Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Declaraţia PMU privind intenţiile Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică de a majora tariful la gaze naturale

|versiune pentru tipar||
PMUEM / 20 ianuarie 2011
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” îşi exprimă profunda îngrijorare şi indignare în legătură cu intenţiile ANRE de a majora tariful la gaze naturale, confirmate de către directorul acesteia, domnul Victor Parlicov.

Este de menţionat, că în urma depunerii de către partid la 10 septembrie 2010 a cererii de chemare în judecată privind anularea hotărîrilor ANRE nr.363 din 14.01.2010 şi nr.376 din 14.05.2010 de stabilire a noilor tarife la gaze, Curtea de Apel Chişinău a emis, în ziua de 13 septembrie 2010, Încheierea prin care a interzis ANRE de a efectua orice majorare a tarifului la gazele naturale şi a obligat S.A. “Moldovagaz” de a utiliza, în cadrul întocmirii facturilor pentru consumul de gaze naturale, tarifele în vigoare pînă la data de 14 ianuarie 2010.

La 4 noiembrie 2010 Curtea de Apel Chişinău examinînd demerse înaintate de ANRE şi S.A. “Moldovagaz” a anulat Încheierea nominalizată. În aceste condiţii, Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”, a atacat prin recurs, la Curtea Supremă de Justiţie, anularea măsurilor de asigurare. În acelaşi timp, potrivit prevederilor art.181 alin.(3) din CPC al RM, recursul depus împotriva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii suspendă executarea încheierii.

Astfel, aplicînd prevederile legislaţiei în vigoare, la momentul de faţă Încheierea Curţii de Apel din 13 septembrie 2010, prin care a fost interzis ANRE de a efectua orice majorare a tarifului la gazele naturale, iar S.A. “Moldovagaz” a fost obligată să utilizeze, în cadrul întocmirii facturilor pentru consumul de gaze naturale, tarifele în vigoare pînă la data de 14 ianuarie 2010, rămîne în vigoare şi urmează a fi aplicată în mod obligatoriu.

Necătînd la aceasta, atît ANRE, cît şi S.A. “Moldovagaz” au declarat public că nu vor executa Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010, iar S.A. “Moldovagaz” şi subdiviziunile sale, pînă în prezent continuă să întocmească facturile în baza tarifelor contestate.

În această ordine de idei, Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” confirmă intenţiile sale de a continua promovarea şi protejarea intereselor tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, iar în cazul în care ANRE şi S.A. “Moldovagaz” vor ignora şi refuza executarea actelor judecătoreşti, ne vom adresa la Procuratura Generală, pentru ca aceasta să verifice legalitatea şi motivele reale a acţiunilor întreprinse de aceste două instituţii.

Sursa: www.moldovaunita.md

Partidul Moldova Unită condamnă adresarea preşedintelui interimar Mihai Ghimpu către secretarul general al NATO Declaraţia PMU cu privire la neexecutarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010 de către ANRE şi S.A. “Moldovagaz”