Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Rezoluţie privind situaţia în sistemul educaţional din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PL / 26 noiembrie 2006
Partidul LiberalEducaţia reprezintă o prioritate pentru toate statele care tind spre o dezvoltare continuă, spre creşterea noilor generaţii în spiritul valorilor liberale şi democratice, formarea unor cetăţeni cu opinii proprii, cu gîndire critică, dornici să se implice activ în viaţa social-politică a statului. Deşi actuala guvernare pretinde că învăţămîntul este o prioritate, acţiunile pe care le întreprinde demonstrează contrariul. Pornind de la învăţămîntul primar pînă la cel universitar şi postuniversitar, RM se confruntă cu grave deficienţe, unele “moştenite” de la sistemul sovietic, altele create artificial de către actuala putere.

Învăţămîntul preuniversitar se ciocneşte cu derularea unei politici antinaţionale, fapt confirmat prin reducerea orelor de limba romînă în instituţiile de învăţămînt, înlocuirea cursului de “Istorie a romînilor” cu “Istoria integrată” etc. Salariile mizere, lipsa profesorilor, în special în localităţile rurale, dotarea insuficientă a bibliotecilor, laboratoarelor şi a sălilor de sport sunt doar cîteva din problemele cu care se confruntă şcolile din RM, probleme, care se datorează crizei social — economice.

Învăţămîntul universitar se confruntă cu: insuficienţa bazei materiale, salarii mizere ale profesorilor, lipsa locurilor în cămine, lipsa unei strategii de facilitare a accesului absolvenţilor pe piaţa muncii etc. În universităţi a fost redus numărul de locuri, măsură care încalcă dreptul la învăţătură şi limitează accesul tinerilor la educaţie, ceea ce contravine procesului de la Bologna.

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal condamnă etnocidul comis de Federaţia Rusă şi regimul ilegal de la Tiraspol împotriva copiilor din şcolile cu predare în limba romînă din regiunea transnistreană şi în egală măsură, împotriva copiilor din celelalte şcoli, care sunt forţaţi să studieze limba romînă pe baza grafiei chirilice şi a manualelor şi programelor din anii ’80. Regretăm, de asemenea , că guvernul nu se preocupă mai mult de situaţia acestor şcoli, ci creează probleme artificiale în învăţămînt.

Considerăm că pentru dezvoltarea sistemului educaţional din RM este necesar să se întreprindă următoarele măsuri: majorarea salariilor profesorilor universitari la nivelul salariilor deputaţilor, iar al profesorilor preuniversitari la ½ din nivelul salariilor profesorilor universitari, majorarea burselor studenţilor la 70 % din cosul minim de consum; alocarea a 7% din PIB pentru educaţie, conform legii învăţămîntului, ceea ce va permite achitarea salariilor şi burselor menţionate mai sus; asigurarea şi respectarea autonomiei universitare; respectarea principiului constituţional al gratuităţii învăţămîntului de stat; dotarea instituţiilor de învăţămînt cu material didactic; soluţionarea problemei spaţiului locativ pentru studenţi, cadrele didactice şi tinerii specialişti; reabilitarea infrastructurii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti etc.

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal consideră că orice guvernare trebuie să conştientizeze că de educaţie depinde dezvoltarea unei societăţi durabile. Promovarea unei politici adecvate în domeniu va determina consolidarea statalităţii, dezvoltarea R. Moldova şi crearea premiselor necesare pentru integrarea în UE.

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal
Rezoluţie privind distrugerea conştiinţei naţionale de către guvernarea comunistă prin introducerea cursului de istorie integrată Rezoluţie cu privire la situaţia socială, economică şi politică din Republica Moldova