Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Adresarea Partidului Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar||
PDM / 21 octombrie 2009
Partidul Democrat din Moldova

Deja de mai multe luni ţara noastră, cetăţenii şi clasa politică parcurg o perioadă tensionată, caracterizată de escaladarea rivalităţilor politice, de neîncrederea generală în ziua de mâine, pe fundalul unui posibil nou scrutin electoral. Astăzi iarăşi suntem în pragul alegerilor — ale preşedintelui ţării. Alegerea şefului statului de către Parlament, o procedură de rutină, riscă să provoace escaladarea crizei politice din Moldova, ceea ce, în consecinţă, poate duce din nou la alegeri parlamentare anticipate. Un asemenea scrutin ar avea nu numai rezultate greu de prognozat, dar şi consecinţe dramatice pentru ţară şi pentru cetăţeni.

Partidul Democrat din Moldova se adresează celor, de deciziile cărora, în mare parte, depind stabilitatea, liniştea, pacea şi bunăstarea Moldovei — conducătorilor PCRM, fracţiunii parlamentare a celui mai puternic partid de opoziţie, alegătorilor şi susţinătorilor acestei formaţiuni politice.

Ne exprimăm poziţia sinceră şi fermă, că trebuie oprite atacurile şi acuzările reciproce, comentariile denigratoare făcute în public de către o parte sau alta. Ura poate naşte doar ură şi nimic mai mult, ea doar paralizează minţile şi consumă energia necesară pentru a munci spre binele ţării, acesta fiind adevăratul scop pentru care alegătorii şi-au investit încrederea în noi toţi. Trebuie să fie abandonate discuţiile sterile despre care partid din Republica Moldova este cu adevărat de stânga — PDM sau PCRM, precum şi încercările de a ghici cine are viitor şi cine este condamnat trecutului. Cetăţenii au alte aşteaptări decât o asemenea confruntare artificială. Cetăţenii au nevoie să fie soluţionate problemele lor cotidiene. Întreaga societate moldovenească este în aşteptarea soluţionării unui şir întreg de probleme arzătoare, care astăzi necesită abordări comune.

Partidul Democrat consideră că premisă pentru lansarea dialogului, pentru găsirea compromisului şi adoptarea unor decizii acceptate de toate părţile, este îngrijorarea comună privind păstrarea statutului politic, a caracterului social al statului moldovenesc şi continuarea cursului de reintegrare teritorială a Moldovei. PDM a declarat acum mai bine de o lună că este disponibil să înceapă consultările în cadrul unui dialog pentru a identifica modalităţile de realizare a acestor sarcini. Astăzi încă o dată confirmăm cu toată responsabilitatea dorinţa şi deschiderea noastră pentru a discuta propunerile PCRM, pentru a identifica mecanismele optimale de implementare a deciziilor luate de comun acord.

Pentru Partidul Democrat caracterul social al statului moldovenesc reprezintă principala condiţie a stabilităţii, principala premisă pentru o dezvoltare normală, este fundamentul bunăstării cetăţenilor ţării noastre. Greşesc cei care consideră şi chiar declară că PDM nu este în stare să-şi apere principiile şi valorile în cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană. Păstrarea drepturilor şi facilităţilor sociale ale cetăţenilor Republicii Moldova a fost una din principalele condiţii ale aderării Partidului Democrat la AIE. Perioada de timp de nici două luni este prea mică pentru a face declaraţii pripite, care insinuează limitarea drepturilor sociale ale cetăţenilor. Asemenea măsuri sunt inadmisibile şi nici nu se discută. Noi suntem la etapa finală de elaborare a unui program de măsuri anticriză, scopul căruia urmăreşte nu reducerea drepturilor sociale ale cetăţenilor, ci atenuarea efectelor recesiunii economice mondiale din contul îmbunătăţirii practicilor de guvernare a statului. Criza va fi combătută nu pe seama cetăţenilor, ci pe calea perfecţionării metodelor de gestionare a afacerilor publice. În cadrul AIE anume Partidul Democrat este garantul acestui mod de abordare a problemei. Noi suntem un partid care promovează necesitatea dialogului şi compromisului rezonabil în politica moldovenească, dar, la subiectul caracterului social al statului, nu acceptăm niciun compromis.

La fel de fermă este poziţia noastră în tot ce ţine de statalitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. În repetate rânduri Partidul Democrat a adus la cunoştinţa societăţii atitudinea sa faţă de problema neutralităţii şi participării ţării la blocurile politico-militare, viziunea sa asupra reglementării conflictului transnistrean. Astăzi reconfirmăm poziţia noastră la toate aceste subiecte: fortificarea neutralităţii, consolidarea garanţiilor internaţionale ale acestui statut reprezintă una dintre sarcinile prioritare ale politicii noastre externe. De asemenea, noi suntem pe poziţia, că actualul statut de neutralitate al ţării, neaderarea principială la oricare bloc militar contribuie la continuarea identificării modalităţilor de soluţionare paşnică a problemei transnistrene. Considerăm necesar să menţionăm, că în reglementarea definitivă a acestui conflict rolul Federaţiei Ruse este foarte important.

Partidul Democrat pledează pentru consolidarea statalităţii Republicii Moldova. Noi suntem convinşi, că integrarea în structurile europene, modernizarea efectivă a ţării este posibilă numai în condiţiile păsrtrării independenţei şi suveranităţii. Orice altă cale ar genera doar eşecuri ale procesului de modernizare a Republicii Moldova.

Partidul Democrat consideră, că vectorul de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană nu este în discordanţă cu parteneriatul în cadrul CSI. Partidul Democrat va depune eforturile necesare pentru continuarea prezenţei noastre active în CSI, pentru impulsionarea dezvoltării aceste organizaţii regionale de importanţă economică pentru Moldova.

Revenind la problematica internă, trebuie să recunoaştem existenţa necesităţii perfecţionării activităţii legislativului ţării, în care PCRM, reprezentat de cea mai numeroasă fracţiune, îi revine un rol important. Partidul Democrat este deschis pentru discuţii şi propuneri la acest capitol.

Problemele sunt numeroase, iar soluţionarea lor solicită eforturi comune şi timp. Dar nu suntem în drept să amânăm identificarea soluţiilor necesare. Situaţia de instabilitate permanentă provoacă deja îngrijorarea şi partenerilor noştri externi — Rusia, SUA, Uniunea Europeană se pronunţă pentru depăşirea urgentă şi durabilă a crizei politice, fapt ce va permite demararea imediată a procesului de redresare a situaţiei socio-economice în ţară.

Noi suntem convinşi, că toate aceste sarcini pot fi realizate cu succes în cazul prezenţei voinţei politice. Dar, cu regret, multiplele noastre propuneri şi apeluri de a lansa dialogul în scopul identificării garanţiilor şi soluţiilor reciproc acceptabile pentru depăşirea situaţiei de criză economică şi politică rămân până în prezent fără un răspuns din partea PCRM.

Un nou tur de alegeri parlamentare anticipate în ţară vor genera haos şi acutizare a situaţiei economice, vor aprofunda criza politică şi dezbinarea societăţii, vor afecta prezenţa şi imaginea Republicii Moldova pe arena internaţională. Dar, în primul rând — vor amâna soluţionarea problemelor existente, unele dintre acestea devenind cronice şi iremediabile. Partidul Democrat consideră inadmisibil un asemenea viitor. Dacă şi există inevitabilul, acesta ţine nu de alegeri anticipate, dar de dialog şi cooperare spre binele cetăţenilor, spre binele ţării.

Sursa: www.pdm.md

Dumitru Diacov: “Marian Lupu va fi preşedinte al Republicii Moldova” Discursul de prezentare a candidatului la postul de Preşedinte al Republicii Moldova