Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Sesizare din partea Fracţiunii parlamentare a PCRM către Judecătorii Curţii Constituţionale privind destituire pe dl Alexandru Tănase din funcţia de Preşedinte al CC

|versiune pentru tipar||
PCRM / 6 octombrie 2016
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Către: Dl Victor Popa
Judecător al Curţii Constituţionale
Dl Aurel Băieşu
Judecător al Curţii Constituţionale
Dl Igor Dolea
Judecător al Curţii Constituţionale
Dl Tudor Panţâru
Judecător al Curţii Constituţionale
Dl Veaceslav Zaporojan
Judecător al Curţii Constituţionale
str. A. Lăpuşneanu, 28, mun. Chişinău, Republica Moldova

De la Fracţiunea Parlamentară a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova
str. N.Iorga, 11, mun. Chişinău, Republica Moldova

Sesizare

Pe perioada mandatului de Preşedinte al Curţii Constituţionale dl Alexandru Tănase a permis să facă declaraţii publice incompatibile cu prevederile Codului jurisdicţiei constituţionale.

Una din ultimele declaraţii făcute de dl A. Tănase a fost pe data de 09 septembrie 2016, în timpul ceremoniei oficiale organizate de Parlamentul Republicii Moldova, dedicată celei de-a 25-a aniversare de Independenţa a Republicii Moldova. În discursul său dl A. Tănase a declarat următoarele: “Vorbind de partidele noastre politice, Republica Moldova este victima acestui sistem electoral pe parcursul ultimelor doua decenii. Acest sistem a generat partide cu sultani politici în frunte, fără democraţie internă. Partidele politice sînt elementele esenţiale ale sistemului politic. Dacă ele nu funcţionează — nimic nu funcţionează. Dacă ele nu furnizează democraţie — nici în societate nu va fi democraţie. Dacă ele nu furnizează proiecte de dezvoltare — nici în politicile practice nu vor fi proiecte de dezvoltare. Clientelismul — asta a fost elementul care a determinat crearea acestui sistem. Mare mi-a fost mirarea ca acum un an de zile sa discut cu unul din experţii care în nouăzeci si trei au asistat liderşipul moldovenesc de la acea vreme în crearea acestui sistem electoral. Au fost atenţionaţi cu toţi ca este un sistem total nepotrivit pentru ţara noastră. Au fost atenţionaţi toţi asupra efectelor adverse ale acestui sistem si în final avem ceia ce avem. În final avem un parlamentarism slab. Fără partide politice nu putem discuta despre parlamentarism. De asta eu cred că ar fi foarte util să analizăm experienţa acelor state, putem face recurs la experienţa statelor baltice care sînt ca şi dimensiune, ca şi cu natură similare cu Republica Moldova. Să acceptăm sisteme politice unde cetăţeanul prin votul său poate influenţa nu doar culoarea parlamentului, dar şi culoarea listelor electorale, culoarea sau componenţa nominală a forului legislativ. Numai in felul acesta vom reuşi să revenim la parlamentarism, doar în felul acesta vom reuşi să dăm o nouă dinamică acestei ţări. Şi aş vrea să închei acest mesaj sigur cu o felicitare tuturor şi cu un gînd, doar revenirea la claritatea morală şi revenirea la preluarea unor sisteme politice adecvate timpurilor şi provocărilor în care trăim, ne va permite nouă, ne va da o şansă să discutăm despre viitorul acestui stat”.

Declaraţiile făcute de A. Tănase au fost promovate pe mai multe portaluri de ştiri.

Aceste declaraţii contravin art. 1; art. 8; art. 12 alin.(1); art.13 alin.(1); art. 17 al Legii cu privire la Curtea Constituţională, art. 8 alin.(1) al Codului jurisdicţiei constituţionale, potrivit cărora:

Articolul 1 al Legii cu privire la Curtea Constituţională
Curtea Constituţională — autoritate de jurisdicţie constituţională

(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova.

(2) Curtea Constituţională este independentă şi se supune numai Constituţiei.

(3) Curtea Constituţională:

 1. garantează supremaţia Constituţiei;
 2. asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească;
 3. garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.
Articolul 8 al Legii cu privire la Curtea Constituţională
Atribuţiile Preşedintelui Curţii Constituţionale

(1) Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii:

 1. convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia;
 2. coordonează activitatea Curţii Constituţionale şi repartizează cauzele spre soluţionare;
 3. reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice din ţară şi străinătate;
 4. constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului, prevăzute în prezenta lege, şi sesizează autoritatea publică ce l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant;
 5. exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii Constituţionale, angajează şi eliberează din funcţie lucrătorii Secretariatului, în condiţiile acordului de muncă;
 6. depune spre aprobare la Curtea Constituţională regulamentul Secretariatului Curţii, organigrama, statul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lîngă Curtea Constituţională, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului;
 7. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale, de alte acte legislative.

(2) Preşedintele Curţii Constituţionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în limita bugetului aprobat.

(3) Preşedintele Curţii Constituţionale emite ordine şi dispoziţii.

Articolul 12 al Legii cu privire la Curtea Constituţională
Jurămîntul

(1) La intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul Curţii Constituţionale depune în faţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Superior al Magistratului următorul jurămînt:

“Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr orînduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai Constituţiei”.
Articolul 13 al Legii cu privire la Curtea Constituţională
Independenţa

(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sînt independenţi în exercitarea mandatului şi se supun numai Constituţiei.

Articolul 17 al Legii cu privire la Curtea Constituţională
Obligaţii

Judecătorul Curţii Constituţionale este obligat:

 1. să-şi îndeplinească atribuţiile cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei;
 2. să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;
 3. la adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ;
 4. să comunice Preşedintelui Curţii Constituţionale activitatea incompatibilă cu atribuţiile pe care le exercită;
 5. să nu permită folosirea funcţiei sale în scop de propagandă de orice fel;
 6. să se abţină de la orice acţiune contrară statutului de judecător;
 7. să depună, în condiţiile legii, declaraţie de avere şi interese personale.
Articolul 8 Codului jurisdicţiei constituţionale
Independenţa

(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sînt independenţi şi în exerciţiul mandatului se supun numai Constituţiei.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 8, 38–40 din Codul jurisdicţiei constituţionale; art. 1; art. 8; art. 12 alin.(1); art.13 alin.(1); art. 17 al Legii cu privire la Curtea Constituţională,

Solicităm

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţie a Comitetului Central al PCRM în legătură cu punerea de către Guvern a miliardului furat pe umerii populaţiei Cronologia activităţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în perioada dintre Congresul VII şi Congresul VIII