Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Guvernarea comunistă a lăsat satele fără bani în mod intenţionat

|versiune pentru tipar||
PL / 8 iulie 2009
Partidul LiberalDin 2001 de când au venit la putere comuniştii au urmărit un singur scop: să sărăcească satele, să le reducă la supuşenie şi mizerie, să le izoleze sub aspectul căilor de transport şi comunicare, astfel încât manipularea şi dezinformarea în aceste teritorii să fie realizată mai uşor. Despre acest lucru a comunicat azi Valeriu Munteanu, membru PL, primar de Floreni, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit lui, situaţia în care au ajuns administraţiile publice locale din cauza guvernării comuniste este cea mai deplorabilă din perioada de după declararea independenţei: “Guvernarea comunistă a lipsit satele noastre de cele mai importante surse de existenţă, făcându-i pe locuitorii din sate ostatici ai sărăciei şi neputinţei, îngrădindu-le acestora drepturile fundamentale consfinţite de Constituţia Republicii Moldova.”

Munteanu a antenţionat şi asupra faptului că administraţia publică locală este subminată financiar, totodată fiind accentuată dependenţa financiară a satelor de bugetul raional şi cel republican. Nu există criterii exacte de împărţire a mijloacelor financiare din bugetul de stat şi cele raionale la capitolul reparaţii şi investiţii capitale, împărţirea se face, cel mult, pe criterii politice şi clientelare. “Nu sunt finanţate localităţile care au cu adevărat necesităţi imperative, ci doar localităţile ale cărăr primari şi consilii au o nuanţă cromatică deosebită”.

Munteanu se declară alarmat de politicile distructive ale puterii comuniste îndreptate împotriva satelor noastre şi condamnă programele şi strategiile comuniste desfăşurate de autorităţile comuniste doar la nivel de hârtie. “În realitate ei nu au făcut absolut nimic pentru propăşirea cestor comunităţi, preferând ca acestea să rămână în sărăcie şi dezinformare.”

Doar 10–15% din localităţile rurale îşi pot asigura independent dezvoltarea, majoritatea însă luptă pentru existenţă, fapt confirmat de mai mulţi indicatori de dezvoltare: 60% din populaţia rurală nu are apă potabilă din reţeaua publică, 85% nu dispun de sisteme de canalizare, 35% o constituie categoria de populaţie socialmente vulnerabilă, circa 50% din populaţia activă este plecată la muncă peste hotare, iar în 2008 s-au născut de 2 ori mai puţini copii decât în 2001. De asemenea, drumurile săteşti sunt practic inexistente, fapt recunoscut şi de preşedintele comuniştilor care merge la întâlnirile electorale cu elicopterul.

Munteanu pledează pentru o autonomie autentică a satelor şi oraşelor, astfel încât acestea să fie capabile să-şi asigure existenţa şi dezvoltarea în mod liber şi necondiţionat. Comuniştii trebuie să înceteze a apăra doar interesele localităţilor care i-au votat şi să nu priveze cetăţenii din localităţile rurale de servicii de utilitate publică prin îngheţarea conturilor, netransferarea banilor etc. Administraţia publică locală este cel mai aproape de cetăţeni şi, prin urmare, ştie problemele fiecărui cetăţean, a comunităţii în general, dar nu le poate prelua şi asigura, dacă statul nu-şi onorează obligaţiunile administrative şi cele financiare şi constant subminează activitatea lor.

Departamentul de Comunicare a PL

Subminarea administraţiei publice locale de către puterea comunistă centrală Piaţa produselor agroalimentare din Republica Moldova nu garantează securitatea alimentară a populaţiei