Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 11 decembrie 2013 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor a constatat încă în luna iulie că Guvernul Leancă este guvernul trădării de ţară, guvernul lichidării statalităţii moldoveneşti şi a discreditării definitive a ideii suveranităţii şi independenţei moldoveneşti. Partidul Comuniştilor a declarat deschis că acest guvern deţine un mandat criminal — de a începe, imediat după parafarea “afacerii de la Vilnius”, falimentarea Republicii Moldova în hotarele ei recunoscute în plan internaţional, accelerarea procesului de acaparare de către România a Moldovei de pe malul drept al Nistrului.

Atunci toate aceste constatări păreau a fi exagerate, îngroşate din punct de vedere politic. Astăzi aceste pronosticuri devin realitate. Guvernul Leancă a semnat proiectul Acordului de Asociere dintre Moldova şi UE, document care nu prevede aderarea ţării noastre la UE nici chiar într-o perspectivă îndepărtată. În schimb, Moldova pierde imediat suveranitatea sa în domeniile politicii externe, a comerţului intern şi exterior, a securităţii statului. Sărmana ţară, furată şi umilită de către propriii conducători, în pofida unor aşteptări false, primeşte de la UE doar o listă de obligaţiuni împovărătoare şi mortale, fără nici un fel de libertăţi europene. Guvernul Leancă a vîndut deschis Moldova într-o sclavie geopolitică, a dezbinat ţara pe Nistru, transformînd un mic stat european într-un căţel care scheaună anti-ruseşte, fiind legat de un lanţ european.

Politica de umilire deschisă şi demonstrativă a propriei ţări, a Constituţiei, a poporului a fost continuată cu un entuziasm deosebit de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi Parlamentul României. Ambele structuri concomitent au început demontarea juridico-internaţională a Moldovei. Curtea Constituţională practic a sfinţit refuzul Moldovei de propriile hotare recunoscute în plan internaţional, iar deputaţii Parlamentului român au declarat cursul spre o unire cît mai rapidă a Basarabiei cu România şi au determinat mecanismele necesare pentru atingerea acestui scop.

Cu alte cuvinte, România şi guvernul Moldovei, care se menţine la guvernare doar graţie eforturilor dubioase ale Uniunii Europene, au organizat o provocare fără precedent îndreptată împotriva poporului moldovenesc. Ei au recunoscut deschis că tind spre decesul statalităţii moldoveneşti, spre lichidarea Moldovei ca ţară, ca sistem democratic, ca societate. În acelaşi timp, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova declară în mod deschis că practic a epuizat toate posibilităţile constituţionale pentru demiterea actualului guvern al trădării de stat şi consideră că singura soluţie constructivă ţine de amestecul responsabil al structurilor internaţionale în soluţionarea acestei probleme.

Partidul Comuniştilor, de unul singur, nu este în stare să opună rezistenţă descompunerii artificiale a Moldovei, destabilizării conflictului de pe Nistru, modificării hotarelor de stat postbelice. În această situaţie este necesară consolidarea tuturor resurselor internaţionale pentru a influenţa direct asupra regimului criminal-oligarhic din Moldova. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în calitate de forţă politică cu autoritate, care reprezintă interesele majorităţii populaţiei Moldovei, se adresează către statele — garant — Ucraina şi Rusia, către Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) cu cerinţa de a opri redistribuirea geopolitică criminală în această parte a Europei, de a opri lichidarea Republicii Moldova, de a opri guvernarea criminală, efectuată în această ţară sub steagurile Uniunii Europene.

Noi sperăm că posibila consolidare a eforturilor internaţionale va permite Moldovei să evite acapararea prin absorbţie de către statul român vecin, dar şi va păstra în Moldova pacea civică şi speranţa în soluţionarea conflictului politic intern prin metode civilizate, democratice.

Sursa: www.pcrm.md

Chirtoacă, specialistul haosului artificial Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ungariei la Chişinău