Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Decizia Plenarei a VII-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 16 noiembrie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Audiind şi discutînd raportul preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, “Lecţiile luptei în opoziţie şi sarcinile partidului”, plenara Comitetului Central al PCRM remarcă că plecarea Partidului Comuniştilor de la guvernare a cauzat înfrîngerea democraţiei moldoveneşti, distrugerea sistemului de garanţii sociale şi anularea dezvoltării economice, distrugerea planificată a statalităţii şi syveranităţii Republicii Moldova.

Este evident că singurul scop al grupării criminale de la conducere, a aşa-numitei Coaliţii pentru guvernare proeuropeană, este păstrarea puterii cu orice preţ. Pentru a realize acest scop regimul criminal intenţionează să oprime drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să modifice Codul Electoral în mod şarlatanic, să organizeze represiuni dure la adresa Partidului Comuniştilor şi a activiştilor acestuia.

Culmea nedreptăţii a constituit-o respingerea de către regimul criminal a iniţiativei PCRM de a organiza referendumul cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală. În pofida faptului că majoritatea populaţiei susţine vectorul Estic, regimul insistă la “complotul de la Vilnius”.

Participarea la aventura de la Vilnius se află în contradicţie dură cu interesul ţării noastre şi al poporului ei multinaţional, ameninţă cu complicaţii distrugătoare, inclusiv pînă la lichidarea suveranităţii şi a statalităţii Republicii Moldova.

Plenara Comitetului Central al PCRM remarcă că singura posibilitate de a elibera Republica Moldova de guvernarea trădătorilor, hoţilor şi criminalilor, care au creat în Molodva un regim dictatorial, este impunerea de către popor a demiterii regimului şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Pornind de la cele expuse mai sus şi de la propunerile parvenite în cadrul dezbaterilor,

Plenara Comitetului Central al PCRM decide:

  1. A pune în faţa CC şi a tuturor structurilor de partid sarcina principală: de a reuşi, prin metode legale, demiterea regimului de la guvernare şi de a impune anunţarea alegerilor parlamentare anticipate.
  2. A accepta Decizia Comitetului Executiv al CC al PCRM din 24 septembrie cu privire la crearea Staffului republican al acţiunilor de protest şi de dislocare în sediile comitetelor raionale de partid a punctelor de înrolare a susţinătorilor noştri cu scopul de a demite regimul criminal, antipopular.
  3. A îndrepta toate resursele organizatorice şi întreaga activitate de agitaţie în direcţia mobilizării adepţilor PCRM, a societăţii civile, a tuturor cetăţenilor pentru a participa la acţiunile de protest în masă cu scopul de a demite regimul criminal şi antipopular.
  4. Comitetele raionale de partid şi comitetul municipal al PCRM să asigure prezenţa la acţiunile de protest a tuturor activiştior şi adepţilor partidului în corespundere cu sarcinile puse. Primii secretari vor răspunde personal pentru îndeplinirea acestei indicaţii.
  5. A adopta sarcinile programatice cu privire la scopurile PCRM în domeniul dezvoltării sociale, economice, umanitare a ţării, regăsite în raportul preşedintelui Partidului Comuniştilor.
  6. A indica Comitetului Executiv al CC al PCRM de a coordona lucrul operativ al Staffului acţiunilor de protest, conexiunea lui cu societatea civilă.

Sursa: comunist.md

Raportul preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, la plenara a VII-ea a CC al PCRM Rezoluţia celei de-a VII-a plenară a CC al PCRM privind situaţia din Găgăuzia