Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Criza sistemului educaţional din Republica Moldova — rezultatul ineficienţei guvernării comuniste

|versiune pentru tipar||
PL / 13 iulie 2009 | 
Partidul Liberal

Educaţia este domeniul principal în care o ţară civilizată investeşte pentru a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii în baza transferului de cunoştinţe. Politicile educaţionale corecte promovate de stat asigură progresul tehnico-ştiinţific în toate sferele sociale şi economice. În cei 8 ani de guvernare comunistă, domeniul educaţiei a fost permanent în atenţia partidului de guvernământ. La finele acestei guvernări, constatăm că educaţia traversează o profundă criză sistemică.

Partidul Liberal constată existenţa unor carenţe grave în baza legislativă. Codul învăţământului, adoptat în luna decembrie 2008 de parlamentul de legislatura a 16-ea, nu a fost promulgat, documentul în cauză fiind conceput în mod eronat. Actualmente, sistemul de educaţie din Republica Moldova este departe de standardele europene şi dispune de o legislaţie deficitară, fiind reglementat de legea învăţământului din 1995 şi de multiple acte normative, care deseori se contrazic.

Guvernarea comunistă nu a asigurat finanţarea corespunzătoare a sistemului educaţiei, fapt ce a cauzat criza profundă în domeniu. Aceasta este acutizată de lipsa cadrelor didactice pentru predarea anumitor discipline, de scăderea calităţii prestaţiei cadrelor didactice tinere la sate, din cauza fluctuaţiei lor excesive, de diminuarea prestigiului profesiei de pedagog.

Partidul Liberal consideră că nivelul preuniversitar al sistemului educaţional este marcat de probleme serioase în ceea ce priveşte conţinuturile curriculare, structura ariilor disciplinare, organizarea sesiunilor de bacalaureat. Experimentarea continuă a metodologiilor de examinare şi evaluare la examenele de bacalaureat, cauzate de schimbarea frecventă a miniştrilor educaţiei, de cele mai multe ori persoane non-avizate pentru ocuparea acestei funcţii, au degenerat în eşecuri totale pe parcursul anilor. Lipsa transparenţei în promovarea metodologiei de organizare a sesiunilor de bacalaureat (necesitatea prezentării acestei metodologii la început de an şcolar, editării modelelor de teste etc.), precum şi insuficienţa acestor metodologii (existenţa doar a probelor scrise, evaluarea lucrărilor de către profesori străini, deseori nepregătiţi pentru algoritmul de evaluare etc.) au făcut ca sesiunile de bacalaureat să devină un adevărat bilet de loterie. În urma acestei loterii, elevii cu cunoştinţe slabe şi, evident, note mici, obţinute pe parcursul anilor devin marii câştigători, iar cei cu cunoştinţe bune şi note onorabile riscă să nu acceadă în universităţi la locurile bugetare din motivul ratării concursului de admitere.

Sesiunile de bacalaureat s-au transformat în fabrici de proliferare a corupţiei, dirijate în modul cel mai direct de funcţionarii MET. Această realitate este confirmată şi de semnalele care parvin la Partidul Liberal din teritoriu.

Incertitudinea planează asupra instituţiilor de învăţământ preuniversitar, şi anume a şcolilor profesionale şi a colegiilor. Din cauza statutului lor indefinit, aceste instituţii se confruntă cu mari probleme ce ţin de managementul resurselor financiare şi umane, ponderea/valoarea calificărilor şi actelor de studii eliberate de aceste instituţii.

Reforma în învăţământul universitar, prilejuită de aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna a fost compromisă prin abordarea ei tendenţioasă şi superficială. Actualmente, în sistemul universitar instituţional nu se respectă autonomia universitară şi libertatea academică în ceea ce priveşte domeniul cercetării, studiile de doctorat, reglementate excesiv de organisme terţe. Este încălcată autonomia universitară în promovarea politicilor de admitere la studii a tinerilor din Republica Moldova.

Partidul Liberal constată cu regret că deja al patrulea an guvernarea comunistă elaborează aşa-zisul plan de admitere în instituţiile de învăţământ superior, care, conform mai multor declaraţii ale partidului de guvernământ, se motivează prin excesul cadrelor cu studii universitare superioare şi creşterea ratei şomajului în rândul specialiştilor jurişti, economişti, s.a. Acest raport de proporţionalitate directă dintre rata şomajului şi numărul de specialişti cu studii universitare este eronat. O societate e cu atât mai prosperă, cu cât mai luminaţi şi cărturari sunt oamenii ei. Problema inserţiei în câmpul muncii nu poate fi examinată doar din perspectiva necesităţilor stricte ale statului, care are posibilităţi economice limitate, ci din perspectiva regională şi, mai larg, europeană. Articolul 35 al Constituţiei stipulează dreptul neîngrădit al cetăţenilor la studii de orice nivel. În acelaşi articol este consfinţită autonomia instituţiilor de învăţământ. Din această perspectivă, planul de admitere în instituţiile de învăţământ superior contravine esenţei însăşi a politicilor educaţionale moderne din întreaga lume. El limitează accesul la studii universitare al cetăţenilor străini (80 locuri rezervate în 2009–2010 pentru cetăţenii străini în toate instituţiile universitare), obstrucţionează accesul la studii universitare al cetăţenilor Republicii Moldova, al tinerilor şi celor de vârstă mai înaintată, care vor să-şi reprofileze calificările în conformitate cu principiul Bologna long life learning, direcţionează tinerii către instituţiile de învăţământ superior din regiune, alungându-i practic din republică, în condiţiile crizei demografice pronunţate, cauzat de emigrarea în masă şi de sporul negativ al natalităţii.

Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de nerespectarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la studii superioare şi cere suspendarea Hotărârii de guvern No. 359 din 20 mai 2009 “Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2009 la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi de masterat (ciclul II), medii de specialitate şi secundar profesional şi prognoza înmatriculării în anii 2010–2014”.

Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de promovarea unei politici distrugătoare împotriva sistemului educaţional din Republica Moldova. Guvernul a declanşat o adevărată “vânătoare de vrăjitoare” împotriva intelectualităţii prin ideologizarea educaţiei la toate nivelurile, prin sugrumarea libertăţii academice şi a autonomiei universitare.

Partidul Liberal acuză guvernarea comunistă de imixtiune politică în procesul de educaţie şi învăţământ. Prin controlul exercitat asupra curriculei şi manualelor şcolare, îndeosebi a celor din aria socio-umană, actualii guvernanţi au instaurat un dictat politic şi ideologic asupra educaţiei, în fond, asupra întregii societăţi. Partidul Liberal respinge categoric ideologia moldovenismului — concepţia comuniştilor în probleme de istorie, limbă şi cultură naţională — calificând-o drept periculoasă, antinaţională, antistatală şi antieuropeană. Într-o societate pluralistă, liberă şi democratică, pentru care pledează PL, nicio ideologie nu poate fi declarată şi impusă societăţii drept ideologie de stat.

Oleg Bodrug: Cum va reuşi guvernul să aprovizioneze elevii cu manuale în noul an şcolar?

În ultimii ani învăţământul din Republica Moldova a suferit mai multe intervenţii negative. Una dintre ele este distrugerea metodică şi sistematică a sistemului naţional de elaborare şi editare a manualelor. După ce Banca Mondială, în mai mult de zece ani, a investit în Republica Moldova sume enorme — 20 mln. dolari pentru Proiectul de Reformă a Învăţământului, dintre care aproximativ 11 mln. pentru elaborarea, editarea şi dezvoltarea manualelor noi (până atunci manualele erau traduse din limba rusă), au fost puse bazele şi într-adevăr a început o reformă în acest domeniu — guvernarea comunistă, la iniţiativa şi sub conducerea nemijlocită a viceprim-ministrului Victor Stepaniuc, a preluat controlul asura procesului de elaborare şi editare a manualelor. S-a creat o piramidă în care vârful decizional absolut este însuşi viceprim-ministrul, autorul noului regulament, care include un mecanism rudimentar de evaluare a manuscriselor elaborate numai de autori, care, mai apoi, vor fi multiplicate de edituri, la rândul lor, excluse din procesul editorial în general. Trei instanţe de evaluare vor include, în ideea regulamentului, doar un specialist, maximum doi, competenţi în didactica disciplinei, toate deciziile fiind aprobate de o instanţă supremă, condusă de actualul viceprim-ministru, care este, din oficiu, singurul membru permanent al acestei structuri. Astfel, toţi banii acumulaţi în Fondul extrabugetar de manuale, bani acumulaţi din cotizaţiile părinţilor, nu din buget, vor fi gestionaţi în conformitate cu noua structură de viceprim-ministrul Victor Stepaniuc.

Concurenţa şi calitatea au fost excluse în favoarea unei construcţii centralizate; în consecinţă, a degradat întregul sistem educaţional. Ne-am convins de aceasta din experienţa nereuşită a Guvernului de editare a manualelor de Istorie integrată: s-au cheltuit sume enorme, au apărut manuale pline de greşeli; unele tiraje au şi fost distruse pentru a acoperi incompetenţa şi până în prezent nu au fost editate manuale pentru toate clasele.

Ultimul experiment, când la concursul de manuale după noul regulament în loc de 80 de oferte au fost prezentate doar 16, a fost un eşec total. Fiind din timp preîntâmpinaţi de peste 100 de autori de manuale, printr-o scrisoare adresată preşedintelul Republicii Moldova, prim-ministrului şi ministrului învăţământului, Guvernul a ignorat totalmente experienţa de ani a acestor pedagogi de cea mai înaltă calitate şi cu grade ştiinţifice.

Este inadmisibil şi accentul ideologic deosebit care a fost pus pe corespunderea manualelor Constituţiei şi altor legi. Documentele de bază ale procesului educaţional, parte a standardelor naţionale în domeniul educaţiei, sunt Curriculumul de bază şi cele disciplinare care, bineînţeles, fiind aprobate de minister, corespund Constituţiei.

Întrebarea logică pusă de fiecare părinte este: cum va reuşi guvernul să aprovizioneze elevii cu manuale în noul an şcolar, când regulamentul aprobat de BM a fost lichidat, iar regulamentul lui Stepaniuc a eşuat? O altă întrebare se impune permanent: cât vor mai dura experimentele guvernării comuniste pe copiii noştri?

Prin politicile în educaţie, guvernul sporeşte exodul tinerilor Satele, transformate în gunoişti, din cauza lipsei politicilor de dezvoltare