Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP: Actula guvernare sfidează principiile democratice şi blochează procesul de decentralizare a puterii de stat

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 15 octombrie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Extinderea şi dezvoltarea în continuare a autonomiei locale rămâne un element-cheie al transformărilor democratice din Republica Moldova, fiind în stare să creeze premize reale pentru impulsionarea dezvoltării economice, sociale şi politice a ţării. Reformarea acestui domeniu va transforma întregul sistem al relaţiilor cetăţeanului cu puterea şi va servi drept catalizator al schimbărilor democratice, în special in zonele rurale ale ţării. Nivelul de dezvoltare al autonomiei locale este unul din principalii indicatorii ai gradului de democratizare a sistemului politic, de apropiere de standardele europene.

Recent peste 100 de bravi primari din mai multe localităţi ale republicii au protestat paşnic la Chişinău în faţa Guvernului şi a Parlamentului, solicitând adoptarea Legii finanţelor publice locale. Adevăraţi aleşi ai poporului, aceşti cetăţeni responsabili ai Moldovei au sperat că noua Strategie naţională de descentralizare a puterii locale, adoptată anul trecut, le va oferi mai multă libertate, in special in domeniul financiar-bugetar.

Autorităţile locale se confruntă cu insuficienţă de resurse financiare pentru a-şi acoperi cheltuielile din cauza ca nu dispun de mecanisme eficiente pentru a colecta impozitele şi taxele locale. In lipsa independentei bugetar-financiare principiile de bază ale autonomiei locale se transforma in declaraţii sterile, vidate de sens si inaplicabile în practică. In lipsa mai multor pârghii financiare, organizaţionale şi funcţionale, se păstrează dependenţa totala a autorităţilor publice locale de structurile ierarhic superioare.

Pentru a obţine sprijin financiar din bugetul de stat sau granturi oferite de instituţiile internaţionale reprezentaţii autorităţilor locale de toate nivelurile sunt nevoiţi să deservească interesele înguste si deseori meschine ale grupărilor oligarhice de la guvernare. Din cauza gradului înalt de politizare a activităţii autoritarilor locale, in lipsa unui nivel minim necesar de democraţie, fracţiunile diferitor partide în consiliile locale decid aşa cum li se comandă de la centru si nu apăra interesele comunităţilor locale, ale cetăţenilor. Astfel au fost si mai continua sa fie ratate şansele de a obţine milioane de lei de investiţii locale si granturi nerambursabile numai din cauza apartenenţei politice a organelor de conducere a uneia sau alteia unităţi administrativ-teritoriale.

Blocarea de către PLDM si PD a autonomiei financiare locale este o manifestare concludenta a naturii antidemocratice si antipopulare a acestor partide din actuala majoritatea guvernanta. Grupările politico-oligarhice, care plenar controlează partidele parlamentare si le manipulează, se împotrivesc cu înverşunare intrării in vigoare a Legii finanţelor publice locale de la 1 ianuarie 2014, aşa cum era prevăzut iniţial. Oligarhii nu doresc nici in ruptul capului sa scape puterea din mâinile lor.

Anume din cauza intereselor egoiste, a calculelor electorale meschine, care nu au nimic in comun cu modernizarea statului in baza principiilor democratice si europene, aceşti indivizi corupţi fac tot ce le este in putere pentru a nu permite aplicarea in practica a legii care urmează să asigure primăriilor autonomia financiară. Refuzul deputaţilor de a pune in aplicare noul sistem de finanţe publice locale va conduce la stoparea procesului de descentralizare a puterii si consolidare a autonomiei locale, va afecta imaginea ţării în plan internaţional.

Partidul Forţa Poporului va lupta si in continuare pentru mai multă autonomie la nivel local, inclusiv cea financiara, in baza completării bugetelor respective din taxele si impozitele percepute la nivel local, precum si in rezultatul gestionarii independente a resurselor mai mult decât modeste de la bugetul de stat. Primarii trebuie sa se bucure de un grad sporit de autonomie in stabilirea priorităţilor si parametrilor fiscal-bugetari.

Noi consideram ca extinderea si dezvoltarea autonomiei locale va contribui in mod nemijlocit la depolitizarea autorităţilor locale, va oferi mai multa independenţă primarilor, ceea ce le va permite sa-si asume plenar responsabilitatea pentru treburile comunităţii, să fie adevăraţi gospodari la ei acasă, să contribuie la atragerea investiţiilor, la dezvoltarea antreprenorialului local si, respectiv, la sporirea veniturilor in bugetele locale.

Partidul Forţa Poporului sprijină acţiunile de protest ale primarilor şi consilierilor locali din Republica Moldova, îi încurajează si pe alţi aleşi ai poporului sa dea dovada de curaj civic si înţelepciune politica in lupta contra tendinţelor de uzurpare a puterii de grupările oligarhice si de subminare a autonomiei locale.

Sursa: www.noi.md

Declaraţia PFP: Parlamentul legalizează tranzacţiile ilicite ale grupărilor oligarhice — cazul BEM şi Aeroportul Chişinău Declaraţia PFP: Devalorizarea monedei naţionale are efecte devastatoare pentru cetăţenii ţării