Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia PL privind poziţia Partidului Liberal în problema învăţământului superior de stat gratuit

|versiune pentru tipar||
PL / 16 decembrie 2008
Partidul Liberal

Partidul Liberal a organizat la 11 decembrie 2008 o conferinţă de presă în care şi-a expus poziţia pe marginea noului Cod al Învăţământului. Reamintim că PL a adus critici severe noii legislaţii a învăţământului, a relevat carenţele fundamentale de concept ale noului Cod, a arătat care sunt erorile ce ar putea avea grave consecinţe în anii următori pentru întregul sistem de învăţământ din Republica Moldova. De asemenea, PL a criticat guvernarea comunistă pentru faptul că nu a prevăzut resurse financiare suficiente de la Bugetul de stat pentru învăţământul de stat de toate gradele.

Reprezentanţii mass-media prezenţi la conferinţa de presă au informat corect despre poziţia PL în această problemă, drept pentru care le mulţumim. Pe de altă parte însă, postul public de televiziune Moldova 1 în materialele difuzate în seara aceleiaşi zile de 11 decembrie 2008, în Buletinele de ştiri de la orele 19.00 şi, respectiv, 21.00, a dezinformat cu premeditare pe telespectatori asupra conţinutului real al demersului politic al Partidului Liberal pe marginea documentului pus în discuţie la conferinţa de presă. Astfel, în material s-a afirmat că Partidul Liberal s-ar pronunţa împotriva învăţământului superior gratuit, ceea ce nu corespunde adevărului. Asemenea afirmaţii nu s-au făcut de către liderii PL în cadrul acelei conferinţe de presă. Poziţia PL este exact inversă. Noi am susţinut tocmai necesitatea stringentă a învăţământului superior gratuit, în proporţie de sută la sută, fără discriminare, pentru toate categoriile de studenţi.

Problema reală a caracterului gratuit al învăţământului superior, anunţat de şeful statului Vladimir Voronin ca fiind o realizare a guvernării comuniste, este accea că — aşa cum a arătat Partidul Liberal în conferinţa sa de presă — resursele financiare necesare îndeplinirii acestui proiect nu sunt prevăzute în Bugetul de stat adoptat recent. Astfel, Bugetul prevede finanţarea învăţământului superior de stat gratuit doar pentru 19 mii de studenţi, şi nu pentru cei aproximativ 100 de mii de studenţi — câţi învaţă astăzi în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova. Din aceste prevederi bugetare reiese clar că preşedintele Vladimir Voronin a minţit atunci când a spus că învăţământul superior de stat va fi în întregime gratuit, aceasta neputându-se îndeplini nicidecum în condiţiile în care Guvernul şi Parlamentul nu au prevăzut fonduri suficiente pentru finanţare în cursul anului 2009.

Partidul Liberal a pledat constant pentru o finanţare corespunzătoare a sistemului de învăţământ de stat de la Bugetul de stat, în proporţie de 7 la sută din PIB, iar ulterior — de 10 la sută din PIB, aşa cum este susţinut învăţământul în ţările UE, — anume pentru a asigura deplin dezvoltarea învăţământului de stat, inclusiv a învăţământului superior gratuit. Prin urmare, poziţia PL este net în favoarea învăţământului gratuit de toate gradele, inclusiv a celui superior. Învăţământul contra plată reprezintă, din punctul de vedere al PL, o alternativă oferită tinerilor, în cazul când statul nu poate garanta acestora studii gratuite. Astfel, ei dispun de o alegere: să urmeze studiile la o instituţie de stat sau la una privată. Este o practică absolut normală în sistemele de învăţământ europene.

Anunţăm pe această cale mass-media că am precizat această poziţie a PL într-un Drept la replică, depus la postul public de televiziune Moldova 1 în data de 12 decembrie 2008, dar administraţia Companiei nu a dat curs cererii noastre, ceea ce constituie o încălcare a art.16 (3) din Codul Audiovizualului al RM, care prevede că “Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 5 zile după primirea cererii întemeiate”. În această situaţie, am fost nevoiţi să expediem astăzi un nou Drept la replică, de astă dată prin poştă, ca scrisoare recomandată. În cazul în care dreptul nostru la replică nu va fi respectat nici de această dată, vom acţiona Compania “Teleradio-Moldova” în judecată.

La Anenii Noi şi Floreşti s-au desfăşurat conferinţele ordinare ale Filialelor PL Tinerii Liberali au organizat un flash mob în susţinerea Pro TV Chişinău