Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţie cu privire la pericolul distrugerii fluviului Nistru şi a riscurilor unei catastrofe umanitare în Republica Moldova şi în regiune

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 30 noiembrie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Oameni de ştiinţă, experţi şi reprezentanţi ai societăţii civile trag un semnal de alarmă privind intenţia Guvernului de a semna cu Ucraina un Acordul de funcţionare a complexului hidroelectric Nistrean.

Conţinutul Acordului propus de ţara vecină implică o serie de riscuri grave pentru securitatea naţională a Republicii Moldova, printre care: pericolul degradării şi distrugerii ecosistemelor din cursul inferior al râului Nistru, ceea ce va genera costuri exorbitante pentru identificarea unor surse alternative de apă potabilă, dar şi pericolul real ca populaţia Republicii Moldova şi peste un milion de oameni din regiunea Odesa să rămână fără sursa principală de apă potabilă! Această cedare necondiţionată a Guvernului Republicii Moldova în faţa intereselor Ucrainei constituie o crimă de stat şi va determina sute de mii de oameni, în viitorul cel mai apropiat, să părăsească ţara.

De asemenea, darea în arendă Ucrainei a întregului mal al fluviului pe termen îndelungat, fără drept de acces, lipseşte ţara noastră de posibilitatea implicării în rezolvarea problemei accesului la apă în caz de secetă. Alte riscuri sunt asociate cu efectele ecologice negative, cum ar fi reducerea drastică a populaţiei de peşti şi păsări, creşterea gradului de poluare a apei, ca urmare a micşorării debitului şi revărsării în Nistru a substanţelor nocive provenite din activităţi agricole şi industriale.

Platforma DA consideră că guvernarea oligarhică, prin modul în care “negociază” acest Acord, trădează interesele naţionale ale ţării, inclusiv prin cedarea într-un mod cinic a controlului asupra malului râului Nistru în favoarea Ucrainei. De asemenea, considerăm că punerea în pericol a peste 3 milioane de oameni reprezintă o crimă împotriva propriului popor. Graba cu care Guvernul Republicii Moldova intenţionează să semneze acest Acord până la sfârşitul anului curent trezeşte suspiciuni cu privire la interesele ascunse ale cercurilor oligarhice din Moldova şi Ucraina. Mai ales, în condiţiile în care recent a întrat în vigoare Tratatul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Ucraina. Tratatul ar putea fi un instrument eficient pentru cooperare în bazinul Nistrului şi ar putea fi aplicat în cazul în care partea moldavă va nominaliza în componenţa Comisiei riverane specialişti profesionişti şi vor fi luate în considerare interesele tuturor utilizatorilor de apă, precum şi importanţa menţinerii ecosistemelor.

În baza celor expuse, Platforma Demnitate şi Adevăr susţine plenar apelul lansat de societatea civilă şi cere efectuarea neîntârziată de către o companie internaţională credibilă, sub egida instituţiilor comunitare de profil, a unor studii de impact asupra mediului, precum şi de impact social şi economic pe care l-ar avea infrastructura hidroelectrică existentă a Ucrainei pe Nistru, dar şi a celei planificate, constând în construirea a 6 hidrocentrale noi pentru următorii ani.

De asemenea, Platforma DA cere Guvernului Republicii Moldova, dar şi partenerilor de dezvoltare ai ţării noastre să întreprindă acţiuni hotărâte pentru a convinge partea ucraineană să renunţe la aceste proiecte, care pun în pericol securitatea naţională a Republicii Moldova.

Facem un apel către instituţiile statului, Parlament, Guvern, Preşedinţie, SIS, să intervină prompt în examinarea acestei chestiuni pentru a preveni includerea unor clauze ce ar periclita securitatea naţională a ţării noastre.

Ne adresăm către toate partidele din Republica Moldova să ia atitudine şi să se opună acestor intenţii nesăbuite ale Guvernului de a pune în pericol viaţa milioanelor de oameni. Cerem, totodată, respectarea prevederilor Acordului de Asociere UE — R.Moldova, dar şi a Directivelor pe care R. Moldova şi Ucraina s-au obligat să le respecte în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice.

Ne adresăm şi către instituţiile media din Republica Moldova să iniţieze dezbateri largi la nivel naţional asupra acestei chestiuni de importanţă majoră. În caz de ignorare a apelurilor societăţii civile, a cetăţenilor Republicii Moldova din partea Guvernului, ne rezervăm dreptul de a organiza ample acţiuni de apărare a intereselor locuitorilor Republicii Moldova.

Sursa: www.platformada.md

Platforma Da despre derapajul antidemocratic în cadrul constituirii circumscripţiilor electorale Mesajul de felicitare a Preşedintelui Platformei DA, Andrei Năstase cu ocazia Zilei Naţionale a României