Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind proiectul Codului audiovizualului şi situaţia presei electronice din RM

|versiune pentru tipar||
PL / 10 aprilie 2006
Partidul LiberalPartidul Liberal îşi exprimă îngrjijorarea în legătură cu situaţia creată în audiovizualul din Republica Moldova. Proiectul Codului audiovizualului, potrivit căruia Consiliul Coordonator al Audiovizualului ar urma să fie format exclusiv de către puterea politică, societatea civilă — exclusă din proces, iar audiovizualul public local — lichidat, confirmă faptul că actuala putere nu este dispusă să liberalizeze mass-media electronică. Partidul Liberal condamnă această politică neinspirată faţă de mass-media şi societatea civilă.

Constatăm că afirmaţia “colaborarea puterii cu societatea civilă” este declarativă, efortul colaborării formale cu organizaţiile neguvernamentale pare a fi necesar doar pentru prezentarea rezultatelor activităţii guvernării în termeni şi formule europene, în speranţa ca acest lucru ar putea acoperi nedorinţa realizării în practică a reformelor asumate în faţa prestigioaselor foruri internaţionale. Partidul Liberal se aliniază poziţiei societăţii civile în problema Codului audiovizualului şi îndeamnă autorităţile relevante să depună toate eforturile pentru a nu admite degradarea situaţiei în mass-media, care continuă să nu fie libera asa cum este menţionat în rapoartele anuale ale organizaţiei Freedom House.

Faptul că proiecul Codului audovizualului prevede la art. 42 alin. 2) o formulare de tipul “candidaţi… propuşi de către Comisia parlamentară de profil, ţinînd cont de numărul de mandate deţinute în Parlament de către fracţiunile legal constituite”, ceea ce reflectă o situaţie specifică din actualul Parlament, denotă premeditarea coaliţiei de guvernare de a acorda PCRM privilegiul de a forma singur majoritatea în cadrul CCA (5 membri din 9), care să poată lua decizii în mod unilateral, astfel neexistînd nici o diferenţă faţă de actualul CCA.

În mod cinic, aceste iniţiative din proiectul Codului audiovizualului sunt declarate ca fiind întreprinse în spiritul promovării normelor şi valorilor europene. Menţionăm că normele europene nu prevăd posibilitatea existenţei doar a unui singur radiofuzor public cu acoperire naţională şi nu interzic existenţa mai multor posturi radio tv publice, inclusiv locale. Normele europene vorbesc despre mai multe “organisme de radiodifuziune” care fac parte din “serviciul public de radiodifuziune”.

Din punct de vedere practic, comparînd audiovizualul public local din RM cu cel public naţional, observăm că “Antena C” şi “Euro TV” fiind şi hărţuite, avînd şi resurse mult mai reduse şi nefiind nici finanţate de la începutul acestui an, reuşesc totuşi să asigure un grad mai înalt de pluralitate şi diversitate decît compania “Teleradio Moldova”, companie căreia, teoretic, îi sunt create de ani de zile condiţii să se reformeze şi să servească interesul public. Din acest punct de vedere, ţinînd cont şi de eficienţa financiară, rezultă că statutul de radiodifuzor public naţional îl merită mai curînd “Antena C” şi “Euro TV”, compania “Teleradio Moldova” întîrziind foarte mult la capitolul reforme.

Observăm deci, că există o voinţă politică de a suprima tocmai acele instituţii media care asigură un grad mai înalt al libertăţii de exprimare. Cu atît mai îngrijorător, dar în acelaşi timp şi sugestiv, este faptul că autorităţile locale, Consiliul Municipal Chişinău şi Primăria, nu doar că nu iau atitudine faţă de abuzul puterii centrale, ci manifestă complicitate, lipsind de finanţare posturile municipale.

Pentru depăşirea situaţiei, Partidul Liberal consideră organizarea unor dezbateri ample pe acest subiect cu participarea partidelor politice parlamentare, extraparlamentare, a societăţii civile în vederea deblocării situaţiei. Pentru soluţionarea problemei Partidul Liberal propune:

  1. Asigurarea exercitării controlului public asupra audiovizualului de către societatea civilă (ex: organizaţiile membre în Consiliul Coaliţiei pentru alegeri libere şi corecte, Coaliţia 2005, sau organizaţiile din cadrul Alianţei Anticorupţie etc) prin formarea întregului CCA.
  2. CCA să fie asistat permanent în activitatea sa de experţi internaţionali avînd drept de vot consultativ.
  3. Ridicarea posturilor “Antena C” şi “Euro TV” la rang de instituţii publice naţionale ale audiovizualului asigurîndu-le acoperire republicană. Pornind de la planurile financiare ale posturilor municipale — circa 4,2 milioane lei, să fie optimizată funcţionarea companiei “Teleradio Moldova”, care consumă în prezent circa 36 milioane lei. Asigurarea egalităţii de şanse între posturile municipale şi compania “Teleradio Moldova”, ceea ce ar duce la o concurenţă firească şi sănătoasă în audiovizualul public.
  4. Inserarea în legea audiovizualului actuală şi viitoare a unei obligaţii pentru instituţiile publice ale audiovizualului să organizeze dezbateri publice în regim cotidian, după modelul dezbaterilor publice din timpul ultimelor două campanii electorale locale din mun. Chişinău, cu participarea pe baza principiului egalităţii de şanse a partidelor politice, a societăţii civile, a experţilor şi a publicului larg, ceea ce ar duce la apariţia unui dialog deschis, amplu şi permanent în societate.
  5. Inserarea în lege a obligaţiei pentru instituţiile publice ale audiovizualului să nu evite evenimentele organizate şi desfăşurate de partidele politice: conferinţe de presă, acţiuni de protest, acţiuni publice, şi să reflecte cel puţin un eveniment pe săptămînă al fiecarui partid, în cazul în care acesta organizează săptămînal evenimente.
Serviciul de presă al PL
Declaraţie privind situaţia economică, socială şi politică în Republica Moldova, la un an de la formarea coaliţiei de guvernare Declaratie privind actiunile nedemocratice ale actualei guvernari fata de Liceul roman — francez “Gheorghe Asachi” si elevii acestuia