în termeni superlativi despre ajunsurile valoroase ale ţării noastre în promovarea libertăţii de exprimare. Nu comentez aici legalitatea închiderii canalului NIT. Vreau doar să fac o referinţă la vizita Preşedintelui PCRM, dlui Vladimir Voronin la Strasburg şi Bruxell şi discuţiile avute cu factori de decizie de cel mai înalt nivel din Comisia Europeană şi Parlamentul European, Iagland, Minion, Bucciccio. În cadrul întrevederilor acesti domni au rămas indignaţi de poziţia autorităţilor moldovene vizavi de închiderea canalului NIT şi au calificat-o ca inadmisibilă care umează să fie corectată, deoarece este evidentă încălcarea dreptului la libertatea de expresie. Aceste discuţii au avut loc în luna mai şi apoi în septembrie. Pînă în prezent nu avem nici un rezultat. Dar sîntem optimişti şi sperăm, că de data aceasta vom reuşi să obţinem respetarea lebertăţilor europene şi la noi în ţară.

În acelaşi şir se află şi povestea cu secera şi ciocanul şi interzicerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Aceleaşi persoane cu funcţii de răspunere din Parlamentul European au acceptat poziţia noastră că decizia parlamentului la votarea legii a fost una politică şi nu juridică şi, deci urmează să fie anulată. Rămînem şi pe acest subiect în aşteptarea unor intervenţii din partea instituţiilor europene.

Stimaţi colegi,

Cu regret spaţiul oferit de către organizatorii conferinţei nu-mi permit să analizez în intervenţia mea un proces mult mai dificil şi mai suspect pentru Republica Moldova, care ţine de raporturile actualei guvernări cu factorii politici din România. Doresc doar să spun, că în ultimii trei ani atît la Chişinău, cît şi la Bucureşti au fost întreprinse măsuri pentru a confunda sau a voala unele procese de preluare a funcţiilor statale ale ţării noastre şi transmiterea acestora către România sub paravanul procesului de integrare europeană. Pentru a puncta doar aceste tentative voi menţiona acceptarea de către Alianţă a României în calitate de avocat al Republicii Moldova în organismele europene, renunţarea Chişinăului la semnarea tratatului de bază dintre cele două ţări, precum şi a tratatului de frontieră, semnarea acordurilor de cooperare interministerială care permit implicarea directă a României în treburile interne ale Republicii Moldova, transmiterea către România a bazei de date cu caracter personal ale cetăţenilor Republicii Moldova şi multe altele, inclusiv oferirea necontrolată a cetăţeniei României pentru cetăţenii Republicii Moldova.

În aceste condiţii ale desfrîului total a autorităţilor moldovene faţă de România apar două întrebări logice — sau Uniunea Europeană nu cunoaşte cu ce se ocupă autorităţile române în relaţiile sale cu un vecin al UE, sau cunoaşte şi tolerează implicarea autorităţilor române în treburile interne ale unui stat suveran şi independent. Independent chiar în pofida aflării la guvernare a Alianţei.

Aş dori să finalizez discursul meu printr-un citat a lui M. Ghimpu de la emisiunea “Replica” din 28 octombrie 2012 — “aceste trei partide au creat Alianţa şi au semnat acordul, credeţi că cu cine a purtat discuţii pînă la alegeri Europa, dvs. credeţi că tot ce este astăzi a apărut după victorie, nu aceste lucruri le-am discutat cu Europa şi americanii pînă la alegeri”.

Sursa: www.pcrm.md

Alexandr Petkov: Situaţia pe piaţa media din Moldova a depăşit totalitarismul din perioada brejnevistă Violeta Ivanov: Stat capturat — mediu ambiat capturat