Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Poziţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova referitor la situaţia din Ucraina

|versiune pentru tipar||
PCRM / 26 februarie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Aprobată la şedinţa extraordinară a Executivului Politic al CC al PCRM

Deznodămîntul tragic a conflictului politic intern din Ucraina, umbrit de moartea a zeci de oameni în Kiev şi escaladarea violenţelor în toată ţara, reprezintă consecinţa a unui şir de circumstanţe fatale.

În primul rînd, regimul oligarhic cinic din Ucraina era de mult timp sursa unei destabilizări interne în progresie. Pe de o parte, degradarea tuturor relaţiilor sociale, limitarea la maximum a terenului pentru luarea unor decizii libere, democratice, funcţionarii atotputernici şi dispreţul lor demosntrat deschis faţă de drepturile fundamentale sociale şi civice ale majorităţii populaţiei, corupţia demonstrativă. Pe de altă parte, o populaţie sărăcită rapid, falimentarea afacerilor mici şi mijlocii şi absenţa oricăror căi pentru modernizarea Ucrainei.

Puterea nu doar că nu a propus societăţii ucrainene nici un proiect de consolidarea naţională şi dezvoltare, toată politica guvernării se limita la ameninţări, represiuni răzbunătoare şi permisivitate nepedepsită.

Modul de guvernare instaurat rămînea în afara zonei de expunerea din partea opoziţiei de stînga, iar aşa-numitul “curs european” al guvernanţilor le-a permis să evite critica onestă şi principială din partea structurilor europene şi internaţionale.

Mişcarea iraţională şi autoritară spre semnarea Acordului cu Uniunea Europeană, precum şi schimbarea bruscă a direcţiei geopolitice ulterior, nu presupuneau existenţa unui dialog cu societatea civilă şi doar a adîncit contradicţiile în Ucraina.

Puterea a pierdut susţinerea unei părţi a populaţiei şi nu a reuşit să cîştige încrederea alteia. Astfel, puterea nu mai putea miza pe contribuţia cointeresată a majorităţii din societate.

În rîndul al doilea, politica Uniunii Europene în raport cu Ucraina timp de mai mulţi ani poate fi caracterizată ca politica promisiunilor false şi a provocărilor deschise. Seducînd societatea ucraineană cu aşa-numita alegere europeană, toţi reprezentanţii de vîrf ai UE coparticipau de facto în procesul de dezinformarea a poporului Ucrainei referitor la aşa-numitul Acord de Asociere. Nu este vorba de libertăţile europene, de standardele europene, de supremaţia legii, de modernizarea economiei, de perspectiva integrării în UE, ci de acapararea pieţii de desfacere, de limitarea suveranităţii ucrainene, de imposibilitatea de a utiliza în mod pragmatic şi eficient parteneriatul cu Rusia, de creşterea preţurilor şi a tarifelor, de deindustrializare — iată ce ascunde Acordul de Asociere cu UE.

În loc să explice oamenilor toate problemele şi riscurile enorme legate de o astfel de “alegere europeană”, Uniunea Europeană a organizat în Ucraina o campanie de publicitate iresponsabilă, aţîţînd aşteptări imposibile, îndreptînd opinia publică împotriva oricăror proiecte de integrare în Est, sprijinind deschis forţele radicaliste, naţionaliste, antidemocratice în guvernare şi opoziţie.

În rîndul al treilea, nici una dintre componentele opoziţiei parlamentare nu era independentă. Toate prezentau interesele clanurilor oligarhice, fiind întreţinute de acestea şi fiind reprezentanţi de conjunctură a singurei ideologii permise astăzi — naţionalism şi rusofobie.

Opoziţia parlamentară era un partener al guvernării, ea promova politica de dezmembrare a societăţii ucrainene, propunînd doar acutizarea alegerii geopolitice şi un set de lozinci cinice, care aşa şi nu au fost realizate în perioada “guvernării oranj”. Utilizînd exclusiv ritorica conflictului militar, împărţirii în “ai noştri” şi “ai voştri”, apelînd la sîngele strămoşilor şi duhul naţiunii, opoziţia parlamentară, la fel ca şi toată mişcarea de protest din Ucraina au devenit ostaticii acestei atmosfere politice în care locul monopolistului a fost acaparat de cele mai primitive forţe şi instincte ale societăţii, forţe revanşarde sub steagurile teroarei lui Bandera, care nu doresc nici într-un caz restabilirea drepturilor şi garanţiilor cetăţenilor Ucrainei.

Nu este de mirare că într-o clipă s-au egalat noţiunile de “revoluţie” şi “pogrom”, iar protecţia normelor constituţionale a degaradat la nivel de conflict armat. Nu mai există dubii că regimul politici din Ucraina este şi mai departe de standardele democratice în comparaţie cu cel care a fost înlăturat.

Primele decrete şi acţiuni practice ale acestei puteri arată elocvent priorităţile. În politica internă — teroare în masă faţă de cei ce au altă opinie şi vorbesc altă limbă, anularea interdicţiei de a propaga fascismul, incapacitatea de a opri excesele pogromurilor, bazarea pe forţa fizică şi “necesitatea politică”, acte de vandalizare a monumentelor epocii sovietice, inclusiv a monumentelor în memoria Eliberatorilor Ucrainei de fascism. În politica externă — intenţia necondiţionată de a semna afacerea cu UE şi ed a lipsi poporul ucrainean de orice drept la suveranitate şi la alegerea altor forme de integrare economică.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova declară că acapararea forţată a puterii în Ucraina a devenit posibilă doar graţie implicării grosolane, deschise a UE şi SUA într-un conflict civic. Anume UE şi SUA au făcut tot posibilul ca în viaţa cotidiană a cetăţenilor ucraineni să cîştige cea mai negativă dintre alternativele posibile.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cere ca toate forţele politice din Moldova, capabile într-un mod sau altul să evalueze situaţia din Ucraina şi să o influenţeze, să depună efort pentru a opri conflictul civil, violenţa, jafurile şi persecutarea oponenţilor în întreaga ţară.

Credem că provocarea în continuare a conflictului, promovarea în continuare a politicii guvernanţilor actuali din Kiev pune în pericol integritatea teritorială a unuia dintre cele mai mari state din Europa, poate declanşa o catastrofă grandioasă cu 40 milioane de victime, suferind întregul popor ucrainean.

Sîntem convinşi că în situaţia actuală opinia consolidată a comunităţii internaţionale trebuie să promoveze ideea păstrării unităţii teritoriale a Ucrainei.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova sprijină dreptul suveran al poporului ucrainean de a decide propriul destin şi de a determina viitorul propriului stat. Fără exercitarea unor presiuni directe, fără şantaj şi implicare din exterior.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cheamă toate forţele progresive să condamne manifestarea violenţei, a urei naţionale şi politice în Ucraina, cheamă să fie oprită încălcarea normelor de drept internaţional faţă de o ţară — prietenă.

Nu ne îndoim de faptul că doar asistenţa sinceră şi onestă în restabilirea principiilor unui stat de drept va permite depăşirea tuturor consecinţelor negative ale evenimentelor tragice care au loc astăzi în Ucraina.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova este solidar cu poporul multinaţional al Ucrainei şi crede că pacea şi dezvoltarea vor reveni pe pămîntul frăţesc.

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă privind întrevederea preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Germaniei în Republica Moldova, Matthias Meyer Vladimir Voronin a mulţumit comuniştilor din Găgăuzia pentru contribuţia lor la organizarea referendumului din autonomie