Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicat de presă privind moţiunea simplă asupra activităţii Ministerului Afacerilor Interne

|versiune pentru tipar||
PCRM / 19 iunie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a depus azi, 19 iunie 2014 în plenul Legislativului o moţiune simplă cu privire la starea gravă criminogenă în ţară, a politicilor în domeniul ordinii şi securităţii publice, precum şi a activităţii Ministerului Afacerilor Interne.

În motivare, deputaţii PCRM indică asupra faptului că, în ultimii ani, activitatea MAI a fost compromisă din cauza unor acţiuni negîndite şi chiar nocive sau distructive ale conducerii acestei structuri. În consecinţă, s-a redus capacitatea poliţiei de a-şi realiza atribuţiile.

De la venirea la guvernare a actualei majorităţi parlamentare în 2009 a fost dezlănţuită o campanie de discreditare a poliţiştilor şi fabricate 72 de dosare penale împotriva acestora. Sub pretextul reformelor, a fost modificată legislaţia. În rezultat, poliţiştii au fost lipsiţi de protecţie socială şi anume: a fost anulat dreptul de acordare a spaţiului locativ, au fost lipsiţi de compensaţii pentru plata chiriei şi a serviciilor comunale, au fost reduse alte sporuri salariale. Astfel, veniturile angajaţilor MAI s-au redus cu circa 35%.

În moţiunea simplă a PCRM se mai stipulează că, aşa-zisa reformă a MAI este una vicioasă iar nivelul de criminalitate este într-o continuă creştere. S-a majorat numărul crimelor, în special a celor grave, au revenit omorurile la comandă, a crescut numărul infracţiunilor cu utilizarea armelor de foc şi a substanţelor explozive.

În pofida acestor realităţi, Ministrul de Interne nu este îngrijorat şi demonstrează un comportament inadecvat funcţiei pe care o deţine. Ba mai mult, Dorin Recean este protagonistul unor evenimente scandaloase: implicare în accident rutier, convorbiri ilegale cu şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, achiziţii publice frauduloase, se mai artă în motivarea PCRM.

Pornind de la argumentele expuse în motivarea moţiunii, deputaţii comunişti solicită iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Afcerilor Interne, Dorin Recean.

Sursa: www.pcrm.md

Moţiune simplă asupra stării grave criminogene în ţară, politicilor în domeniul apărării ordinii şi securităţii publice, precum şi activităţii Ministerului Afacerilor Interne

Domnului Igor Corman
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–115 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra activităţii Ministerului Afacerilor Interne.

Motivarea

Misiunea Ministerului Afacerilor Interne constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în asigurarea legalităţii, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice; combaterea criminalităţii organizate, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private etc.

Ministerul este condus de ministru numit în funcţie în modul stabilit de legislaţie. Acesta răspunde de întreaga activitate a instituţiei respective în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului — şi în faţa Parlamentului.

Activitatea Ministerului Afacerilor Interne în ultimii ani a fost compromisă de acţiunile negîndite, dezorganizate, uneori nocive sau chiar şi destructive a conducerii MAI, care au dus la reducerea capacităţii poliţiei în realizarea atribuţiilor sale.

Aceste acţiuni au început imediat după venirea la guvernare a actualei majorităţi parlamentare, în 2009, cînd a fost dezlănţuită o adevărată campanie de discreditare a poliţiştilor, fiind fabricate 72 de dosare penale împotriva lor.

Apoi, sub pretextul reformelor a fost modificată legislaţia, lipsind poliţiştii de protecţia socială a statului, şi anume: a fost anulat dreptul de acordare a spaţiului locativ, la compensaţiile pentru plata chiriei şi serviciilor comunale, precum şi alte sporuri la salariu, reducîndu-le veniturile cu circa 35%. Totodată, au fost majorate cu 5 ani cenzul de vîrstă şi stagiul de muncă, care oferă dreptul la pensie.

Toate acestea au demoralizat angajaţii MAI şi i-au demotivat să-şi facă datoria onest, principial şi cu dăruire de sine. Ca urmare, în ultimii ani, la cererea personală, au fost concediaţi peste 40% din poliţişti, aceştia fiind, de fapt, cei mai experimentaţi colaboratori. Locurile vacante au fost suplinit cu poliţişti tineri, neexperimentaţi, astfel, neasigurîndu-se continuitatea.

Astăzi este vădit faptul că reformarea Ministerului Afacerilor Interne iniţiată prin Concepţia adoptată de Guvern este una vicioasă. Aceasta reprezintă doar o manipulare a societăţii, păcălind partenerii de dezvoltare care au finanţat-o, precum şi cetăţenii cu promisiuni deşarte. Preţul plătit este ascendenţa înspăimîntătoare a dinamicii criminalităţii în Republica Moldova, exprimată prin cele mai oribile manifestări infracţionale proprii ultimei decade a secolului trecut.

Acum populaţia n-are încredere în această instituţie, datorită activităţii nesatisfăcătoare, profesionalismului scăzut, nivelului înalt de corupţie, abuzurilor, urmăririi penale selective, la comandă, politizării poliţiei.

Realitatea arată o creştere bruscă a numărului de infracţiuni, în special a celor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. Au revenit omorurile la comandă, reglările de conturi dintre grupările criminale, infracţiunile cu utilizarea armelor de foc şi substanţelor explozive.

Zilele trecute întreaga societate a fost iarăşi şocată de atacurile tîlhăreşti asupra unei bănci şi a unei case de schimb valutar, săvîrşite cu o cruzime deosebită, cu utilizarea pistoalelor-mitraliere de tip Kalaşnikov, în rezultatul cărora au fost omorîte 2 persoane, altele 2 fiind grav rănite, iar instituţiile respective au fost deposedate! de milioane de lei. Trebuie să reţinem, că nici o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă, de rezonanţă sporită în societate nu a fost descoperită în ultimii ani. Nu se face nimic pentru profilaxia, preîntîmpinarea comiterii crimelor. Totodată, în ultima perioadă, MAI a fost implicat în mai multe scandaluri cu elemente de corupţie.

În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat asupra degradării permanente a situaţiei criminogene din ţară, în speranţa că cei care guvernează vor întreprinde măsuri pentru a îmbunătăţi administrarea treburilor în Ministerul Afacerilor Interne. Multiplele noastre interpelări la acest capitol fie că au fost tratate prin răspunsuri superficiale, fie că au rămas fără examinare, precum şi solicitările de a organiza audieri parlamentare în speţă.

În pofida acestor realităţi îngrijorarea noastră şi a societăţii nu este împărtăşită de către ministrul afacerilor interne, acesta deinonstrînd un comportament inadmisibil pentru funcţia de ministru. Dl Dorin Recean este figurantul mai multor acţiuni scandaloase (săvîrşrea unui accident rutier, convorbiri telefonice ilegale cu şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, achiziţii publice frauduloase în sumă de 1 mlrd de lei etc.). Toate acestea demonstrează că politica conducerii MAI contravine intereselor ţării şi a societăţii.

Ministerul este transformat întru-uri instrument pur politic, condamnînd ordinea de drept din ţară la degradare şi faliment.

În aceste circumstanţe conducerea Ministerului Afacerilor Interne a pierdut dreptul moral de a elabora şi realiza politici în domeniul ocrotirii ordinii de drept şi securităţii publice a statului precum şi de a exercita conducerea generală a ministerului.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare în domeniul ocrotirii ordinii de drept şi securităţii publice, ceia ce pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor, precum şi asigurarea drepturilor fundamentele, remarcăm eşecul politicilor în acest domeniu.

Solicităm susţinerea prezentei moţiuni simple, ceea ce va impune iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului afacerilor interne, dl Dorin Recean.

Sursa: www.parlament.md

Declaraţia fracţiunii Parlamentare a PCRM cu privire la acordul de Asociere UE-RM Declaraţia CC al PCRM cu privire la decizia Ministerului Justiţiei