Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind situaţia economică, socială şi politică în Republica Moldova, la un an de la formarea coaliţiei de guvernare

|versiune pentru tipar||
PL / 3 aprilie 2006
Partidul Liberal

Partidul Liberal constată că la un an de la formarea coaliţiei de guvernare, reformele anunţate întîrzie. Deşi integrarea europeană a Republicii Moldova este declarată în continuare ca fiind prioritatea principală a guvernării, observăm, totuşi, un decalaj substanţial între declaraţii şi fapte. Puterea de cumpărare a populaţiei a scăzut, iar majorările de salariu sunt anulate de creşterea preţurilor. În plus trezesc îngrijorare anumite aspecte contradictorii orientării europene precum: declararea nostalgiei după URSS, ignorarea recomandării APCE privind condamnarea crimelor comise de regimul totalitar comunist, lipsa unei voinţe politice privind ieşirea RM din CSI, menţinerea vizelor pentru cetăţenii UE şi SUA, promovarea teoriilor staliniste prin impunerea cursului de istorie integrată, numirea în funcţii administrative pe criterii politice, exercitarea de presiuni asupra simpatizanţilor opoziţiei. Autonomia locală cunoaşte un declin accentuat. Lupta împotriva corupţiei nu vizează marea corupţie şi corupţia la vîrf. În domeniile vieţii sociale constatăm:

În economie:

Pentru anul 2005 a fost anunţată o creştere a PIB-ului cu 7,1%, fără să fie menţionat faptul că această creştere economică se datorează în totalitate creşterii consumului alimentat de transferurile masive de valută din străinătate. Prin urmare, artificialitatea acestei creşteri economice menţine în continuare un nivel de trai foarte scăzut. Nu există condiţii pentru dezvoltarea business-ului mic şi mijlociu, dimpotrivă sunt puse piedici. Agenţii economici sunt obligaţi, la perfectarea actelor necesare activităţii economice sau în timpul desfăşurării activităţii, să achite sume de bani pentru diverse activităţi patronate de autorităţi sau partidul de guvernămînt. Nivelul ridicat de corupţie, birocraţie şi cumătrism reprezintă o piedică suplimentară în acest sens. Agricultura îşi continuă “marşul triumfal” cu sapa în mînă, lipsesc reformele, investiţiile şi subvenţiile în acest domeniu. Investiţiile străine sunt departe de a fi o reuşită a anului 2005. Puterea încearcă sa monopolizeze sectoarele economiei naţionale. În aceste condiţii PL cere:

În învăţămînt:

Alocaţia din PIB pentru învăţămînt este mai mica de 3%, necesarul însă este de 7% — 10 %. Salariile cadrelor didactice au scăzut. Prin raportare la dolar, un profesor universitar primea în 1992 circa 90$, iar în 2006 — 50$. Prin urmare, creşterea salarială pentru profesori aplicată cu o întîrziere de un an de zile nu reprezintă o creştere reală. Bursele studenţilor au fost micşorate de la 250 lei la 190 lei. Categoria studenţilor bursieri a fost restrînsă. Banii publici statului sunt îndreptate într-o direcţie greşită în ceea ce priveşte elaborarea şi editarea manualelor de istorie integrată, manuale care promovează un fals ştiinţific. Avînd în vedere cele expuse PL cere:

În cultură, sănătate şi sfera socială:

Salariile medicilor şi a angajaţilor din sfera culturii rămîn a fi foarte mici, departe de a acoperi coşul minim de consum. Medicamentele s-au scumpit ca urmare a introducerii TVA pentru produsele farmaceutice. Poliţa de asigurare nu permite tratamentul deplin al unui bolnav. Casele de cultură sunt în stare deplorabilă. Pensiile, alocaţiile sociale şi compensaţiile nu sunt suficiente nici pentru acoperirea minimului de existentă, a costurilor de supravieţuire. Indexarea pensiilor nu a fost făcută la nivelul creşterii preţurilor. În consecinţă considerăm necesar:

În justiţie:

Nivelul încrederii populaţiei în justiţie rămîne a fi unul scăzut. Instanţele de judecată sunt percepute de către puterea politică ca mijloc pentru atingerea de scopuri politice şi nu ca o autoritate a statului care veghează asupra respectării legii. Funcţionarea justiţiei este împiedicată de: salariile mici ale judecătorilor şi a personalului auxiliar ceea ce duce la corupţie, încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, limitarea independentei instituţionale a justiţiei, neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate împotriva guvernului, dependenţa financiară a sistemului judiciar de către puterea executivă, finanţare insuficientă şi lipsa unor spaţii de lucru adecvate. Deşi a fost efectuată reforma CSM, această instituţie nu corespunde normelor ;i standardelor europene. Magistraţii sunt discriminaţi din punct de vedere social şi financiar prin raport la reprezentanţii puterii legislative şi executive. Avînd în vedere cele expuse PL cere implementarea următoarelor măsuri pentru buna funcţionare a justiţiei şi recăpătarea încrederii populaţiei într-o justiţie independentă şi dreaptă:

În mass-media:

Deşi există o pluralitate de opinii în presa scrisă, mass-media electronică rămîne a fi influenţată de mediul politic. Din această cauză lipseşte dialogul firesc în mass-media pe subiectele de interes public. Presa nu are libertatea de a exercita funcţia de informare a populaţiei. În acelaşi timp CCA nu asigură aplicarea legislaţiei pentru dezvoltarea spaţiului informaţional unic în RM şi pentru conectarea deplină a acestuia la spaţiul informaţional european. Situaţia din presă nu permite cetăţeanului să discearnă între adevăr şi minciună, corupţie şi onestitate, demagogie şi justeţe. Obişnuinţa de a lustrui imaginea guvernării rămîne a fi o practica în mass-media cu acoperire naţională. O precondiţie pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova o reprezintă liberalizarea mass-media, din aceste motive cerem:

În politica externă:

În domeniul politicii externe Republica Moldova înregistrează un succes salutabil. Parteneriatul strategic cu UE şi SUA reprezintă o încununare a aspiraţiilor pentru libertate a populaţiei din RM. Colaborarea pe plan regional cu Ucraina contribuie la consolidarea independentei RM, precum şi la soluţionarea conflictului transnistrean. Este important, în special prin prisma obiectivelor de integrare europeană a RM, ca şi relaţiile cu Romînia sa înregistreze o dinamică pozitivă şi să aibă loc o apropiere firească între cele două state. În acelaşi timp implementarea planului de acţiuni UE-RM se arata a fi de suprafaţă şi mai mult declarativă. Uniunea Europeană a constatat multiple restanţe la majoritatea capitolelor. Anumite iniţiative vin chiar în contradicţie cu planul de acţiuni. În aceste condiţii cerem:

În concluzie, Partidul Liberal constată că pe plan extern, Republica Moldova înregistrează anumite progrese şi se bucură de atenţie sporită din partea partenerilor occidentali. Partidul Liberal se pronunţă pentru consolidarea acestor relaţii şi pentru unirea eforturilor Ucrainei, Georgiei şi a Republicii Moldova pentru respingerea şantajului aplicat de Federaţia Rusă în problema vinului, a regimului vamal şi a gazelor. Este important, ca şi politica interna sa fie în concordantă cu politica externă, or, din păcate, pe plan intern guvernarea actuală manifesta spirit declarativ şi nedorinţă de a implementa în realitate reformele asumate în faţa Uniunii Europene şi în faţa populaţiei RM, reforme necesare pentru depăşirea crizei social economice, a perioadei de tranziţie şi pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Partidul Liberal reaminteşte că, în contextul actual, al şantajului aplicat de Federaţia Rusă este cu atît mai important ca reformele să nu întîrzie, pentru ca doar reformele în interiorul RM vor da credibilitate demersului nostru european şi vor crea premisele necesare pentru soluţionarea problemei transnistrene, şi pentru edificarea în Republica Moldova a statului de drept şi a unei societăţi democratice cu cetăţeni prosperi.

Serviciul de presă al PL
Declaraţie privind necesitatea schimbării statutului Federaţiei Ruse în formatul de negocieri şi declarării persona non grata a ambasadorului Federaţiei Ruse — Nikolai Reabov Declaraţie privind proiectul Codului audiovizualului şi situaţia presei electronice din RM