Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Declaraţia PMU cu privire la neexecutarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010 de către ANRE şi S.A. “Moldovagaz”

|versiune pentru tipar||
PMUEM / 4 februarie 2011
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” este indignat de faptul că ANRE şi S.A. “Moldovagaz” pînă în prezent refuză executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010 prin care a fost interzis ANRE de a efectua orice majorare a tarifului la gazele naturale, iar S.A. “Moldovagaz” a fost obligată să utilizeze, în cadrul întocmirii facturilor pentru consumul de gaze naturale, tarifele în vigoare pînă la data de 14 ianuarie 2010.

Cu atît mai mult, în ziua de 26 ianuarie 2011 ANRE a adoptat hotărîrea nr.402, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18–21 din 28 ianuarie 2011, prin care a majorat, în mediu cu 13%, tariful la gaze naturale.

Referinţa ANRE şi S.A. “Moldovagaz” că încheierea din 13 septembrie nu poate fi aplicată din motiv ca ea este deja anulată, nu are nici un suport juridic, din motiv că recursul depus de partid asupra încheierii de anulare suspendă executarea acesteia, în rezultatul cărui fapt încheierea din 13 septembrie rămîne în vigoare şi urmează a fi aplicată în mod obligatoriu.

Astfel, factorii de decizii din cadrul ANRE şi S.A. “Moldovagaz”, prin neexecutarea actelor judecătoreşti, încalcă intenţionat şi flagrant nu doar legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, ci şi actele judecătoreşti, care la fel au forţă juridică şi sunt obligatorii pentru toţi subiecţii a raporturilor sociale.

În aceste condiţii, imediat după intrare în vigoare a hotărîrii nr.402 din 26 ianuarie 2011, Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” a depus o cerere prealabilă, prin care a solicitat anularea acestei hotărîri, în caz contrar ne vom adresa instanţelor de judecată.

În acelaşi timp, Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” sa adresat cu o solicitare către Prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Vladimir Filat, şi Preşedintele Parlamentului, domnul Marian Lupu, privind crearea unei comisii speciale, formate din reprezentanţii instituţiilor de stat şi societăţii civile, care va monitoriza şi verifica legalitatea, corectitudinea, temeiurile şi motivele reale ce au stat la baza majorării tarifelor la gazele naturale efectuate de ANRE la data de 14 mai 2010 şi 26 ianuarie 2011.

Totodată, partidul sa adresat şi către Procurorul General al Republicii Moldova, domnul Valeriu Zubco, cu solicitarea de a examina legalitatea acţiunile factorilor de decizie a ANRE şi S.A. “Moldovagaz” privind neexecutarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010.

Sursa: www.moldovaunita.md

Declaraţia PMU privind intenţiile Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică de a majora tariful la gaze naturale Vladimir Ţurcan: Actualii deputaţi nu pot găsi un compromis convenabil pentru întreaga societate