Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii Parlamentare a PCRM cu privire la acordul de Asociere UE-RM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 19 iunie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Guvernul RM cu o insistenţă deosebită, impune semnarea la 27 iunie a.c. a proiectului parafat anterior a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Scopurile şi limitele proiectului respectiv au fost stabilite de Guvern fără a fi aprobate de către Parlament şi fără consultări cu societatea. Negocierile pe marginea Acordului s-au purtat într-o manieră netransparentă.

Consecinţele acestui proces, reieşind din conţinutul proiectului care a fost făcut public abia după declanşarea unor acţiuni de protest, demonstrează o tradare de către Guvern a intereselor vitale ale ţării noastre şi o încălcare gravă a Constituţiei RM.

Partidul nostru şi fracţiunea parlamentară, nu acceptă mai multe dispoziţii şi prevederi din Acord care sînt inacceptabile din punctul nostru de vedere.

În primul rînd, unificarea într-un singur document al politicului şi economicului fac imposibilă realizarea acestora unul independent de altul.

În al doilea rînd, partea politică a Acordului, care prevede obligaţini pentru Republica Moldova de a acţiona în conformitate cu politicile UE în domeniile securităţii şi apărării, contravine Constituţiei Republicii Moldova, care consfinţeşte neutralitatea statului nostru.

În al treilea rînd, mecanismele de apărare a intereselor uneia dintre părţi pe teritorul alteia nu sînt limitate cu nimic şi nu ţin cont de drepturile suverane ale Moldovei.

În al patrulea rînd, gestionarea procesului de implementare a Acordului nu prevede participarea Parlamentului Republicii Moldova. Dimpotrivă, prevede crearea organelor supranaţionale precum Consiliul Asociaţiei, Comitetul Asociaţiei şi altele, deciziile cărora poartă un caracter obligatoriu. Aceasta contravine principiilor suveranităţii statului nostru.

În al cincilea rînd, Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare oferă beneficii unilaterale statelor UE şi reprezintă un pericol pentru vulnerabila economie moldovenească, atît în perspectivă scurtă, cît şi medie.

În al şaselea rînd, proiectul Acordului nu oferă perspective pentru reintegrarea ţării. Dimpotrivă, aduce acestui proces, care este şi aşa complicat, dificultăţi noi.

În al şaptelea rînd, în asemenea proiect care ar părea atotcuprinzător, nu sînt examinate chestiuni importante şi principiale de ordin social.

Noi mizăm pe cooperarea cu UE în procesul de modernizare a tuturor practicilor RM în baza principiilor democratice şi al liberăţilor cetăţeneşti, a unei justiţii independente şi a depolitizării organelor de forţă, libertăţii de exprimare şi a pluralismului de opinii.

Noi sîntem de acord ca, în Moldova să fie promovat un nivel real european al educaţiei care ar fi accesibil tuturor, atît cel universitar, cît şi profesional-tehnic. Pentru noi este important să atingem standardele europene în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, în tot ce asigură un nivel înalt al dezvoltării umane.

Partidul Comuniştilor din RM consideră că, cooperarea Moldovei cu UE în scopul modernizării statului nostru este necesară.

Însă, proiectul de Acord propus nu corespunde acestor cerinţe. Noi insistăm pe o colaborare de o altă calitate, una care ar contribui la atingerea scopurilor propuse de modernizare.

Din aceste motive, noi considerăm inoportună semnarea Acordului. Acest document nu va contribui la dezvoltarea Moldovei, la reintegrarea ei teritorială şi la consolidarea societăţii moldoveneşti pe calea modernizării europene.

Fracţiunea PCRM declară că nu va particpa la ratificarea acestui Acord în cazul în care el va fi semnat.

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — Tun Mintao Comunicat de presă privind moţiunea simplă asupra activităţii Ministerului Afacerilor Interne