Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotărîrea Plenarei a XI-ea a CC al PCRM cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi sarcinile pentru viitor ale PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 13 decembrie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Audiind raportul preşedintelui PCRM, tov. Voronin Vladimir, “Cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi sarcinile pentru viitor ale PCRM”, Plenara CC al PCRM consideră că sarcinile puse în cadrul campaniei electorale nu au fost realizate în măsură suficientă.

Rezultatele alegerilor parlamentare demonstrează că în societate au loc procese profunde de divizare politică şi degradare socială, economică şi de identitate naţională. Alegerile parlamentare au fost transformate intenţionat într-un referendum pentru opţiunea geopolitică.

Frica de război, marcată de situaţia în Ucraina şi de isteria partidelor de la guvernare, a devansat problemele sociale şi economice cu care se confruntă societatea.

PCRM şi-a bazat programul electoral pe principiile construcţiei unui stat de drept, consolidat şi neutru, care îşi va stabili o politică externă de bună vecinătate şi colaborare reciprocă, parteneriat cu statele vecine, atît cu UE, cît şi cu Rusia.

Chiar şi în opoziţie PCRM a păstrat autoritatea şi reputaţia celui mai puternic partid, a unui oponent dur şi periculos pentru Coaliţia de la guvernare.

Comitetul Central a desfăşurat o activitate enormă pentru pregătirea şi realizarea campaniei electorale, începînd cu elaborarea Programului electora, la care au participat activ toate comitetele raionale şi municipale, organizaţiile primare de partid, şi terminînd cu instruirea alegătorilor şi lansarea sistemului de numărare paralelă a voturilor. Pentru prima dată, candidaţii în deputaţi din partea PCRM au fost selectaţi în baza unor criterii concrete.

Au fost organizate mai mult de 7500 de întîlniri cu alegătorii, la care au participat în jur de 40 mii de cetăţeni. Echipele mobile şi agitatorii au ajuns în fiecare casă, la fiecare alegător.

Cu toate acestea, nu putem afirma că am atins obiectivul propus. PCRM a acumulat 17,48%, sau 279366 de voturi, comparativ cu 677 mii la scrutinul din 28 noiembrie 2010. Electoratul de stînga a fost fragmentat puternic prin lansarea unor proiecte politice, care au dus în eroare şi au divizat încă mai profund societatea.

Noile condiţii şi evenimente trebuie puse la baza elaborării strategiei de viitor a PCRM, care va avea menirea recuceririi electoratului de stînga, consolidării societăţii şi mai ales întăririi poziţiilor PCRM. Nu se admit abordările revanşiste, distructive şi demoralizatoare, partidul are potenţial ce urmează a fi valorificat în mod chibzuit şi responsabil.

În aceste condiţii, precum şi în baza raportului preşedintelui PCRM, tov. Voronin Vladimir,

Plenara CC al PCRM decide:

 1. A recunoaşte rezultatul obţinut de PCRM în alegerile parlamentare din 30 noiembrie ca necorespunzător potenţialului politic al partidului şi lucrului de agitaţie efectuat.

 2. A considera una dintre sarcinile prioritare ale PCRM activitatea de fortificare a rîndurior sale, de perfecţionare a formelor organizatorice şi a metodelor de lucru cu alegătorii.

 3. A se pune în sarcina Executivului politic:

  • A continua analiza profundă a proceselor care au influenţat asupra rezultatelor alegerilor. A analiza în mod special diversele forme de corupere electorală, pentru a le contracara pe viitor.
  • În scurt timp, a obţine restabilirea emisiei postului de televiziune NIT.
  • A crea pe lîngă CC un centru permanent de analiză sociologică.
  • Pornind de la interesele alegătorilor, a studia posibilitatea desfăşurării unor cunsultări cu partidele parlamentare, pentru a consolida societatea moldovenească, a asigura neutralitatea, suveranitatea şi independenţa ţării, precum şi pentru a realiza Programul electoral al PCRM.
 4. Fracţiunea PCRM în Parlament, făcînd uz de toate formele activităţii legislative, să asigure executarea Programului electoral al PCRM.

 5. Comitetul municipal şi comitetele rationale de partid să analizeze şi să dea apreciere lucrului din cadrul campaniei electorale a fiecărui membru de partid. Să se determine sarcini concrete pentru pregătirea de alegerile locale.

 6. Redacţiile ziarelor “Comunistul” (A. Isaev), “Независимая Молдова” (C. Mihalache), “Пульс” (O. Dzeatcovscaia) să mediatizeze pe larg încălcările grave ale legislaţiei de către guvernanţi şi slugile lor din Curtea Constituţională, Ministerul Justiţiei, Comisia Electorală Centrală şi alte structuri guvernamentale.

  A recomanda redactorilor ediţiilor respective să organizeze conferinţe tematice cu cititorii, pentru a le explica în ce scopuri sînt utilizate voturile lor.

 7. Controlul asupra executării Hotărîrii respective va fi exercitat de Comitetul Executiv al CC PCRM.

Discursul preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, la Plenara XI a CC al PCRM

Tovarăşi membri ai CC şi invitaţi!

Toţi aceşti ani, începînd cu 2009, situaţia în ţară se înrăutăţea. Toţi aşteptau alegerile şi sperau că acestea vor schimba starea de lucruri. Dar alegerile parlamentare din 30 noiembrie nu au răspuns la întrebarea: ce va urma? Ba mai mult, situaţia s-a încurcat şi mai mult. Nu este clar în mîinile cui a ajuns puterea, cine şi cum o va gestiona. Astfel, este foarte important să analizăm rezultatele alegerilor, dar şi soluţiile pentru depăşirea liniei moarte postelectorale. Sînt sigur că dispunem de suficientă experienţă şi răbdare pentru a răspunde, fără emoţii şi atacuri reciproce, la întrebarea: de ce partidul nostru a înregistrat un rezultat atît de slab în alegeri?

Sarcina principală la moment a partidului nostru este responsabilă ca niciodată: trebuie să păstrăm unitatea partidului, să ne unim forţele şi să nu decădem la căutarea duşmanilor interni. Anume aceasta aşteaptă de la noi oponenţii noştri. Astăzi fiecare dintre noi trebuie să înţeleagă clar acest lucru şi să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a păstra unitatea partidului şi a echipei noastre. Astfel, solicit de la toţi membrii Comitetului Central, de la toţi tovarăşii noştri să nu răspundă la provocări, să nu decadă la scandaluri interne, să nu-i caute pe cei vinovaţi. Repet, noi trebuie ca niciodată să ne unim în jurul CC, să demonstrăm maturitate politică şi conştiinţă de partid pentru a continua lupta pentru scopurile de program ale partidului şi pentru a realiza măsurile identificate în platforma electorală.

În context, ţin să le mulţumesc tuturor membrilor Partidului Comuniştilor, tuturor candidaţilor în deputaţi, tuturor activiştilor pentru activitatea lor în perioada campaniei electorale.

Analizînd procesul de pregătire şi desfăşurare a campaniei electorale, precum şi rezultatele alegerilor, trebuie să recunosc că încă niciodată societatea moldovenească nu a fost mai umilită şi amăgită ca în aceste alegeri. Recunoaşteţi: 4 partide au acumulat în medie cîte 20 de mandate în Parlament. Aceasta arată că societatea moldovenească este scindată ca niciodată.

Capitolul I. Pregătirea campaniei electorale

Tovarăşi!

Noi am venit la aceste alegeri după cinci ani de opoziţie dură. Coaliţia a dus împotriva noastră o luptă distrugătoare. Fiind în opoziţie, Partidul Comuniştilor nu doar a rezistat acestei presiuni, partidul continua să se dezvolte. Noi am rezistat. Şi acesta este meritul nostru comun. Este meritul tuturor organizaţiilor primare, al comitetelor raionale, al tuturor comuniştilor. PCRM şi-a păstrat poziţia ideologică, principiile sale. Merită o evaluare pozitivă şi platforma noastră electorală. Ea conţine principalele probleme cu care se confruntă societatea noastră. Noi am propus societăţii un program constructiv. Şi sîntem siguri că acest program va fi solicitat în cel mai scurt timp.

Aflîndu-se în opoziţie, Partidul Comuniştilor şi-a păstrat autoritatea şi reputaţia celui mai puternic partid, un concurent de temut pentru coaliţia de la guvernare. Organizînd numeroase acţiuni de protest, marşuri sociale, colectînd semnături pentru organizarea unui referendum naţional, solicitînd demiterea guvernului corupt, noi urmăream un singur scop — consolidarea societăţii, educarea în oameni a spiritului de intoleranţă faţă de guvernarea antipopulară. Noi poziţionam PCRM ca o forţă de luptă pentru a cîştiga încrederea oamenilor şi a da jos regimul corupt.

Amintiţi-vă. Cu şase luni pînă la alegeri, la plenara CC, noi preîntîmpinam că strategia electorală a partidelor de la guvernare va fi extrem de simplă, chiar primitivă. Noi spuneam că ei intenţionează să prindă societatea într-o capcană, rupînd-o în două: o parte dintre cetăţeni vor opta pentru integrarea în Uniunea Vamală, iar alta — în Uniunea Europeană.

La aceeaşi plenară a CC, noi am pus sarcina de a contrapune acestei strategii de dezbinare ideea unităţii naţionale. Trebuie să recunoaştem că într-un timp scurt nu am reuşit să explicăm ideea noastră maselor largi. Mai ales că guvernarea s-a grăbit şi a semnat, fără a ţine cont de opinia societăţii, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Şi aceasta a contribuit la dezbinarea societăţii.

Trebuie de luat în calcul şi faptul că împotriva noastră, împotriva Partidului Comuniştilor, ca şi mai înainte, s-au unit forţele din interiorul ţării, dar şi din exterior. Guvernarea a întreprins toate măsurile pentru a-i încurca pe oameni, pentru a-i speria cu diverse sperietori.

Pentru aceasta ei aruncau în presă sondaje de opinie fabricate, false, iar televiziunile lor atacau PCRM şi pe tovarăşii noştri zi şi noapte. Tot ei au lansat o sumedenie de proiecte politice îndreptate împotriva PCRM. Clonul, partidul comuniştilor reformatori, Usatîi, Dodon, Mişin, Şelin — ei toţi au fost plasaţi pe stînga pentru a dezbina şi a rupe alegătorii care tradiţional votau pentru noi.

Capitolul II. Organizarea campaniei electorale

În toate campaniile electorale (7 doar parlamentare) PCRM a acumulat o experienţă mare de pregătire şi desfăşurare a alegerilor. Şi această campanie electorală a fost pregătită la nivel înalt.

Să ne amintim: pe 1 mai, la miting a avut loc lansarea oficială a platformei electorale a PCRM.

Pe 6 mai, Comitetul Executiv a determinat formele şi metodele de dezbatere a platformei în partid şi în societate.

Au fost indicate 43 etape de dezbateri, organizate 5 mese rotunde.

Pe 31 mai, Plenara CC a examinat sarcinile de pregătire pentru alegerile parlamentare. Plenara a votat pentru stafful republican, au fost create staffuri raionale, determinate criteriile de desemnare a candidaţilor în deputaţi. A început dezbaterea platformei în toate organizaţiile primare. Au avut loc mai mult de 1200 de adunări de partid în toate comitetele raionale de partid. La aceste adunări au luat cuvîntul mai mult de 8 mii de oameni, au parvenit mai mult de 2700 de propuneri şi observaţii.

Pe 1 octombrie, Plenara CC a confirmat Programul electoral al PCRM în varianta finală, precum şi lista candidaţilor PCRM.

Remarc: şi Programul, şi lista candidaţilor au fost votate unanim la Plenara CC.

A fost creat grupul reprezentanţilor noştri pentru participarea în dezbateri la televiziuni şi radiouri. Grupul central al candidaţilor a cutreierat ţara în lung şi-n lat. Grupurile mobile, agitatorii şi propagandiştii, grupul komsomoliştilor care lucrau în Internet, sistemul de numărare paralelă a voturilor — aceasta nu este lista completă a acţiunilor întreprinse în campania electorală. Practic, tot partidul, toate structurile partinice au fost implicate în diferite activităţi. Şi au activat, în mare parte, onorabil. Şedinţele staffului CC aveau loc în mod regulat. La aceste şedinţe se discutau problemele şi greutăţile apărute, se luau decizii operative.

Pe parcursul campaniei electorale, candidaţii în deputaţi de la PCRM au participat la 7.500 de întîlniri cu alegătorii. În municipiul Chişinău la întreprinderi şi în diverse instituţii au avut loc 1310 întîlniri.

Capitolul III. Despre tacticile aplicate de partide

Pe parcursul întregii campanii electorale, guvernarea în cel mai cinic mod a încălcat orice norme democratice, regulile scrise şi nescrise ale luptei politice. Ei nu aveau nici un fel de bariere — nici legale, nici financiare, nici morale.

Comisia Electorală Centrală a devenit un instrument docil, care îndeplinea toate capriciile puterii.

În pofida unui număr impunător de observatori, experţi, misiuni internaţionale de monitorizare, de ambasadori europeni, în Molodva a avut loc un caz fără precedent. CEC a refuzat să execute decizia definitivă a Curţii de Apel cu privire la excluderea din buletinele de vot a partidului-clonă. Doar în acest mod de la partidul nostru au fost furate 5% de voturi.

O altă minciună şi falsificare este registrul electronic al alegătorilor. CEC nu a luat nici un fel de măsuri atunci cînd acesta, cică, “s-a stricat”. Acest program a costat bugetul de stat 30 de milioane de lei. Sistemul “s-a stricat” chiar de dimineaţă. Aceasta s-a făcut intenţionat pentru a falsifica scrutinul prin multipla votare.

Registrul electronic al alegătorilor a fost creat tocmai pentru a evita votarea multiplă. Pentru aceasta guvernarea rapid a modificat Codul Electoral, a permis votarea în baza buletinului expirat, a permis votarea fără viza de reşedinţă, iar studenţilor le-a fost permis să voteze la locul şederii. Este un precedent serios care pune sub semnul întrebării baza liberei exercitări a voinţei poporului în ţara noastră. În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că în ajunul scrutinului a fost interzisă votarea în baza paşaportului sovietic. Astfel, guvernarea a lipsit de dreptul constituţional la vot zeci de mii de cetăţeni.

Sistemul de falsificări construit din timp de guvernanţi a culminat cu decizia Curţii Constituţionale, care a ignorat toate încălcările, protestele noastre şi a recunoscut rezultatele alegerilor. Nu avem dreptul să uităm aceasta. Aceasta trebuie să fie pedepsit. Aceste încălcări nu au doar caracter administrativ, dar şi penal. Noi şi în continuare vom insista pe demiterea întregii componenţe a Comisiei Electorale Centrale şi vom cere ca Iurie Ciocan să fie atras la răspundere penală.

Capitolul IV. Concluzii şi lecţii

Partidul a desfăşurat alegerile organizat şi cu demnitate. Am rămas sinceri faţă de sine înşişi, faţă de alegători. Nu am minţit oamenii, nu i-am şantajat. Nu am promis lucruri nerealizabile. Anume aceasta îi caracterizează pe comuniştii din Moldova: echitatea, moralitatea şi sinceritatea.

Amintiţi-vă, în afară de noi, alţi concurenţi practic nu vorbeau despre Moldova, despre problemele cetăţenilor. Nu propuneau soluţii pentru rezolvarea problemelor care au apărut ca rezultat al guvernării de cinci ani ai Coaliţiei corupte şi neprofesioniste.

Cu toate acestea, nu am reuşit să atingem scopul propus, să cîştigăm majoritatea în noul Parlament. PCRM a acumulat doar 17,5% sau 279.3466 de voturi comparativ cu 677 de mii la alegerile din 28 noiembrie 2010. Electoratul de stînga a fost puternic divizat din cauza apariţiei unor proiecte politice care au indus în eroare şi au dezbinat şi mai mult societatea.

Rezultatele alegerilor au fost influenţate şi de tehnologizarea excesivă a campaniei electorale. Au fost utilizate cele mai moderne tehnologii de influenţare a subconştientului uman. Un rol deosebit în manipularea societăţii l-au jucat televiziunile. Societatea a fost radicalizată, speriată. Alegătorii au fost împărţiţi conform vectorului de dezvoltare externă a ţării şi nu pe criterii ce ţin de dezvoltarea Moldovei în calitate de stat independent. Şi această dezbinare a fost parte din planul electoral al partidelor de la guvernare.

PCRM a pus în frunte ideea interesului naţional şi nu interesul de grup sau conjuncturist. Armonia interetnică nu înseamnă alegerea dintre Rusia şi Uniunea Europeană. Dimpotrivă, polarizarea vectorului extern va complica şi mai mult relaţiile interetnice, va dezvolta ura, xenofobia, şovinismul şi naţionalismul. Iar partidul nostru s-a pronunţat întotdeauna împotriva unei astfel de dezbinări.

În condiţiile unei situaţii tensionate în regiune, în condiţiile unei societăţi dezbinate, Partidul Comuniştilor şi după alegeri rămîne singura forţă de consolidare fără de care Moldova nu are şanse pe viitor.

Unele concluzii preliminare:

Vladimir Iliici Lenin spunea că “nu este atît de periculoasă înfrîngerea, cît recunoaşterea înfrîngerii”. Şi aici trebuie să fim sinceri şi autocritici. Puţin probabil să reuşim la această plenară să depistăm toate lacunele şi greşelile comise în cadrul campaniei electorale. Vă propun să subliniem împreună cauzele evidente ale unui rezultat slab:

 1. Acţiunile de trădare politică au subminat poziţiile PCRM. Timp de 5 ani mai mulţi membri de partid ne-au trădat din diverse motive. Unii nu au rezistat în opoziţie, alţii au fost cumpăraţi. Au fost şi cei care au început să facă intrigi şi cei care au obţinut sponsori din exterior.

  PCRM a devenit obiect de represiuni politice din partea regimului de la guvernare: au fost tentative de a ne interzice simbolurile şi chiar partidul, în toate se simţea o presiune constantă, comuniştii erau şantajaţi, concediaţi de la locul lor de muncă. Alianţa de la guvernare urmărea un singur scop: să distrugă PCRM. Astfel, ei loveau petrmanent în noi timp de cinci ani. Loviturile erau aplicate atît din interiorul ţării, cît şi din exterior. Cu toate acestea, noi am reuşit să rezistăm, deşi am pierdut o jumătate din electoratul nostru tradiţional.

 2. Structurile guvernamentale au făcut totul pentru a-i speria, a-i persecuta pe potenţialii sponsori ai partidului nostru.

 3. Guvernarea, în mod abuziv, a închis televiziunea NIT — singurul canal al opoziţiei. Partidul a fost exclus din spaţiul mediatic. Toată mass-media controlată de putere a lucrat şi înainte de alegeri, şi în campania electorală împotriva Partidului Comuniştilor. Televiziunile din Rusia au primit indicaţia să colaboreze doar cu Partidul Socialiştilor.

 4. S-a modificat componenţa calitativă a populaţiei. Din 600 de mii de pensionari, mulţi s-au bucurat în anii 90, adică 25 de ani în urmă, de distrugerea URSS. În acelaşi timp, tineretul, născut după anul 1990, este educat în mare parte pe simboluri române. Ei nu se sperie de ideea “unirii”, ei se închină în special Occidentului.

 5. Trebuie să recunoaştem că asupra alegerilor din Moldova a influenţat conflictul dintre Rusia şi UE în Ucraina. Partidele puterii menţineau în societate un grad înalt de tensiune prin ameninţări permanente cu declanşarea unui “scenariu ucrainean”. Ei speriau cu războiul chiar şi după alegeri, menţinînd tensiunea în societate.

  Astfel, dacă caracterizăm adînc şi multilateral, fără o politizare excesivă, alegerile parlamenatre din 30 noiembrie, concluzia este evidentă: a avut loc un referendum de alegere a vectorului extern de dezvoltare a Moldovei. Unde cheamă socialiştii, care au ieşit pe neaştepatte pe locul 1? În Uniunea Vamală. Unde cheamă liberal-democraţii care au ocupat locul 2 în scrutin? În Uniunea Europeană.

 6. În finalul analizei, voi aduce un indicator intern, de partid, care arată eficienţa activităţii comitetelor raionale: analizînd raportul votanţilor pentru PCRM faţă de numărul membrilor PCRM, se deschide următorul tablou: pe ţară la un comunist revin 12,8 alegători care au votat pentru partidul nostru. Cele mai bune rezultate au obţinut comitetele raionale din Leova — 20,6, Anenii Noi — 19,9, Criuleni — 18,9, Teleneşti — 18,8. Cel mai mic rezultat a fost înregistrat în comitetele raionale care au un număr mare de membri de partid: în Floreşti — 5,5, în Briceni — 8,1, în Bălţi — 8,5. Bineînţeles, o asemena analiză nu poate fi exactă, fiind discutabilă, dar fiţi de acord — comunişti sînt mulţi, iar rezultate nu sînt. Tovarăşi prim-secretari, analizaţi la plenarele CR cauzele acestui fenomen.

Capitolul V. Sarcinile PCRM

În pofida rezultatelor mici înregistrate la aceste alegeri, PCRM în continuare este obligat să-şi concentreze atenţia la soluţionarea problemelor sociale, economice, de drept, la păstrarea neutralităţii şi reintegrarea ţării. Urmează să elaborăm o strategie şi o tactică pentru continuarea luptei politice.

Trebuie să ne îndreptăm eforturile pentru continuarea luptei politice, păstrarea structurilor de partid, consolidarea partidului, pregătirea alegerilor locale.

Partidul nostru în continuare este singura barieră în calea lichidării statalităţii moldoveneşti. Astăzi nu avem nici un drept să renunţăm la misiunea noastră istorică de ocrotire şi dezvoltare a statalităţii noastre. În scurt timp, vom pregăti planul de pregătire pentru alegerile locale.

Riscul de a pierde statalitatea este astăzi actual ca niciodată. În Moldova sînt multe partide, organizaţii obşteşti şi mişcări social-politice pentru care integrarea europeană reprezintă nimic mai mult decît unirea cu România. Ei chiar au început numărătoarea inversă de la anul 2018 cînd şi trebuie să se realizeze unirea. Partidul Comuniştilor va continua să lupte cu aceste tendinţe distrugătoare care nu doar slăbesc statul nostru, dar dezbină şi mai mult societatea. În activitatea sa politică, PCRM trebuie să asigure, în baza standardelor europene, soluţionarea celor trei probleme de bază cu care se confruntă ţara noastră: reintegrarea ţării, modernizarea economică, dezvoltarea şi structurizarea instituţiilor politice şi de stat, adică edificarea unei Europe “la noi acasă”.

Cum să procedăm în perioada postelectorală? În situaţia creată, avem două posibile căi:

Opoziţie dură, ca şi în ultimii cinci ani,

Sau participarea, în anumite condiţii conceptuale, în structurile puterii.

Dacă ne vom opri la participarea în structurile puterii, această participare trebuie să fie bazată pe soluţionarea problemelor reale şi nu pe împărţirea funcţiilor.

În calitate de condiţii conceptuale, trebuie considerate principiile şi punctele expuse în Platforma electorală a PCRM:

 1. Întărirea suveranităţii, inclusiv procesul permanent de întărire a măsurilor de consolidare a încrederii în relaţiile cu Transnistria în scopul reintegrării ţării.
 2. Întărirea şi dezvoltarea principiului constituţional de neutralitate, elaborarea şi adoptarea legii cu privire la statutul de neutralitate al Republicii Moldova.
 3. Restabilirea de facto a statutului limbii ruse, modificarea Codului Educaţiei.
 4. Combaterea reală a corupţiei.
 5. Desfăşurarea unui referendum cu privire la orientarea externă a Moldovei, pornind de la faptul că referendumul constituie un mandat suplimentar al puterii, capabil să soluţioneze problema dezbinării sociale.
 6. Restabilirea democraţiei, a statului de drept, respecatrea libertăţilor şi a drepturilor, în primul rînd, a drepturilor minorităţilor naţionale.

Cel mai important:

PCRM este obligată să facă totul pentru a apăra independenţa ţării noastre şi a fortifica suveranitatea. De noi, de comunişti depinde viitorul Moldovei,

Sau ţara se scufundă definitiv în prăpastia fărădelegii, a corupţiei şi a mizeriei, sau comuniştii vor contribui la restabilirea democraţiei, a supremaţiei legii şi bunăstării cetăţenilor. PCRM întotdeauna a fost partidul stataliştilor, şi astăzi, dacă va fi nevoie, noi sîntem obligaţi să apelăm la experienţa noastră bogată, la energia noastră întru binele Patriei, întru asigurarea unui viitor Moldovei!

Declaraţia Plenarei Comitetului Central al PCRM cu privire la preluarea controlului asupra postului public de televiziune “Moldova 1” de către opoziţie

Pe 12 decembrie, la Comrat a avut loc un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de la crearea UTA Gagauz Yeri. Cu regret, postul public de televiziune “Moldova 1” a ignorat în totalitate evenimentul. Nu este pentru prima dată cînd postul public de televiziune, întreţinut de toţi cetăţenii Republicii Moldova, îşi bate joc de aceşti cetăţeni. “Moldova 1” ignorează, în mod intenţionat, evenimentele ce ţin de promovarea valorilor societăţii multinaţionale a ţării noastre. Postul public de televiziune, în ultimii ani, s-a evidenţiat prin promovarea urii interetnice şi prin dezbinarea societăţii pe criterii etnice şi lingvistice.

Politica editorială a acestui radiodifuzor se bazează exclusiv pe unionism. În această politică se încadrează perfect falsurile istorice de genul filmului documentar “Golghota Basarabiei” şi marşurile unioniştilor. Dar niciodată nu este timp de antenă pentru minorităţile naţionale, pentru evenimentele de consolidare a societăţii multietnice moldoveneşti.

Administraţia televiziunii publice, pe banii contribuabililor din Republica Moldova, promovează ideile revanşarde ale unei elite frustrate din România. Aceasta demonstrează o atitudine denigratoare la adresa majorităţii cetăţenilor noştri, o politică editorială îndreptată împotriva ţării noastre. O politică aservită guvernării liberale.

Toate aceste fapte încă o dată demonstrează: controlul asupra audiovizualul autohton în general şi a postului public de televiziune în particular, pentru a fi salvate de degradare, trebuie transmis opoziţiei.

Plenara CC al PCRM insistă asupra ideii preluării controlului asupra spaţiului audiovizual de către opoziţie. Doar astfel poate fi restabilită echidistanţa, pluralismul şi libertatea de opinie în acest domeniu. Un domeniu foarte important pentru promovarea valorilor democratice în societatea moldovenească.

Sursa: comunist.md

Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — William H. Moser Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — Ulrike Knotz