Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţie cu privire la situaţia socială, economică şi politică din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 26 noiembrie 2006
Partidul LiberalOrganizaţia de Tineret a Partidului Liberal constată că pe parcursul ultimilor cinci ani de guvernare comunistă situaţia socială, economică şi politică a suferit un regres fără precedent.

Doctrina de extremă stîngă şi politica incorectă, duplicitară a guvernării comuniste, lipsită de iniţiative şi obiective spre folosul populaţiei, menţine Republica Moldova într-o criză economică.

Lipsa locurilor de muncă, în primul rînd pentru tineret, salariile care nu acoperă coşul minim de consum, bursele mici şi puţine ca număr, insuficienţa locurilor în cămine şi condiţiile proaste în care locuiesc şi învaţă studenţii, precum şi lipsa investiţiilor financiare fac din RM un stat în care tineretul nu are siguranţa zilei de mîine. Ca rezultat, foarte mulţi tineri sunt nevoiţi să plece ilegal la munci necalificate şi neasigurate peste hotarele republicii.

Lipsa libertăţii presei, intimidarea agenţilor economici şi a persoanelor fizice care gîndesc liber, lipsa de reforme în domeniul justiţiei şi protecţiei sociale demonstrează indiferenţa faţă de cetăţeni şi incapacitatea de a exercita actul guvernării în spiritul drepturilor omului şi al echităţii sociale.

Actul din 4 aprilie 2005 prin care s-a realizat parteneriatul politic între partidul comuniştilor şi o serie de partide de orientare democrată a descalificat întreaga clasă politică a RM.

În această situaţie, Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal califică situaţia socială, economică şi politică din RM, drept una de criză. Credem, că şansa depăşirii crizei este de a înlocui actuala clasă politică cu una formată în majoritate din tineri, care nu au nimic în comun cu trecutul comunist.

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal, consideră că pentru crearea unui stat de drept şi democratic, cetăţenii trebuie să opteze pentru doctrina liberală: libertatea individului, economie liberă, egalitatea şanselor şi a drepturilor, a respectului faţă de semeni, familie şi a proprietăţii private, al concurenţei loiale şi al libertăţii de exprimare. Doar promovarea acestor valori sunt garanţia unei vieţi decente alături de popoarele Uniunii Europene.

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal
Rezoluţie privind situaţia în sistemul educaţional din Republica Moldova Comunicat de presă al Partidului Liberal