Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul Corinei Fusu în cadrul Congresului ELDR

|versiune pentru tipar||
PL / 18 octombrie 2010 | 
Partidul Liberal

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,
Dragi colegi liberali,

Este o onoare pentru mine să iau parte la un eveniment de asemenea amploare, care reuneşte cele mai importante partide şi organizaţii liberale de pe întreg continentul european. Am avut deja oportunitatea de a-i cunoaşte pe unii dintre Dvs, iar cu ceilalţi voi avea acum ocazia de a face cunoştinţă cu Dvs. Trebuie să vă spun că acest fapt mă onorează.

Voi profita de timpul pe care îl am pentru a vă prezenta anumite date privind entitatea şi activitatea Partidului Liberal, pe care am plăcerea de a-l reprezenta în cadrul Congresului.

Partidul Liberal este succesorul politic de drept al Partidului Reformei care a activat în perioada 1993–2005. La 24 aprilie 2005, numele oficial al Partidului Reformei a devenit Partidul Liberal, conform cu deciziile luate la Congresul al II-lea al partidului.

Partidul nostru este membru observator în Partidul European Liberal Democrat şi Reformator şi membru observator provizoriu în Liberala Internaţională.

PL a semnat o serie de parteneriate cu partide şi organizaţii liberale din întreaga lume. Scopul principal al partidului nostru constă în promovarea valorilor liberale şi a interesului nostru naţional, respectarea drepturilor omului şi ale familiei, consolidarea proprietăţii private, schimbul liber al mărfurilor, schimbul intercultural, accesul liber şi egal la educaţie, pluralismul politic, consolidarea sistemului democratic.

Principalele obiective ale partidului sunt susţinerea accederii tinerilor în viaţa socială, economică şi politică; promovarea respectării suveranităţii, a independenţei, a unităţii şi integrităţii statului Republica Moldova; retragerea armatei Federaţiei Ruse de pe teritoriul ţării noastre; soluţionarea conflictului din stânga Nistrului; integrarea în Uniunea Europeană şi în structurile Euroatlantice; asigurarea accesului liber la informaţii şi libertatea deplină a mass-media, prin non-intervenţia autorităţilor statale; reformarea şi restabilirea încrederii cetăţenilor în justiţie; reformarea instituţiilor legale; integrarea Republicii Moldova în structurile şi organizaţiile internaţionale; promovarea drepturilor şi demnităţii umane; protejarea cetăţenilor moldoveni din străinătate; descentralizarea; lupta împotriva tuturor formelor de discriminare; asigurarea coeziunii sociale şi economice; consolidarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale, religioase şi lingvistice pentru toţi cetăţenii.

Politica noastră externă se axează pe protejarea interesului naţional al Republicii Moldova, pe construirea alianţelor şi parteneriatelor externe capabile să garanteze independenţa, suveranitatea şi integritatea ţării noastre, integrarea în UE, relaţii economice reciproc avantajoase cu alte entităţi din sistemul internaţional, protejarea cetăţenilor moldoveni din străinătate. Partidul Liberal este deschis către parteneriate cu partide politice, organizaţii şi organisme internaţionale în scopul fortificării instituţiilor democratice şi a statutului său pe plan internaţional. Priorităţile noastre sunt semnarea Acordului de Asociere cu UE; semnarea Parteneriatului strategic cu SUA; o relaţie cu Federaţia Rusă bazată pe respect şi interese reciproce, care implică retragerea armatei ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul de a spori securitatea cetăţenilor noştri; iniţierea negocierilor privind Planul de Acţiuni pentru obţinerea statutului de membru NATO.

În ceea ce priveşte conflictul din stânga Nistrului, partidul nostru consideră că UE şi SUA ar trebui să devină parteneri cu drepturi depline în procesul de negocieri. Mai mult, partidul nostru militează pentru stabilirea unui dialog continuu cu UE, în scopul semnării unui parteneriat cu Ucraina pentru soluţionarea conflictului. PL consideră că accentul trebuie să fie pus pe fiecare cetăţean al nostru din estul Nistrului, în scopul de a-i informa corect, de a le oferi asistenţă legală, de a-i implica în programe şi proiecte vizând mass-media şi ONG-urile. Una dintre priorităţile noastre constă în crearea unei strategii care să includă elementele menţionate, precum şi propunerile Baroului de Avocaţi de la New York.

Pe 26 noiembrie 200 a avut loc adunarea de constituire a Organizaţiei de Tineret a PL, cu participarea a circa 1000 de tineri membri ai PL din toate colţurile ţării. Începând cu acea dată, OTPL a demonstrat că aduce o contribuţie majoră în ceea ce priveşte promovarea valorilor şi implementarea politicilor formaţiunii noastre. În acest moment, îi avem pe ministrul Tineretului şi Sportului, pe secretarul Fracţiunii noastre parlamentare, precum şi un şir de tineri specialişti, atât în cadrul administraţiei centrale, cât şi a celei locale, drept reprezentanţi de bază ai Tineretului Liberal.

De asemenea, pe 25 ianuarie 2009, a avut loc Adunarea constituantă a femeilor liberale, întemeindu-se astfel Organizaţia de Femei a PL. Evenimentul a reunit circa 500 de femei liberale care au adoptat rezoluţia privind egalitatea de gen, precum şi privind necesitatea ca femeile să se implice mai activ în viaţa socială şi politică a ţării. În acest moment, din OF a PL fac parte preşedintele Comisiei parlamentare permanente, şeful Delegaţiei Republicii Moldova la APCE, directorul Agenţiei Naţionale pentru Turism, 4 vice-miniştri, iar un şir de structuri au în consiliile lor directoare, reprezentante ale OF a PL.

În privinţa reprezentării locale, partidul nostru are filiale în toate raioanele republicii, 50 de primari de diferite nivele, un preşedinte de raion şi mulţi alţi reprezentanţi în cadrul autorităţilor locale.

Prima mare reuşită a noastră a fost obţinerea procentajului de 7% de către reprezentantul nostru, tânărul vice-preşedinte, Dorin Chirtoacă, la alegerile locale din 2005. Iar în mai puţin de 3 luni, la alegerile repetate, candidatul nostru obţinea 25% din voturi, un al doilea succes pentru partidul pe care îl reprezint. La a treia repetare a alegerilor candidatul nostru obţine 35% din voturi, câştigând din nou locul al doilea. În 2007, după încă o rundă de alegeri repetate, Dorin Chirtoacă este ales primarul Chişinăului. De asemenea, trebuie menţionat şi faptul că deţinem 15 locuri în Consiliul Municipal, dintre care 7 aparţin femeilor, iar 3 reprezentanţilor organizaţiei de tineret.

La alegerile din 5 aprilie 2009 partidul nostru a obţinut 13,3% din voturi, ceea ce semnifică cel mai bun rezultat dintre toate partidele non-comuniste. Cu toate acestea, datorită încălcărilor grave ale procedurilor de votare, PL alături de alte 2 partide, a contestat rezultatul alegerilor. Între timp, în centrul oraşului a izbucnit spontan o mişcare de protest iniţiată de tineri. Pe data de 7 aprilie protestele au luat amploare, clădirile oficiale fiind atacate de câţiva tineri, reprezentanţi ai forţelor de ordine şi ai armatei fiind răniţi pe durata agresiunilor reciproce. În noaptea dintre 7 şi 8 aprilie un numar mare de tineri şi cetăţeni civili au fost reţinuţi şi judecaţi direct în incinta secţiilor de poliţie, foarte mulţi tineri fiind răniţi foarte grav, iar ali 5 omorâţi, unii dintre aceştia fără a lua parte la proteste. Ca urmare a vizitei întreprinse de delegaţia condusă de doamna Marianne Mikko între 26 şi 29 aprilie, concluzia oficialilor europeni a fost că obiecţiile majore ale ONG-urilor, observatorilor internaţionali, partidelor non-comuniste şi a multor altor actori importanţi erau îndreptăţite.

Mai târziu, pe parcursul acestui an s-a demonstrat că într-adevar, preşedintele comunist, alături de premier şi alţi oficiali comunişti au încălcat legea şi deţin responsabilitatea deplină asupra tragicelor evenimente care au urmat alegerilor din aprilie 2009. Astfel, în cazul fostului preşedinte comunist a fost iniţiată procedura de urmărire penală. Cu toate acestea, după publicarea rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din data de 29 aprilie şi ca urmare a unor intense presiuni interne şi internaţionale, tuturor partidelor parlamentare le-a fost recomandat să depună toate eforturile în vederea depăşirii situatiei delicate care se crease în ţară.

Totuşi, încercarea partidului comunist de a pune în fruntea statului un nou preşedinte comunist a eşuat datorita unităţii de care a dat dovadă Opoziţia prin refuzul de a oferi cel de al 61-lea vot, asa-numitul “vot de aur”, partidului comunist pe care îl considerau criminal. Ca urmare a acestui fapt, noi alegeri parlamentare au fost convocate în urma cărora PL a obţinut 15 locuri în Parlament la alegerile din 29 iulie. De la acea data PL este membru al AIE care se află la guvernare de un an. Membrii PL deţin funcţii-cheie în stat după cum urmează: Mihai Ghimpu — Preşedinte al Parlamentului şi Preşedinte interimar al Republicii Moldova; avem un vice prim-ministru, 4 miniştri şi subsemnata preşedinte al Comisiei Parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

Pe durata acestei perioade accentul activităţii noastre a fost pus pe atingerea şi îndeplinirea obiectivelor AIE, obiective care au rezultat dintr-un compromis al programelor celor 4 partide. Trebuie menţionat faptul că, deşi a fost greu să păstram un echilibru între ideologiile democrată, socială şi liberală caracteristice celor 4 partide, guvernarea s-a dovedit a fi un succes. Dat fiind acest fapt, PL pledează pentru menţinerea Alianţei în vederea continuării reformelor capabile să accelereze procesul de integrare europeană. Mai mult, Preşedintele Ghimpu a emis o serie de decrete în vederea depăşirii consecinţelor regimului totalitar comunist, a înfiinţat Comisia specială pentru studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist a cărei raport prezentat la 1 iunie nu a fost prezentat în sesiunea plenară a Parlamentului din cauza lipsei de vointă politică din partea celorlalte partide.

Totuşi, o serie de alte măsuri au fost implementate cu scopul de a depăşi reminiscenţele comuniste şi pentru a atinge un consens social întemeiat pe argumente ştiinţifice. În acest sens, trebuie menţionată instalarea în mai multe oraşe şi sate a monumentelor comemorative pentru cei care au suferit în urma ocupaţiei sovietice. Cel mai important dintre acestea este monumentul instalat în faţa Guvernului, pe locul unde obişnuia să se înalţe statuia lui Lenin. Un alt decret extrem de important a fost cel referitor la ziua de 28 iunie 1940, zi tragică pentru poporul nostru deoarece armata sovietica ne-a ocupat teritoriul şi îşi menţine ocupaţia şi până astăzi. De asemenea, Dl. Preşedinte a instituit o Comisie Specială pentru elaborarea unui proiect de lege referitor la reformarea Constituţiei, incluzând modificarea Articoului 78.

Pe data de 5 septembrie a avut loc Referedumul la care cetăţenii au avut posibilitatea de a vota modalitatea de alegere a preşedintelui, fie prin vot direct, prin votul parlamentarilor, acest din urmă mecanism fiind atestat până în prezent. Din nefericire, din cauza mai multor elemente, inclusiv a campaniei de boicotare a partidului comunist, Referendumul a suferit eşec, oamenii fiind convinşi că e mai bine să nu se prezinte la urne. Deşi boicotarea constituie o încălcare flagrantă a democraţiei şi o sfidare a drepturilor civile, legea în vigoare nu prevede ca acţiunile comuniştilor să fie penalizate.

După nevalidarea Referendumului Curtea Constituţională a decis că Alegerile Parlamentare trebuie să se desfăşoare cât mai curând posibil. Astfel, Dl. Preşedinte a dizolvat Parlamentul şi, începând cu data de 28 septembrie, suntem implicaţi într-o campanie electorală care va dura 2 luni.

Ultimul eveniment pe care doresc să vi-l supun atenţiei Dvs. ţine de cel de-al III-lea Congres al Partidului Liberal care şi-a desfăşurat lucrările pe data de 26 septembrie curent. În cadrul acestui congres Dl. Mihai Ghimpu a fost reales în fruntea partidului. De asemenea, au fost alese celelalte organe de conducere ale partidului. Un alt element important este faptul că Partidului nostru i s-au alăturat personalităţi remarcante din mai multe domenii. Au fost, de asemenea, aprobate noul statut şi program al partidului. Aşadar, acum, mai mult ca niciodată suntem pregătiţi să oferim Republicii Moldova soluţiile liberale de care a avut mereu nevoie.

Va mulţumesc pentru atenţie!

Corina Fusu,
Vice-preşedinte al Partidului Liberal
Partidul Liberal a devenit membru al Partidului European Liberal Democrat şi Reformator Tineretul Liberal lansează o petiţie online pentru reactivarea site-ului TorrentsMD