Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Izolarea şi condamnarea internaţională a regimului Voronin

|versiune pentru tipar||
PL / 10 iulie 2009 | 
Partidul LiberalPartidul Liberal condamnă cursul guvernării comuniste care, timp de 8 ani cât a deţinut pârghiile puterii, a acţionat, în mod programat, în direcţia izolării pe plan internaţional a Republicii Moldova. Astăzi, este evident că Republica Moldova, pe plan internaţional, se află în cea mai proastă situaţie de la momentul proclamării independenţei sale. Datorită faptului că guvernanţii comunişti rămân în continuare ostaticii dogmelor ideologice depăşite şi resping ostentativ valorile general-umane, pe care sunt clădite relaţiile dintre statele europene democratice, Republica Moldova, geografic situată în centrul Europei, rămâne un stat cu un statut incert. După aproape două decenii de la proclamarea independenţei, Republica Moldova continuă a fi monitorizată de Consiliul Europei şi rămâne percepută pe plan internaţional doar ca subiect figurant al spaţiului ex-sovietic.

Guvernarea comunistă a compromis viitorul european al Republicii Moldova. Prin declaraţii demagogice despre integrarea europeană, prin minciună, abuz, corupţie şi alte mijloace nedemne, prin deturnarea fondurilor alocate de organisme europene şi internaţionale, regimul Voronin şi-a fortificat propriile poziţii, pe plan intern, în vederea menţinerii cetăţenilor noştri în prizonieratul comunist.

Din cauza politicilor inconsecvente promovate de guvernarea comunistă, recent, Fondul Monetar Internaţional a întrerupt negocierile cu autorităţile Republicii Moldova privind acordarea unui credit substanţial, declarând că relaţiile vor putea fi reluate după instaurarea la Chişinău a unui guvern, care ar asigura transparenţă în acest domeniu.

Partidul Liberal condamnă starea proastă la care au ajuns relaţiile dintre Republica Moldova şi România, ţară care ne acordă cel mai substanţial ajutor în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Introducerea pentru cetăţenii români a vizelor de intrare în Republica Moldova a afectat grav interesele cetăţenilor Republicii Moldova, a paralizat mediul de afaceri din ambele state, dar în mod deosebit cel din Republica Moldova, a periclitat colaborarea ştiinţifică şi culturală, a condus la degradarea relaţiilor interumane. În urma introducerii regimului de vize pentru cetăţenii români, 400 de înterprinderi moldo-române au fost supuse riscurilor economice şi financiare, din cauza obstrucţionării liberei circulaţii dintre România şi Republica Moldova.

Guvernarea comunistă nu-şi coordonează acţiunile pe plan internaţional nici cu vecinul său din Est — cu Ucraina. Regimul Voronin a subestimat şi Parteneriatul Estic, proiect propus de Uniunea Europeană unor state ex-sovietice. Prin aceste acţiuni nesăbuite, guvernarea comunistă de la Chişinău se autoizolează de procesele generale de integrare europeană în care sunt antrenate statele din regiune.

Guvernarea comunistă bravează cu relaţiile, declarate strategice, cu Federaţia Rusă. Cât de strategice sunt aceste relaţii au demonstrat efectele dezastruoase ale embargoului declarat de autorităţile ruse producţiei vinicole şi agricole moldoveneşti. Partidul Liberal consideră că direcţionarea vectorului de dezvoltare a relaţiilor Republicii Moldova doar spre spaţiul estic subminează suveranitatea, independenţa economică şi politică a Republicii Moldova, îndepărtând perspectiva de integrare în organismele europene şi internaţionale.

La degradarea statutului Republicii Moldova pe arena internaţională a contribuit şi politica promovată de guvernanţii comunişti în selectarea şi acreditarea peste hotare a diplomaţilor, inclusiv a celor din cadrul organismelor europene şi internaţionale. Obedienţa faţă de Voronin rămâne unicul criteriu în selectarea şi desemnarea corpului diplomatic. În promovarea cadrelor diplomatice se constată grave carenţe. Pregătirea profesională a celor desemnaţi să reprezinte interesele Republicii Moldova în organismele internaţionale lasă mult de dorit. Cunoaşterea limbilor străine de către aceştia este absolut neglijată. Lipsiţi de abilităţi profesionale şi diplomatice, oficialii comunişti manifestă un comportament neadecvat în instituţiile europene, dau dovadă de aroganţă, întreprind acţiuni de boicot.

Comuniştii tratează cu egală iresponsabilitate şi cinism atât pe cetăţenii aflaţi pe teritoriul Moldovei, cât şi pe cei plecaţi peste hotare. Pe cei rămaşi acasă îi tratează ca pe nişte ostatici, faţă de concetăţenii noştri plecaţi la muncă nu manifestă nicio grijă. Asistenţa consulară (taxele majorate) de care “beneficiază” cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi peste hotare s-a transformat într-o afacere profitabilă pentru guvernarea comunistă.

Cetăţenii Republicii Moldova s-au pomenit într-o izolare internaţională fără precedent. Din cauza abuzurilor guvernării comuniste pe care le exercită asupra agenţilor economici transnaţionali, prin naţionalizarea ilicită a proprietăţilor lor, investitorii străini se retrag din Republica Moldova. Cazurile de răsunet pierdute la CEDO pe marginea dosarelor AIR Moldova, Hotelul “Dacia” şi altele au devenit o adevărată sperietoare pentru investitorii străini.

Izolarea pe plan internaţional a Republicii Moldova a devenit completă după evenimentele din 7 aprilie 2009. Niciun guvern al statelor europene nu a împărtăşit punctul de vedere exprimat de autorităţile comuniste de la Chişinău despre aşa-zisa implicare a partidelor de opoziţie, a României şi Serbiei în pretinsa tentativă de lovitură de stat. Din contra, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi Parlamentul European au condamnat acţiunile autorităţilor comuniste, au cerut respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, şi mai mult decât atât, au cerut o transparentizare a fondurilor europene alocate republicii pentru democratizare, însă deturnate de comunişti. Guvernarea comunistă evident că a neglijat şi aceste rezoluţii ale organismelor europene.

PL acuză guvernarea comunistă de promovarea în mod programat a politicii de izolare a Republicii Moldova pe arena internaţională, cu scopul de a împiedica libera dezvoltare a economiei, de a bloca libera circulaţie a valorilor ştiinţifice şi culturale, a persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor în regiunea noastră, care este de importanţă geostrategică pentru întreg spaţiu european.

PL cere abrogarea hotărârii Guvernului nr. 269 din 8 aprilie 2009, prin care a fost introdus de facto regimul de vize pentru cetăţenii români.

PL atenţionează opinia publică din Republica Moldova şi de peste hotare asupra actelor de hărţuială exercitate de serviciul de vamă şi grăniceri asupra studenţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, care revin în vacanţă şi vor să participe la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009.

Partidul Liberal consideră că doar democratizarea vieţii economice, politice şi sociale în Republica Moldova vor aşeza relaţiile Republicii Moldova cu statele occidentale democratice pe un făgaş normal, reciproc avantajos, că doar instaurarea unei guvernări democratice va debloca izolarea Republicii Moldova pe plan internaţional.

Departamentul Comunicare al PL

Conceptul de integrare europeană a fost compromis de guvernarea comunistă Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal lansează campania de gherilă