Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Apel al Partidului Liberal către Consiliul Ministerial OSCE de la Helsinki,ce se va desfăşura în perioada 4–5 decembrie 2008

|versiune pentru tipar||
PL / 21 noiembrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal — principalul partid de opoziţie din Republica Moldova — a pledat întotdeauna pentru retragerea imediată, completă şi necondiţionată a trupelor militare ruse şi a armamentului şi muniţiilor de pe teritoriul R. Moldova, în spiritul angajamentelor internaţionale asumate de Federaţia Rusă în momentul acceptării ei ca membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi la Summit-ul OSCE de la Istanbul din anul 1999.

În acest sens, Partidul Liberal aduce în atenţia Consiliului Ministerial OSCE faptul că Partidul Liberal desfăşoară în anul 2008 Caravana “Retragerii Armatei Ruse de pe teritoriul RM”, care a avut loc şi în anul 2003 şi care are drept scop îndeplinirea de către Rusia a angajamentelor asumate de aceasta în contextul obţinerii statutului de membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi la Summit-ul OSCE de la Istanbul din anul 1999. Suita de acţiuni desfăşurată de PL în cadrul Caravanei — mitinguri populare, campanie de informare a populaţiei, pichetarea Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, chestionarea cetăţenilor — a relevat faptul incontestabil că majoritatea covârşitoare a populaţiei doreşte retragerea imediată, completă şi necondiţionată a Armatei Ruse de pe teritoriul R. Moldova.

Partidul Liberal informează Consiliul Ministerial OSCE că această campanie publică a fost obstrucţionată de către Guvernul R. Moldova, participanţii la ea fiind persecutaţi de organele judiciare, ceea ce relevă nedorinţa guvernării comuniste de a se conforma aspiraţiei generale a cetăţenilor ca Armata Rusă să fie retrasă de pe teritoriul R. Moldova, ea fiind piedica principală în calea aderării statului nostru la UE. De asemenea, staţionarea trupelor străine este în contradicţie cu legislaţia naţională şi cu tratatele şi normele internaţionale în materie, aducând un prejudiciu grav integrităţii, suveranităţii şi securităţii naţionale a RM şi constituind un factor major de instabilitate pentru RM şi regiune în ansamblu.

Partidul Liberal face apel către participanţii la reuniunea Consiliului Ministerial OSCE de la Helsinki să ia act de situaţia critică în care se află RM, în special în contextul consecinţelor războiului purtat de Rusia împotriva Georgiei, de ameninţările pe care le prezintă această ocupaţie militară pentru sistemul european de securitate în ansamblu şi să-şi reitereze poziţia adoptată la Summit-ul OSCE de la Istanbul din 1999, prin care partea rusă este obligată să-şi evacueze forţele militare şi armamentul din RM.

Prin atitudinea sa fermă, coerentă şi principială faţă de prezenţa militară rusă ilegală în regiunea transnistreană a RM, Consiliul Ministerial OSCE va contribui la soluţionarea diferendului transnistrean, la consolidarea integrităţii teritoriale a RM, la realizarea aspiraţiilor europene ale RM şi asigurarea stabilităţii la frontiera de Sud-Est a UE.

Preşedintele Partidului Liberal,
Mihai Ghimpu

NOTĂ: Apelul Partidului Liberal către Consiliul Ministerial OSCE de la Helsinki, ce se va desfăşura în perioada 4–5 decembrie 2008, a fost depus la Misiunea OSCE la Chişinău, expediat pe adresa sediului central al OSCE de la Viena, precum şi Ministerelor de Externe ale tuturor statelor membre ale OSCE.

Departamentul de Comunicare al PL
La Mulţi Ani, dragă Mihai Ghimpu! Adunarea Generală a organizaţiei locale Centru a PL a ales o conducere nouă