Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Piaţa produselor agroalimentare din Republica Moldova nu garantează securitatea alimentară a populaţiei

|versiune pentru tipar||
PL / 9 iulie 2009 | 
Partidul LiberalPiaţa produselor agroalimentare din Republica Moldova nu garantează securitatea alimentară a populaţiei. Mai mult ca atât, comportă o serie de caracteristici îndreptate categoric împotriva cetăţenilor. Despre acest lucru a comunicat Mariana Ambros, dr. în economie, candidat din partea Partidului Liberal, în cadrul unei conferinţe de presă.

Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei reprezintă o obligaţie fundamentală a unui stat, care presupune gestionarea raţională a resurselor, prin elaborarea politicilor eficiente, altfel încât să evite pericolul şi riscurile la care se expun cetăţenii. În ţările dezvoltate securitatea alimentară s-a realizat prin crearea unui sistem agricol viabil, rezultat al unor politici consecvente de susţinere a agriculturii. “În Republica Moldova structura volumului producţiei agricole nu asigură populaţia cu necesarul de produse alimentare, deşi suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă depăşeşte de 2,3 ori normele prevăzute pentru acoperirea necesarului în garantarea securităţii alimentare şi în concordanţă cu normele fiziologice de consum”, a atenţionat M. Ambros.

Structura consumului de produse alimentare de către populaţia Republicii Moldova este una foarte săracă, provocând creşterea numărului bolnavilor de anemie, în special în rândurile copiilor şi femeilor: 28% din femei şi 32% din copiii din Republica Moldova suferă de diverse forme de anemie. Potrivit lui Ambros, acest fapt este determinat de puterea slabă de absorbţie a pieţei, generată de veniturile derizorii ale populaţiei.

O altă tendinţă negativă care se profilează în domeniul economic este faptul că infrastructura calităţii este insuficient dezvoltată. Mariana Ambos atenţionează: “Calitatea mărfurilor oferite spre vânzare consumatorilor este o problemă majoră în garantarea securităţii alimentare în Republica Moldova. Organele naţionale de metrologie şi standardizare, în calitate de componente esenţiale ale infrastructurii economice pentru garantarea calităţii mărfurilor, nu asigură securitatea în consum şi nici nu protejează interesele sociale şi economice ale consumatorilor. Aceasta şi arată atitudinea mizerabilă a guvernării comuniste faţă de cetăţenii propriei ţări”.

Uzurparea frecventă a drepturilor consumatorilor domină pe piaţă şi este determinată de cadrul instituţional şi legislativ neadecvat în domeniu. Potrivit lui Ambros, sarcinile propuse de Ministerul Economiei şi Comerţului nu permit de a preveni şi combate practicile comerciale ilegale, care dăunează sănătăţii, securităţii cetăţenilor, precum şi intereselor economice ale consumatorilor, de a evalua efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor. “Lipsa unei Agenţii Naţionale de Protecţie a Consumatorilor nu permite conlucrarea eficientă a organelor cu funcţii de control. În mare parte, organizaţiile obşteşti asigură protecţia consumatorilor, dar se confruntă cu cazuri când agenţii economici şi structurile de stat încalcă flagrant legile”, a mai declarat Ambros.

În scopul creşterii accesibilităţii preţurilor în concordanţă cu puterea de cumpărare a consumatorilor şi cu calitatea mărfurilor, precum şi al creşterii securităţii în consumul alimentar, Partidul Liberal solicită:

Mariana Ambros consideră că păstrarea integrităţii Politicii de Protecţie a Consumatorilor din UE şi aplicarea ei şi în Republica Moldova este o prioritate în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, în special “protecţia accesului consumatorilor la justiţie”.

Departamentul Comunicare al PL

Guvernarea comunistă a lăsat satele fără bani în mod intenţionat Contribuţia guvernării comuniste în agricultură — să se roage vara de ploaie, iarna de ninsoare şi să critice soluţiile Partidului Liberal