Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţie privind eşecul Guvernului Greceanîii în primele 100 zile de activitate

|versiune pentru tipar||
PL / 9 iulie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal remarcă faptul că Guvernul RM sub conducerea Z. Greceanîi a acţionat pe o perioadă de 100 de zile în contradicţie cu responsabilităţile asumate în Planul de Guvernare, “Progres şi Integrare”, planificat spre realizare în perioada 2008–2009.

Evaluarea activităţii Guvernului Greaceanîii denotă lipsa de progres în procesul actului de guvernare, precum şi o serie de eşecuri a politicilor guvernamentale desfăşurate în vederea ameliorării situaţiei socio-economice din RM. De asemenea, Guvernul Greaceanîi manifestă dezinteres şi/sau incapacitate de a traduce în viaţă prevederile Planului “Progres şi Integrare”, ce constituie baza actualei guvernări comuniste.

PL constată că, din cauza loialităţii absolute faţă de conducerea comunistă, precum şi a performanţelor economice modeste, actualul Guvern este incapabil să avanseze în realizarea reformei administraţiei centrale. O degradare considerabilă a fost observată la capitolul utilizarea transparentă şi eficientă a fondurilor publice, cel mai grav caz fiind cheltuirea necorespunzătoare şi iresponsabilă a Fondului de Rezervă a Guvernului pentru 2008. Măsurile de combatere a corupţiei sunt insesizabile, iar acţiunile Guvernului în acest sens sunt substituite uneori de implicarea inadecvată şi improprie a Preşedintelui RM (contracararea cazurilor de luare de mită în cadrul Poliţiei Rutiere etc.).

Carenţe serioase au fost prezente în tentativa Guvernului Greceanîi de a consolida instituţiile democratice din RM. Aceste insuccese au fost evidenţiate de diverse organizaţii internaţionale de profil (Consiliul Europei, Freedom House etc.), precum şi de către instituţiile europene. În perioada Guvernului Greceanîi s-a acutizat situaţia în următoarele sectoare: libertatea mass-media, drepturile omului, statul de drept, calitatea şi independenţa actului juridic etc.

PL trece în revistă neajunsurile Guvernării Greceanîi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi integrităţii RM. Nivelul redus de transparenţă, atragerea disproporţionată a actorilor cadrului de negocieri, favorizarea intenţionată a intereselor Rusiei de către guvernarea comunistă a împiedicat avansarea reglementării transnistrene, tergiversând democratizarea, demilitarizarea şi reintegrarea socio-economică a celor două maluri ale Nistrului. De asemenea, lacune serioase au fost identificate în procesul de realizare a relaţiilor de bună vecinătate, inclusiv cu membrul UE, România. Situaţie dificilă poate fi remarcată în domeniul securităţii energetice, unde Guvernul Greceanîi şi-a manifestat incapacitatea în a găsi surse energetice alternative celor ruseşti, totodată, neacţionând în mod potrivit pentru a opri creşterea continuă a preţurile la hidrocarburi şi neglijând oportunităţile legate de dezvoltarea noilor trasee regionale de livrare a agenţilor energetici (absenţa Z. Greceanîi de la Summitul GUAM din 1 iulie curent).

Eşecurile esenţiale ale Guvernului Greceanîi au fost înregistrate în sfera socio-economică. Astfel, pe durata activităţii Guvernului actual au crescut considerabil preţurile, nivelul investiţiilor a rămas neînsemnat pentru economia naţională, în pofida avantajelor economice a sporit şi mai mult deficitul balanţei comerciale, iar piaţa forţei de muncă continuă să înfrunte consecinţele grave ale migraţiei avansate.

PL îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că, sub presiunea inflaţiei galopante, a salariilor mici (ce nu acoperă în unele cazuri minimul de existenţă) şi a insucceselor economice consecutive, se extinde numărul categoriilor sociale vulnerabile (agricultorii, bugetarii etc.), afectând în mod serios activitatea din sferele educaţiei, protecţiei sociale, sănătăţii etc.

Partidul Liberal cere Guvernului Greceanîi să îndeplinească în mod eficient şi plenar următoarele acţiuni:

Sursa: www.pl.md

Tinerii Liberali în excursie PL şi PD-L din România au pus bazele unui acord de colaborare