Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiune de cenzură asupra activităţii Guvernului

|versiune pentru tipar||
PCRM / 22 octombrie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Andrian Candu
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului, în legătură cu existenţa suspiciunilor de corupţie a Prim-ministrului, domnul Valeriu Streleţ.

Motivarea

Constituţia Republicii Moldova statuează că Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. În acest sens, Guvernul reprezintă asigurarea realizării liniilor politice interne şi externe ale ţării, încorporate în programul de guvernare acceptat de Parlament, ceea ce înseamnă iniţierea de proiecte legislative, adoptarea de hotărâri pentru aplicarea acestora, vegherea ca toate autorităţile administraţiei publice să acţioneze cu operativitate şi profesionalism în respectarea Constituţiei şi a legii. În pofida celor enunţate activitatea Executivului şi a conducătorului acestuia sunt orientate în sfera ilegalităţii.

În fapt, la data de 15 octombrie 2015 Parlamentul Republicii Moldova a ridicat imunitatea parlamentară deputatului Filat Vladimir, membru al fracţiunii PLDM. De la această dată Prim-ministrul, Valeriu Streleţ, care în virtutea funcţiei deţinute are obligaţiunea constituţională de a conduce Guvernul şi a coordona activitatea membrilor acestuia, s-a detaşat de la aceste imperative şi s-a transformat în apărătorul acestei persoane, neglijînd totalmente atribuţiile guvernamentale şi statale. Prim-ministrul este exponentul unei din puterile supreme în stat, care în activitatea trebuie să ţină cont de faptul că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate prin lege.

Totodată, la data 23 septembrie 2015 domnului Valeriu Streleţ prin demers i-a fost solicitat să iniţieze, în mod urgent, procedura de demitere a directorului Centrului Naţional Anticorupţie, prin înaintarea propunerii Şefului Statului. Însă acesta a refuzat să dea curs solicitării, motivîndu-şi inacţiunea prin lipsa de competenţă legală. Şi o cu totul altă abordare a avut-o în cazul cînd interesele personale au dictat-o, solicitînd domnului Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova demiterea directorului CNA. Astfel, faptele domnului Streleţ pot fi calificate drept abuz de putere.

Mai mult, prin acţiunile Prim-ministrului, Guvernul Republicii Moldova se poziţionează în fruntea unor scandaluri de corupţie. În primul rînd este vorba de implicarea domnului Streleţ în facilitarea activităţii unor agenţi economici, precum “Caravita” SRL şi “Bioprotect” SRL. Aceste companii au afiliere directă (de exemplu, în calitate de fondator) cu persoana de demnitate publică precitată. Prin aceste companii, în opinia mai multor experţi, au fost spălaţi sume enorme de bani, care au fost sustraşi din “Banca de Economii” SA. Astfel, Prim-ministrul este implicat în scheme criminale şi coruptibile, care prejudiciază bugetul şi averea statului, sărăcesc poporul şi constituie o ameninţare directă în adresa cetăţenilor Republicii Moldova.

Evenimentele petrecute în ultimul timp (actele de corupţie şi alte acte conexe corupţiei) denotă în mod evident că în privinţa domnului Streleţ există suspiciuni de corupţie.

În aceste circumstanţe, Prim-ministrul, domnul Valeriu Streleţ, şi, respectiv, întreg Guvernul au pierdut dreptul de a realiza politica internă şi externă ale statului şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice. În aceste condiţii Guvernul Republicii Moldova urmează a fi demis prin exprimarea votului de neîncredere de către Parlament.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii acordate Guvernului la investitură.

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Alocuţiunea Fracţiunii PCRM la demiterea Guvernului Streleţ