Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Prin politicile în educaţie, guvernul sporeşte exodul tinerilor

|versiune pentru tipar||
PL / 13 iulie 2009
Partidul Liberal

Domeniul educaţiei este lăsat de izbelişte şi traversează o profundă criză sistemică. Guvernarea comunistă nu a asigurat finanţarea corespunzătoare a sistemului educaţiei, iar acest lucru este acutizat de lipsa cadrelor didactice pentru predarea anumitor discipline, de scăderea calităţii prestaţiei cadrelor didactice tinere la sate, din cauza fluctuaţiei lor excesive, de diminuarea prestigiului profesiei de pedagog. Existenţa unor carenţe grave în baza legislativă facilitează viziunea îngustă în educaţie. Sesiunile de bacalaureat s-au transformat în fabrici de proliferare a corupţiei, dirijate în modul cel mai direct de funcţionarii MET, se arată în declaraţia Partidului Liberal, făcută publică azi în cadrul unei conferinţe de presă.

Ana Guţu, dr. în filologie, candidat electoral, a dat citirii declaraţiei referitoare la criza sistemului educaţional ca rezultat al ineficienţei guvernării comuniste. Potrivit lui Guţu, actualmente sistemul de educaţie din Republica Moldova este departe de standardele europene şi dispune de o legislaţie deficitară, fiind reglementat de legea învăţământului din 1995 şi de multiple acte normative, care deseori se contrazic. Partidul Liberal consideră că nivelul preuniversitar al sistemului educaţional este marcat de probleme serioase în ceea ce priveşte conţinuturile curriculare, structura ariilor disciplinare, organizarea sesiunilor de bacalaureat. “Experimentarea continuă a metodologiilor de examinare şi evaluare la examenele de bacalaureat, cauzate de schimbarea frecventă a miniştrilor educaţiei, de cele mai multe ori persoane non-avizate pentru ocuparea acestei funcţii, au degenerat în eşecuri totale pe parcursul anilor”. Lipsa transparenţei în promovarea metodologiei de organizare a sesiunilor de bacalaureat şi insuficienţa acestor metodologii au făcut ca sesiunile de bacalaureat să devină “un adevărat bilet de loterie”. “În urma acestei loterii elevii cu note slabe obţinute pe parcursul anilor devin marii câştigători, iar cei cu note onorabile riscă să nu acceadă în universităţi la locurile bugetare din motivul ratării concursului de admitere”, se mai arată în declaraţie.

De asemenea, potrivit PL, reforma în învăţământul universitar, prilejuită de aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna a fost compromisă prin abordarea ei tendenţioasă şi superficială, iar tradiţiile europene în domeniul educaţiei nu sunt respectate.

Partidul Liberal constată cu regret că deja al patrulea an guvernarea comunistă elaborează aşa-zisul plan de admitere în instituţiile de învăţământ superior, care, abordează problema angajării în câmpul muncii doar din perspectiva necesităţilor stricte ale statului, care are posibilităţi economice limitate, dar nu din perspectivă largă, europeană. “Din această perspectivă, planul de admitere în instituţiile de învăţământ superior contravine esenţei însăşi a politicilor educaţionale moderne din întreaga lume. El limitează accesul la studii universitare al cetăţenilor străini (80 locuri rezervate în 2009–2010 pentru cetăţenii străini în toate instituţiile universitare), obstrucţionează accesul la studii universitare al cetăţenilor Republicii Moldova, al tinerilor şi celor de vârstă mai înaintată, care vor să-şi reprofileze calificările, direcţionează tinerii către instituţiile de învăţământ superior din regiune, alungându-i practic din republică, în condiţiile crizei demografice pronunţate, cauzat de emigrarea în masă şi de sporul negativ al natalităţii”, se mai spune în declaraţie.

Tatiana Potâng, cadru didactic la Bălţi, spune că atât pedagogii, cât şi părinţii şi elevii, resimt dureros efectele aşa-numitor reforme despre care raportează cu atâta zel Ministerul Educaţiei şi Tineretului. “Examenele de bac şi capacitate nu mai sunt doar o formă de evaluare, ci o metodă de distrugere în masă a absolvenţilor. O probă în timpul căreia trebuie să stai nemişcat timp de şase-şapte ore, într-o încăpere cu peste o sută de oameni, la o temperatură de peste 30º C, nu mai este o formă de verificare a cunoştinţelor, ci o probă de rezistenţă fizică, fiind şi o demonstraţie clară a atitudinii inumane şi iresponsabile a guvernării”. Potâng a acuzat guvernul că prin politicile sale în domeniul învăţământului sporeşte exodul tinerilor, referindu-se la reducerea cu fiecare an a numărului de locuri la admitere în instituţiile de învăţământ superior: “Tinerii rămaşi în afara plafonului de înmatriculare stabilit de autorităţi preferă să plece la munci în străinătate decât să înveţe 5 ani după care să fie remuneraţi cu o mie de lei lunar. În felul acesta guvernul nu face decât să sporească exodul tinerilor şi să necăjească părinţii care şi-au părăsit familiile şi muncesc din greu în străinătate pentru a-şi vedea copiii cărturari şi care sunt lipsiţi de acest drept constituţional de către guvernarea comunistă.” “Meritele” Guvernului în domeniul educaţiei sunt mai multe: nerespectarea autonomiei universitare, restricţionarea numărului de locuri la admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi, în particular, la studiile cu frecvenţă redusă, stabilirea cotei zero de înmatriculare la unele colegii pedagogice, iar “fiecare dintre ele au un efect devastator”. “Guvernarea comunistă îşi deconspiră adevăratele intenţii şi anume de a distruge sistemul educaţional, de a lipsi tineretul de dreptul la studii, de a compromite imaginea profesorului prin salarii mult mai mici de nivelul de subzistenţă”, a mai spus Potâng.

Candidatul electoral Oleg Bodrug, cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul editorial, s-a referit la un experiment pus la cale de autorităţele comuniste care a afectat grav calitatea învăţământului: distrugerea metodică şi sistematică a sistemului naţional de elaborare şi editare a manualelor. “După ce Banca Mondială, în mai mult de zece ani, a investit în Republica Moldova sume enorme — 20 mln. dolari pentru Proiectul de Reformă a Învăţământului, dintre care aproximativ 11 mln. pentru elaborarea, editarea şi dezvoltarea manualelor noi (până atunci manualele erau traduse din limba rusă), au fost puse bazele şi într-adevăr a început o reformă în acest domeniu — guvernarea comunistă, la iniţiativa şi sub conducerea nemijlocită a viceprim-ministrului Victor Stepaniuc, a preluat controlul asura procesului de elaborare şi editare a manualelor. S-a creat o piramidă în care vârful decizional absolut este însuşi viceprim-ministrul, autorul noului regulament, care include un mecanism rudimentar de evaluare a manuscriselor”. Astfel, toţi banii acumulaţi în Fondul extrabugetar de manuale, bani acumulaţi din cotizaţiile părinţilor, nu din buget, vor fi gestionaţi în conformitate cu noua structură de viceprim-ministrul Victor Stepaniuc. Bodrug a atenţionat că în preajma noului an şcolar, instituţiile de învăţământ s-ar putea confrunta cu o criză a manualelor, din considerentul că regulamentul aprobat de Banca Mondială a fost lichidat, iar regulamentul lui Stepaniuc a eşuat. Mai mult ca atât, Guvernul ar fi putut elabora şi edita circa 20 de manuale noi, în condiţiile în care ar fi utilizat banii irosiţi pe editarea manualelor de Istorie integrată şi a elaborării Encilopediei Moldoveneşti. “Cum va reuşi guvernul să aprovizioneze şcolile cu manuale şi cât vor mai dura experimentele guvernării comuniste pe copiii noştri” sunt întrebări la care nu au răspuns mebrii PL şi care au fost adresate guvernării.

Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de promovarea unei politici distrugătoare împotriva sistemului educaţional din Republica Moldova. Guvernul a declanşat o adevărată “vânătoare de vrăjitoare” împotriva intelectualităţii prin ideologizarea educaţiei la toate nivelurile, prin sugrumarea libertăţii academice şi a autonomiei universitare. Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de imixtiune politică în procesul de învăţământ. Prin controlul exercitat asupra curriculei şi manualelor şcolare, îndeosebi a celor din aria socio-umană, actualii guvernanţi au instaurat un dictat politic şi ideologic asupra educaţiei. Partidul Liberal respinge ideea moldovenismului, calificând-o drept periculoasă, antistatală şi antieuropeană. Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de nerespectarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la studii superioare şi cere suspendarea Hotărârii de guvern Nr. 359 din 20 mai 2009.

Departamentul Comunicare a PL

Provocări împotriva Partidului Liberal, orchestrate de comunişti la Nisporeni Criza sistemului educaţional din Republica Moldova — rezultatul ineficienţei guvernării comuniste